Pumpa DanaR

Tyto pokyny pro nastavení aplikace a Vaší pumpy platí, pokud máte pumpu DanaR. Navštivte stránku Pumpa DanaRS, pokud máte pumpu DanaRS z roku 2017 a novější.

 • Jděte na pumpě do HLAVNÍ NABÍDKY > NASTAVENÍ > UŽIV. FUNKCE

 • Přejděte na „8. PRODL. BOLUS:“

Pumpa DanaR

 • Jděte do HLAVNÍ NABÍDKY > NASTAVENÍ > VYHLEDÁVÁNÍ

 • Na telefonu v nastavení Bluetooth dejte „vyhledat zařízení“, vyberte sériové číslo vaší DanaR a vyplňte heslo (heslo pro párování je 0000). Pokud se DanaR neobjevila v seznamu nalezených zařízení, restartujte telefon a vyndejte z DanaR baterii, vyměňte ji a tyto dva kroky opakujte znovu.

 • In AAPS go to Config Builder and select the type of DanaR you have (DanaR, DanaR Korean, DanaRv2)

 • Vyvolejte Menu ťuknutím na tři tečky v pravém horním rohu. Zvolte Nastavení.

 • Vyberte DanaR Bluetooth zařízení a ťukněte na sériové číslo Vaší DanaR.

 • Zvolte Heslo k pumpě a vložte Vaše heslo. (Výchozí heslo je 1234)

 • If you want AAPS to allow basal rate above 200%, enable Use extended boluses for >200%. Mějte na paměti, že nemůžete používat smyčku s tímto nastavením, pokud chcete používat rozšířený bolus pro jídlo.

 • V Nastavení pro pumpu DanaR můžete změnit výchozí rychlost podávání bolusu (12sec na 1U, 30sec na 1U nebo 60sec na 1U).

 • Nastavte bazální krok na pumpě na 0.01 U/h

 • Nastavte bolusový krok na pumpě 0.1 U/h

 • Na pumpě povolte rozšířené bolusy

Cestování mezi časovými pásmy s pumpou Dana R

Více informací o cestování přes více časových pásem najdete v části Cestování s pumpou mezi časovými pásmy.