Pumpa Accu-Chek Insight

Tento software je součástí DIY řešení umělé slinivky, nejedná se o výrobek. Před jeho používáním je důležité, abyste prostudovali a pochopili celý systém, včetně toho jak ho používat. Není to něco, co za Vás udělá veškerý management diabetu. Pokud do toho investujete potřebný čas, pomůže Vám dojít k lepším výsledkům při léčbě Vaší cukrovky, a tím zlepšit i kvalitu Vašeho života. Zbytečně nespěchejte, a vytvořte si čas pro učení. Pouze Vy jste zodpovědní za ovládání Vašeho systému.


UPOZORNĚNÍ: Pokud jste v minulosti používali Insight se SightRemote, prosím aktualizujte na nejnovější verzi AAPS a odinstalujte SightRemote.

Hardwarové a softwarové požadavky

 • Roche Accu-Chek Insight (kterýkoli firmware, funguje se všemi)

Poznámka: AAPS vždy zapíše data do prvního bazálního profilu v pumpě.

 • Telefon se systémem Android (v podstatě každá Android verze bude fungovat s Insight, ale zkontrolujte stránku Module, která Android verze je požadována pro AndroidAPS.)
 • Aplikace AndroidAPS nainstalovaná v telefonu

Nastavení

 • Pumpa Insight by měla být připojena současně pouze k jednomu zařízení. Pokud jsme v minulosti používali dálkové ovládání pro Insight (glukometr), musíte zařízení odstranit ze seznamu spárovaných zařízení v pumpě: Menu > Nastavení > Komunikace > Odebrat zařízení

  Snímek obrazovky odebrání glukometru z pumpy Insight

 • V nabídce Konfigurace aplikace AndroidAPS vyberte v sekci Pumpa model Accu-Chek Insight

  Snímek obrazovky nastavení pumpy Insight

 • Chcete-li otevřít nabídku nastavení, klikněte na ozubené kolečko.

 • V nastavení klikněte na tlačítko „Insight párování“ v horní části obrazovky. Měli byste vidět seznam bluetooth zařízení v dosahu (níže vlevo).

 • V pumpě Insight jděte do Menu > Nastavení > Komunikace > Přidat zařízení. Pumpa zobrazí následující obrazovku (vpravo níže) zobrazující seriové číslo pumpy.

  Snímek obrazovky párování Insight 1

 • Vezměte zpět telefon, klikněte na sériové číslo pumpy v seznamu bluetooth zařízení. Potvrďte kliknutím na Spárovat.

  Snímek obrazovky párování Insight 2

 • Pumpa i telefon poté zobrazí na displeji kód. Zkontrolujte, jestli jsou na obou zařízení kódy stejné a potvrďte je jak v pumpě, tak v telefonu.

  Snímek obrazovky párování Insight 3

 • Úspěch! Můžete si poblahopřát, úspěšně jste spárovali pumpu s AndroidAPS.

  Snímek obrazovky párování Insight 4

 • Pro kontrolu, jestli je vše správně, jděte zpět do nabídky Konfigurace v AndroidAPS a klikněte na ozubené kolečko v nabídce Pumpa - Accu Chek Insight pro vstup do nastavení. Klikněte na Insight párování, kde uvidíte informace o pumpě:

  Snímek obrazovky informací o spárování Insight

Poznámka: Spojení mezi pumpou a telefonem není permanentní. Spojení bude navázáno pouze tehdy, je-li to nezbytné (např. při nastavování dočasného bazálu, posílání bolusu, čtení historie z pumpy apod.). V opačném případě by se baterie v pumpě i mobilu velmi rychle vybila.

Nastavení v AAPS

Pozn. Pokud chcete s pumpou Insight používat Autotune, je opět možné (pouze s AAPS verze větší než 2.7.0) mít nastaveno ‘Vždy používat absolutní hodnoty bazálu’, i když je zapnuto ‘Synchronizace povolena’.. (v AAPS přejděte do Nastavení > NSClient > Pokročilá nastavení).

Screenshot nastavení Insight

V Insight nastavení v AndroidAPS můžete upravit následující možnosti:

 • „Zaznamenat výměnu zásobníku“: při spuštění programu „naplnit kanylu“ dojde automaticky k zaznamenání výměny inzulínu.

 • „Zaznamenat výměnu hadičky“: Automaticky provede záznam v databázi AndroidAPS, když v pumpě provedete „Naplnit hadičku“.

 • „Zaznamenat výměnu kanyly“: Tato volba přidá do databáze AndroidAPS záznam při spuštění programu „naplnit kanylu“. ** Poznámka: Výměna kanyly také resetuje Autosens. **

 • „Zaznamenat výměnu baterie“: Automaticky provede záznam výměny baterie, pokud vložíte do pumpy novou baterii.

 • „Zaznamenat změnu režimu provozu“: Automaticky provede záznam v databázi AndroidAPS, kdykoliv spustíte/zastavíte pumpu.

 • „Zaznamenat výstrahy“: Automaticky provede záznam v databázi AndroidAPS, kdykoliv pumpa zahlásí alarm (s výjimkou upomínek, bolusů a konce dočasných bazálů (TBR) – ty zaznamenány nejsou).

