SMS příkazy

Bezpečnost především

 • AndroidAPS vám umožňuje kontrolovat telefon vašeho dítěte na dálku prostřednictvím textových zpráv. Pokud povolíte SMS komunikátor, vždy pamatujte na to, že telefon nastavený k vydávání vzdálených příkazů, může být ukraden. Proto vždy chraňte telefon alespoň pomocí kódu PIN. Doporučuje se zvolit si silné heslo nebo biometrické údaje.
 • Navíc se pro SMS příkazy doporučuje povolit druhé telefonní číslo. Pokud dojde ke ztrátě nebo ukradení mobilu, můžete z druhého čísla dočasně vypnout SMS komunikátor.
 • Systém AndroidAPS vás rovněž bude informovat textovou zprávou o tom, jestli váš vzdálený příkaz, např. bolus nebo změna profilu, byl proveden. Je proto vhodné nastavit, aby byly potvrzovací zprávy odesílány alespoň na dvě různá telefonní čísla pro případ, že by došlo ke zcizení jednoho z rodičovských telefonů.
 • Pokud jste zadali bolus prostřednictvím SMS příkazů, musíte přes Nightscout (NSClient, webovou stránku...) zadat odpovídající množství sacharidů! Jestliže to neuděláte, bude IOB kalkulováno oproti nízkému COB. Případný korekční bolus pak nemusí být vydán, protože AAPS předpokládá, že máte příliš mnoho aktivního inzulínu.
 • Od AndroidAPS verze 2.7 musí být kvůli zvýšení bezpečnosti při posílání SMS použita autentizační aplikace s časově omezeným jednorázovým heslem.

Nastavení SMS příkazů

Nastavení SMS příkazů
 • Většinu úprav dočasných cílů, se kterými pracuje AAPS apod., můžete provést přes aplikaci NSClient na telefonu s Androidem připojenému k internetu.
 • Bolusy přes Nightscout nepošlete. Můžete to ale provést pomocí SMS příkazů.
 • Používáte-li ke sledování iPhone, nemůžete použít NSClient. Pak máte k dispozici pouze SMS příkazy.
 • Ve vašem Android telefonu přejděte do jeho systémového nastavení, následně do Aplikace > AndroidAPS > Oprávnění a povolte SMS

Schválená telefonní čísla

 • V AndroidAPS přejděte do Nastavení > SMS komunikátor a zadejte telefonní číslo(a), ze kterých umožníte přijímat SMS příkazy (oddělené středníkem – např. +6412345678;+6412345679)

 • Povolte možnost ‘Povolit posílání příkazů přes SMS’.

 • Chcete-li nastavit více než jedno číslo:

  • Zadejte pouze jedno číslo.

  • Ujistěte se, že první číslo funguje - zasláním SMS příkazu a jeho potvrzením.

  • Přidejte další číslo(a) oddělené středníkem, bez mezery.

   SMS příkazy - nastavení více čísel

Minut mezi příkazy pro bolus

 • Můžete nastavit minimální dobu, která musí uběhnout mezi dvěma po sobě jdoucími příkazy k poslání bolusu přes SMS.
 • Z bezpečnostních důvodů musíte k úpravě této hodnoty přidat alespoň dvě autorizovaná telefonní čísla.

Dodatečný povinný kód PIN na konci tokenu

 • Z bezpečnostních důvodů musí být kód odpovědi ukončen kódem PIN.
 • Pravidla pro PIN:
  • 3 až 6 číslic
  • nesmí obsahovat stejné číslice (tj. 1111)
  • nesmí obsahovat posloupnost (tj. 1234)

Nastavení Autentikátoru

 • Dvoufaktorové ověření se používá ke zvýšení bezpečnosti.
 • Můžete použít libovolnou aplikaci Authenticator, která podporuje tokeny RFC 6238 TOTP. Oblíbené bezplatné aplikace jsou:
 • Do sledovacího mobilu si nainstalujte vybraný autentikátor a naskenujte v něm QR kod, který se zobrazuje v AAPS.
 • Otestujte jednorázové heslo zadáním tokenu zobrazeného ve vaší ověřovací aplikaci a kódu PIN, který jste si nastavili v AAPS. Příklad:
  • Váš povinný PIN je 2020
  • TOTP token z autentizační aplikace je 457051
  • Zadejte 4570512020
 • Je-li zadání správné, změní se automaticky červený text “WRONG PIN” na zelené “OK”. Není třeba stisknout žádné tlačítko!
 • Na obou telefonech musí být synchronizovaný čas. Nejlepší způsob je synchronizovat čas automaticky prostřednictvím sítě. Časové rozdíly mohou vést k problémům s ověřováním.
 • Chcete-li odebrat všechny autentikátory, stiskněte tlačítko “RESETOVAT AUTENTIKÁTORY”. (resetování autentikátorů způsobíte, že VŠECHNY používané autentikátory budou neplatné. Budete je muset nastavit znovu)

Použití SMS příkazů

 • Pošlete SMS na telefon s běžícím AndroidAPS ze schváleného telefonního čísla pomocí některého z příkazů níže.
 • Mobil s AAPS odpoví pro potvrzení požadovaného stavu nebo příkazu.
 • Pokud je to požadováno, potvrďte příkaz odesláním kódu. Příklad:
  • Váš povinný PIN je 2020
  • TOTP token z autentizační aplikace je 457051
  • Zadejte 4570512020

