SMS příkazy

Bezpečnost především

 • AAPS umožňuje vládat telefon vašeho dítěte na dálku prostřednictvím textových zpráv. Pokud povolíte SMS komunikátor, vždy pamatujte na to, že telefon nastavený k vydávání vzdálených příkazů, může být ukraden. Proto vždy chraňte telefon alespoň pomocí kódu PIN. Doporučuje se zvolit si silné heslo nebo biometrické údaje.

 • Navíc je doporučeno povolit pro SMS příkazy druhé telefonní číslo. Pokud dojde ke ztrátě nebo ukradení vašeho hlavního telefonu, můžete z druhého čísla dočasně vypnout SMS ovládání.

 • AAPS vás bude textovou zprávou informovat, že byl poslaný příkaz (bolus, změna profilu apod.) úspěšně vykonán. Je proto vhodné nastavit, aby byly potvrzovací zprávy odesílány alespoň na dvě různá telefonní čísla pro případ, že by došlo ke zcizení jednoho z rodičovských telefonů.

 • If you bolus through SMS Commands you must enter carbs through Nightscout (NSClient, Website…)! If you fail to do so IOB would be correct with too low COB potentially leading to not performed correction bolus as AAPS assumes that you have too much active insulin.

 • As of AAPS version 2.7 an authenticator app with a time-based one-time password must be used to increase safety when using SMS commands.

Nastavení SMS příkazů

Nastavení SMS příkazů
 • Většinu úprav dočasných cílů, se kterými pracuje AAPS apod., můžete provést přes aplikaci NSClient na telefonu s Androidem připojenému k internetu.

 • Bolusy přes Nightscout nepošlete. Můžete to ale provést pomocí SMS příkazů.

 • Používáte-li ke sledování iPhone, nemůžete použít NSClient. Pak máte k dispozici pouze SMS příkazy.

 • Ve vašem Android telefonu přejděte do jeho systémového nastavení, následně do Aplikace > AndroidAPS > Oprávnění a povolte SMS

Schválená telefonní čísla

 • In AAPS go to Preferences > SMS Communicator and enter the phone number(s) that you will allow SMS commands to come from (separated by semicolons - i.e. +6412345678;+6412345679)

 • Note that the „+“ in front of the number may or may not be required based on your location. To determine this send a sample text which will show the received format in the SMS Communicator tab.

 • Povolte možnost ‚Povolit posílání příkazů přes SMS‘.

 • Chcete-li nastavit více než jedno číslo:

  • Zadejte pouze jedno číslo.

  • Ujistěte se, že první číslo funguje – zasláním SMS příkazu a jeho potvrzením.

  • Přidejte další číslo(a) oddělené středníkem, bez mezery.

   SMS příkazy – nastavení více čísel

Minut mezi příkazy pro bolus

 • Můžete nastavit minimální dobu, která musí uběhnout mezi dvěma po sobě jdoucími příkazy k poslání bolusu přes SMS.

 • Z bezpečnostních důvodů musíte k úpravě této hodnoty přidat alespoň dvě autorizovaná telefonní čísla.

Dodatečný povinný kód PIN na konci tokenu

 • Z bezpečnostních důvodů musí být kód odpovědi ukončen kódem PIN.

 • Pravidla pro PIN:

  • 3 až 6 číslic

  • nesmí obsahovat stejné číslice (tj. 1111)

  • nesmí obsahovat posloupnost (tj. 1234)

Nastavení Autentikátoru

 • Dvoufaktorové ověření se používá ke zvýšení bezpečnosti.

 • Můžete použít libovolnou aplikaci Authenticator, která podporuje tokeny RFC 6238 TOTP. Oblíbené bezplatné aplikace jsou:

 • Do sledovacího mobilu si nainstalujte vybraný autentikátor a naskenujte v něm QR kod, který se zobrazuje v AAPS.

 • Otestujte jednorázové heslo zadáním tokenu zobrazeného ve vaší ověřovací aplikaci a kódu PIN, který jste si nastavili v AAPS. Příklad:

  • Váš povinný PIN je 2020

  • TOTP token z autentizační aplikace je 457051

  • Zadejte 4570512020

 • The red text „WRONG PIN“ will change automatically to a green „OK“ if the entry is correct. There is no button you can press!

 • Na obou telefonech musí být synchronizovaný čas. Nejlepší způsob je synchronizovat čas automaticky prostřednictvím sítě. Časové rozdíly mohou vést k problémům s ověřováním.

 • Use button „RESET AUTHENTICATORS“ if you want to remove provisioned authenticators. (Resetováním autentikátorů způsobíte, že VŠECHNY používané autentikátory budou neplatné. Budete je muset nastavit znovu.)

Použití SMS příkazů

 • Send a SMS to the phone with AAPS running from your approved phone number(s) using any of the commands below.

 • Mobil s AAPS odpoví pro potvrzení požadovaného stavu nebo příkazu.

 • Pokud je to požadováno, potvrďte příkaz odesláním kódu. Příklad:

  • Váš povinný PIN je 2020

  • TOTP token z autentizační aplikace je 457051

  • Zadejte 4570512020

Tip:: Jestliže budete posílat větší množství SMS, je výhodné mít na obou mobilech SMS paušál.