 • „Povolit emulaci dočasných bazálů“: pumpa Insight umožňuje hodnotu maximálního dočasného bazálu (TBR) do výše 250 %. Pumpa má nastaveno omezení dočasného bazálu na 250 %. Pokud je požadavek na dočasný bazál vyšší než 250 %, bude provedena jeho emulace zadáním rozloženého bolusu.

  Pozn.: Používejte vždy pouze jeden rozložený bolus. Používání více rozložených bolusů současně může způsobit chyby.

 • “Zakázat vibrace při ručním zasílání bolusu”: Zakáže vibrace pumpy Insight při ručním vydání bolusu (nebo prodlouženého bolusu). Toto nastavení je dostupné pouze s nejnovější verzí firmwaru Insight (3.x).

 • “Zakázat vibrace při automatickém zasílání bolusu”: Zakáže vibrace pumpy Insight při automatickém vydání bolusu (SMB nebo dočasný bazál s emulací TBR). Toto nastavení je dostupné pouze s nejnovější verzí firmwaru Insight (3.x).

 • „Doba čekání na obnovení spojení“: Definuje, jak dlouho bude AndroidAPS čekat před opětovným pokusem po neúspěšném pokusu o připojení. Můžete vybrat 0 až 20 sekund. Pokud máte problémy s připojením, vyberte delší dobu čekání.

  Příklad pro min. dobu trvání zotavení = 5 a max. dobu zotavení = 20

  žádné spojení -> čekej 5 sec.znovu -> žádné spojení -> čekej 6 sec.znovu -> žádné spojení -> čekej 7 sec.znovu -> žádné spojení -> čekej 8 sec....znovu -> žádné spojení -> čekej 20 sec.znovu -> žádné spojení -> čekej 20 sec....

 • „Limit pro odpojení“: Definuje, jak dlouho (v sekundách) bude AndroidAPS čekat s odpojením od pumpy po dokončení úlohy. Výchozí hodnota je 5 sekund.

Po dobu, kdy byla pumpa zastavena, AAPS zobrazí záznam s dočasnou bazální hodnotou 0 %.

V AndroidAPS v záložce Accu-Chek Insight se zobrazuje aktuální stav pumpy a dvě tlačítka:

 • „Obnovit“: Opětovné načtení stavu pumpy

 • „Povolit oznamování konce dočasného bazálu“: Standardně pumpa Insight po dokončení TBR spouští zvukový signál. Toto tlačítko vám umožňuje povolit nebo zakázat tento alarm, aniž byste museli použít software pro konfiguraci pumpy.

  Snímek obrazovky stavu Insight

Nastavení v pumpě

Nastavení alarmů v pumpě:

 • Menu > Nastavení > Nastavení zařízení > Nastavení režimu > Tichý > Signál > Zvuk
 • Menu > Nastavení > Nastavení zařízení > Nastavení režimu > Tichý > Hlasitost > 0 (odeberte všechny sloupečky)
 • Menu > Režimy > Režim signalizace > Tichý

To ztlumí všechny alarmy z pumpy, což umožní systému AndroidAPS rozhodnout, zda je pro vás alarm relevantní. Pokud alarm AndroidAPS nebude potvrzen, hlasitost alarmu se bude zvyšovat (nejprvé pípnutí, potom vibrace).

Vibrace

Pumpy Insight s novějším firmwarem budou vibrovat vždy při podání bolusu (například, když AndroidAPS pošle SMB nebo emulace TBR vydá prodloužený bolus).

 • Firmware 1.x: Žádné vibrace z výroby
 • Firmware 2.x: Vibrace nelze vypnout.
 • Firmware 3.x: AndroidAPS aplikuje bolus tiše. (minimální verze 2.6.1.4)

Verzi firmwaru lze nalézt v menu.

Výměna baterie

Výdrž baterie u pumpy Insight se při využívání smyčky pohybuje od 10 do 14 dnů, max. 20 dnů. Uživatelé s nejdelší výdrží používají lithiové baterie Energizer.

Pumpa Insight má malou interní baterii udržující základní funkce, jako jsou vnitřní hodiny, zatímco vyměňujete hlavní baterii. Pokud výměna baterie trvá příliš dlouho, tato interní baterie se může vybít, hodiny se resetují a vy budete vyzváni, abyste po vložení nové baterie opětovně nastavili čas. Pokud se tak stane, všechny položky v AndroidAPS provedené před výměnou baterie nebudou zahrnuty do kalkulací, jelikož nelze určit správný čas.

Specifické chyba Insight

Prodloužený bolus

Používejte pouze jeden prodloužený bolus v daném čase, protože používání více prodloužených bolusů současně může způsobit chyby.

Časový limit

Někdy se může stát, že pumpa Insight neodpoví během navazování spojení. V takovém případě AAPS zobrazí následující zprávu “Timeout during handshake - reset bluetooth”.

Insight Reset Bluetooth

V tom případě vypněte bluetooth v pumpě i telefonu na 10 sekund a potom jej opět zapněte.

Změna časových pásem s pumpou Insight

Více informací o cestování přes více časových pásem najdete v části Cestování s pumpou mezi časovými pásmy.