**Tip: Jestliže budete posílat větší množství SMS, je výhodné mít na obou mobilech SMS paušál.

Příkazy

Příkazy musí být odeslány v angličtině. Pokud je řetězec odpovědi `přeložen <../translations.html#translate-řetězce-pro-androidaps-app> ` _, bude odpověď ve vašem jazyce.

příklad SMS příkazu

Smyčka

 • LOOP STOP/DISABLE * Odpověď: Smyčka byla zakázána
 • LOOP START/ENABLE * Odpověď: Smyčka byla povolena
 • LOOP STATUS
  • Odpověď záleží na aktuálním stavu
   • Smyčka je zakázána
   • Smyčka je povolena
   • Pozastavena (10 minut)
 • LOOP SUSPEND 20 * Odpověď: Smyčka pozastavena na 20 minut
 • LOOP RESUME * Odpověď: Smyčka obnovena

CGM data

 • BG * Odpověď: poslední BG: 5.6 před 4min Delta: -0,2 mmol, IOB: 0.20U (Bolus: 0.10U Bazál: 0.10U)
 • CAL 5.6 * Odpověď: Pro odeslání kalibrace 5.6 odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN * Odpověď po přijetí správného potvrzovacího kódu: Kalibrace odeslána (je-li instalovaný xDrip. V xDrip+ musí být povolen příjem kalibrací*)

Bazál

 • BASAL STOP/CANCEL * Odpověď: Pro zastavení dočasného bazálu odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN
 • BASAL 0.3 * Odpověď: Pro spuštění bazálu 0.3U/h odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN
 • BASAL 0.3 20 * Odpověď: Pro spuštění bazálu 0.3U/h na 20 min odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN
 • BASAL 30% * Odpověď: Pro spuštění bazálu 30% na 30 minut odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN
 • BASAL 30% 50 * Odpověď: Pro spuštění bazálu 30% na 50 minut odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

Bolus

Vzdálený bolus není povolen do 15 minut (tato hodnota je upravitelná pouze v případě, že jsou přidána 2 telefonní čísla) po posledním bolusu nebo vzdálených příkazech! Odpověď závisí na době, která uplynula od posledního podání bolusu.

 • BOLUS 1.2 * Odpověď A: Pro podani bolusu 1.2U odpovez SMS s kodem z aplikace Authenticator pro User nasledovano kodem PIN * Odpověď B: Vzdálený bolus není k dispozici. Zkuste to později.
 • BOLUS 0.60 MEAL * Zadáte-li volitelný parametr MEAL, nastaví se dočasný cíl PŘED JÍDLEM (výchozí hodnoty jsou: 90 mg/dL, 5,0 mmol/l na 45 minut). * Odpověď A: Pro podání bolusu na jídlo 0.60U odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN * Odpověď B: Vzdálený bolus není k dispozici.
 • CARBS 5 * Odpověď: Pro zapsání 5g v 12:45/5:35PM odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN
 • CARBS 5 17:35/5:35PM * Odpověď: Pro zapsání 5g v 17:35/5:35PM odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN
 • EXTENDED STOP/CANCEL * Odpověď: Pro zastaveni rozšířeného bolusu odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN
 • EXTENDED 2 120 * Odpověď: Pro spuštění prodlouženého bolusu 2U na 120 min odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

Profil

 • PROFILE STATUS *Odpověď: Profile1
 • PROFILE LIST * Odpověď : 1.`Profile1` 2.`Profile2`
 • PROFILE 1 * Odpověď: Pro přepnutí profilu na Profil1 100% odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN
 • PROFILE 2 30 * Odpověď: Pro přepnutí profilu na Profil2 30% odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

Jiné

 • TREATMENTS REFRESH * Odpověď: Obnovit ošetření z NS
 • NSCLIENT RESTART * Odpověď: NSCLIENT RESTART 1 příjemce
 • PUMP * Odpověď: Posl. spojení: 1 min zpět Doč. bazál: 0.00U/h @11:38 5/30min IOB: 0.5U Zás: 34U Baterie: 100
 • PUMP CONNECT * Odpověď: Pumpa znovu připojena
 • PUMP DISCONNECT 30 * Odpověď: Pro odpojení pumpy na 30 minut odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN
 • SMS DISABLE/STOP * Odpověď: Pro vypnutí vzdálené SMS služby odpovězte pomocí SMS s kódem Any. Mějte na paměti, že ji budete moci opětovně reaktivovat pouze z hlavního smartphonu s AAPS.
 • TARGET MEAL/ACTIVITY/HYPO * Odpověď: Pro nastaveni dočasneho cíle PŘED JÍDLEM/AKTIVITA/HYPO odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN
TARGET STOP/CANCEL
 • Odpověď: Pro zastaveni dočasného cíle odpověz SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN
 • HELP * Odpověď: BG, LOOP, TREATMENTS, .....
 • HELP BOLUS * Odpověď: BOLUS 1.2 BOLUS 1.2 MEAL

Řešení problémů

Duplicitní SMS

Obdržíte-li stejnou zprávu znovu a znovu (např. přepnutí profilu), je pravděpodobné, že se jedná o zacyklení s jinými aplikacemi. Například xDrip+. Pokud je to tak, ujistěte se prosím, že xDrip+ (nebo jakákoliv jiná aplikace) nenahrává ošetření do NS.

Je-li tato jiná aplikace nainstalovaná na více telefonech, deaktivujte upload u všech instancí.

Nefunkční SMS příkazy na telefonech Samsung

Po aktualizaci telefonu Galaxy S10 bylo hlášeno, že SMS příkazy přestaly fungovat. Lze to vyřešit vypnutím “odeslání zprávy jako konverzace”.

Zakázat odesílání SMS jako konverzace