Příkazy

Commands must be sent in English, the response will be in your local language if the response string is already translated.

příklad SMS příkazu

Smyčka

 • LOOP STOP/DISABLE * Odpověď: Smyčka byla zakázána

 • LOOP START/ENABLE * Odpověď: Smyčka byla povolena

 • LOOP STATUS

  • Odpověď záleží na aktuálním stavu

   • Smyčka je zakázána

   • Smyčka je povolena

   • Pozastavena (10 minut)

 • LOOP SUSPEND 20 * Odpověď: Smyčka pozastavena na 20 minut

 • LOOP RESUME * Odpověď: Smyčka obnovena

CGM data

 • BG * Odpověď: poslední BG: 5.6 před 4min Delta: -0,2 mmol, IOB: 0.20U (Bolus: 0.10U Bazál: 0.10U)

 • CAL 5.6 * Response: To send calibration 5.6 reply with code from Authenticator app for User followed by PIN * Response after correct code was received: Calibration sent (If xDrip is installed. Příjem kalibrací musí být v xDrip+ povolen.)

Bazál

 • BASAL STOP/CANCEL * Odpověď: Pro zastavení dočasného bazálu odpověz pomocí SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

 • BASAL 0.3 * Odpověď: Pro spuštění bazálu 0.3U/h odpověz pomocí SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

 • BASAL 0.3 20 * Odpověď: Pro spuštění bazálu 0.3U/h na 20 min odpověz pomocí SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

 • BASAL 30% * Odpověď: Pro spuštění bazálu 30% na 30 minut odpověz pomocí SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

 • BASAL 30% 50 * Odpověď: Pro spuštění bazálu 30% na 50 minut odpověz pomocí SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

Bolus

Vzdálený bolus není povolen do 15 minut (tato hodnota je upravitelná pouze v případě, že jsou přidána 2 telefonní čísla) po posledním bolusu nebo vzdálených příkazech! Odpověď závisí na době, která uplynula od posledního podání bolusu.

 • BOLUS 1.2 * Response A: To deliver bolus 1.2U reply with code from Authenticator app for User followed by PIN * Response B: Remote bolus not available. Zkuste to později.

 • BOLUS 0.60 MEAL * If you specify the optional parameter MEAL, this sets the Temp Target MEAL (default values are: 90 mg/dL, 5.0 mmol/l for 45 mins). * Response A: To deliver meal bolus 0.60U reply with code from Authenticator app for User followed by PIN * Response B: Remote bolus not available.

 • CARBS 5 * Odpověď: Pro zapsání 5g v 12:45/5:35PM odpověz pomocí SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

 • CARBS 5 17:35/5:35PM * Odpověď: Pro zapsání 5g v 17:35/5:35PM odpověz pomocí SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

 • EXTENDED STOP/CANCEL * Odpověď: Pro zastaveni rozšířeného bolusu odpověz pomocí SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

 • EXTENDED 2 120 * Odpověď: Pro spuštění prodlouženého bolusu 2U na 120 min odpověz pomocí SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

Profil

 • PROFILE STATUS Odpověď: Profile1

 • PROFILE LIST * Odpověď : 1.`Profile1` 2.`Profile2`

 • PROFILE 1 * Odpověď: Pro přepnutí profilu na Profil1 100% odpověz pomocí SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

 • PROFILE 2 30 * Odpověď: Pro přepnutí profilu na Profil2 30% odpověz pomocí SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

Jiné

 • TREATMENTS REFRESH * Odpověď: Obnovit ošetření z NS

 • NSCLIENT RESTART * Odpověď: NSCLIENT RESTART 1 příjemce

 • PUMP * Response: Last conn: 1 min ago Temp: 0.00U/h @11:38 5/30min IOB: 0.5U Reserv: 34U Batt: 100

 • PUMP CONNECT * Odpověď: Pumpa znovu připojena

 • PUMP DISCONNECT 30 * Odpověď: Pro odpojení pumpy na 30 minut odpověz pomocí SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

 • SMS DISABLE/STOP * Response: To disable the SMS Remote Service reply with code Any. Mějte na paměti, že ji budete moci opětovně reaktivovat pouze z hlavního smartphonu s AAPS.

 • TARGET MEAL/ACTIVITY/HYPO * Odpověď: Pro nastaveni dočasneho cíle PŘED JÍDLEM/AKTIVITA/HYPO odpověz pomocí SMS s kódem z aplikace Authenticator pro User následováno kódem PIN

 • TARGET STOP/CANCEL * Response: To cancel Temp Target reply with code from Authenticator app for User followed by PIN

 • HELP * Response: BG, LOOP, TREATMENTS, …..

 • HELP BOLUS * Response: BOLUS 1.2 BOLUS 1.2 MEAL

Řešení problémů

Duplicitní SMS

If you receive the same message over and over again (i.e. profile switch) you will probably have set up a circle with other apps. Například xDrip+. Pokud je to tak, ujistěte se prosím, že xDrip+ (nebo jakákoliv jiná aplikace) nenahrává ošetření do NS.

Je-li tato jiná aplikace nainstalovaná na více telefonech, deaktivujte upload u všech instancí.

Nefunkční SMS příkazy na telefonech Samsung

Po aktualizaci telefonu Galaxy S10 bylo hlášeno, že SMS příkazy přestaly fungovat. Lze to vyřešit vypnutím možnosti „odesílat zprávy jako konverzace“.

Zakázat odesílání SMS jako konverzace

Android Messages App

If you are having issues sending or receiving SMS commands with the Android Messages app disable end-to-end ecryption on both caregiver and child’s phones.

 • open the specific SMS conversation in Messages

 • Select the options ellipisis in the top right corner

 • select „Details“

 • Activate „Only send SMS and MMS messages“