Pumpa DanaR

Tyto pokyny pro nastavení aplikace a Vaší pumpy platí, pokud máte pumpu DanaR. Navštivte stránku Pumpa DanaRS, pokud máte pumpu DanaRS z roku 2017 a novější.

 • Jděte na pumpě do HLAVNÍ NABÍDKY > NASTAVENÍ > UŽIV. FUNKCE
 • Přejděte na “8. PRODL. BOLUS:”

Pumpa DanaR

 • Jděte do HLAVNÍ NABÍDKY > NASTAVENÍ > VYHLEDÁVÁNÍ
 • Na telefonu v nastavení Bluetooth dejte “vyhledat zařízení”, vyberte sériové číslo vaší DanaR a vyplňte heslo (heslo pro párování je 0000). Pokud se DanaR neobjevila v seznamu nalezených zařízení, restartujte telefon a vyndejte z DanaR baterii, vyměňte ji a tyto dva kroky opakujte znovu.
 • V AndroidAPS jděte do KONFIGURACE a vyberte typ DanaR kterou máte (DanaR, korejská DanaR, DanaRv2)
 • Vyvolejte Menu ťuknutím na tři tečky v pravém horním rohu. Zvolte Nastavení.
 • Vyberte DanaR Bluetooth zařízení a ťukněte na sériové číslo Vaší DanaR.
 • Zvolte Heslo k pumpě a vložte Vaše heslo. (Výchozí heslo je 1234)
 • Pokud chcete AndroidAPS povolit bazální hodnotu vyšší než 200%, zvolte Použít prodloužené bolusy pro >200% Mějte na paměti, že nemůžete používat smyčku s tímto nastavením, pokud chcete používat rozšířený bolus pro jídlo.
 • V Nastavení pro pumpu DanaR můžete změnit výchozí rychlost podávání bolusu (12sec na 1U, 30sec na 1U nebo 60sec na 1U).
 • Nastavte bazální krok na pumpě na 0.01 U/h
 • Nastavte bolusový krok na pumpě 0.1 U/h
 • Na pumpě povolte rozšířené bolusy

Cestování mezi časovými pásmy s pumpou Dana R

Více informací o cestování přes více časových pásem najdete v části Cestování s pumpou mezi časovými pásmy.