Pumpa DanaRS a Dana-i

Tyto pokyny slouží k nastavení aplikace a pumpy DanaRS od roku 2017 nebo nejnovější Dana-i. Pokud máte původní DanaR, navštivte Pumpa DanaR.

Pumpu Dana RS s firmwarem v3 lze použít pouze s AndroidAPS verze 2.7 a vyšší.

Novou pumpu Dana-i lze použít pouze s AndroidAPS verze 3.0 a vyšší.

 • V pumpě DanaRS/i je aplikací používán „BAZÁL A“. Stávající data budou přepsána.

Párování pumpy

 • Na domovské obrazovce AndroidAPS klikněte na hamburger menu v levém horním rohu a přejděte do Konfigurace.

 • V sekci pumpy vyberte ‚Dana-i/RS‘.

 • Kliknutím na ozubené kolo se dostanete přímo do nastavení pumpy nebo se vrátíte na hlavní obrazovku.

  Konfigurace AAPS Dana-i/RS

 • Přejít na záložku ‚DANA-i/RS‘.

 • Vyberte nabídku nastavení klepnutím na 3 tečky v pravém horním rohu.

 • Zvolte ‚Rozšířená nastavení Dana-i/RS‘.

 • Klikněte na „Vybranou pumpu“.

 • V okně párování vyberte vaší pumpu.

  AAPS párování Dana-i/RS

 • Je třeba potvrdit párování na pumpě! Stejný způsob, na který jste zvyklí z párování ostatních BT zařízení (např. telefonů a auta).

  Potvrzování Dana RS párování

 • Postupujte podle procesu párování na základě typu a firmwaru vaší pumpy:

  • Pro DanaRS v1 vyberte v nastavení heslo pumpy a nastavte si ho.

  • Pro DanaRS v3 musíte zadat 2 sekvence čísel a písmen zobrazených na pumpě do dialogu párování AndroidAPS.

  • Pro Dana-i se zobrazí standardní dialogové okno párování Android a musíte zadat 6-místné číslo zobrazené na pumpě.

 • Vyberte rychlost bolusu, abyste změnili výchozí rychlost bolusu (12sec na 1U, 30sec na 1U nebo 60sec na 1U).

 • Nastavte bazální dávkování na 0,01 U/h pomocí lékařského menu (viz uživatelská příručka pumpy).

 • Nastavte krok bolusu na 0.05 U/h pomocí lékařského menu (viz uživatelská příručka pumpy).

 • Na pumpě povolte rozšířené bolusy

Výchozí heslo

 • DanaRS s firmwarem v1 a v2 má výchozí heslo 1234.

 • Pro DanaRS s firmwarem v3 nebo Dana-i je výchozím heslem kombinace měsíce a data výroby (tj. měsíc 01 a den 24).

  • Otevřete hlavní menu na pumpě > Přehled > Informace.

  • Číslo 3 je datum výroby.

  • Pro v3/i se toto heslo používá pouze pro uzamčení nabídky na pumpě. Nepoužívá se pro komunikaci a není nutné jej zadat v AndroidAPS.

Změna hesla pumpy

 • Stiskněte tlačítko OK na pumpě

 • V hlavní nabídce zvolte „Možnosti“ (posuňte se vpravo několikrát stisknutím šipky)

  Hlavní menu DanaRS

 • V nabídce možností vyberte „UŽIV. FUNKCE“

  Nastavení DanaRS

 • Pomocí tlačítka šipky přejdete dolů na „11. heslo“

  DanaRS 11. Heslo

 • Stiskněte OK pro zadání starého hesla.

 • Enter old password (Default password see above) and press OK

  DanaRS Zadejte staré heslo

 • Je-li zde zadáno chybné heslo, nebude zde žádná zpráva indikující selhání!

 • Nastavte nové heslo (Změňte čísla pomocí + & - tlačítka / Přesunout vpravo pomocí šipky).

  Nové heslo pro DanaRS

 • Potvrďte pomocí tlačítka OK.

 • Uložte opětovným stisknutím tlačítka OK.

  DanaRS Uložení nového hesla

 • Přejděte dolů na „14. UKONČIT“ a stiskněte tlačítko OK.

  Ukončit DanaRS

Specifické chyby Dana RS

Chyba během vydávání inzulinu

In case the connection between AAPS and Dana RS is lost during bolus insulin delivery (i.e. you walk away from phone while Dana RS is pumping insulin) you will see the following message and hear an alarm sound.

Alarm insulin delivery

 • Ve většině případů se jedná pouze o problém s komunikací, který se netýká vydaného inzulinu (je vydáno správné množství).

 • Podívejte se do historie pumpy (buď v pumpě, nebo na kartě Dana > Historie pumpy > Bolusy), zda byl vydán správný bolus.

 • Delete error entry in treatments tab if you wish.

 • Skutečně vydaný bolus se načte a zaznamená při příštím připojení. Chcete-li vynutit připojení okamžitě, klikněte na ikonu BT na kartě Dana, nebo prostě počkejte na příští připojení.

Zvláštní poznámka, pokud měníte telefon

When switching to a new phone the following steps are necessary:

 • Export settings on your old phone

 • Přesuňte nastavení ze starého do nového telefonu

DanaRS v1

 • Ručně spárujte Danu RS s novým telefonem

 • Vzhledem k tomu, že nastavení týkající se připojení pumpy jsou také importována, AAPS na vašem novém telefonu již pumpu „zná“, a proto nezahájí skenování bluetooth. Proto je třeba nový telefon a pumpu spárovat ručně.

 • Nainstalujte AndroidAPS v novém telefonu.

 • Import settings on your new phone

DanaRS v3, Dana-i

 • Start pairing procedure like decribed above.

 • Někdy může být nutné vymazat informace o párování v AndroidAPS dlouhým kliknutím na ikonu BT na kartě Dana-i/RS.

Cestování mezi časovými pásmy s pumpou Dana RS

For information on traveling across time zones see section Timezone traveling with pumps.