Nastavení

 • Open preferences by clicking the three-dot menu on the top right side of the home screen.

  Otevřít nastavení
 • Do nastavení příslušného pluginu (např. pump tab) by opening this tab and clicking Plugin preferences.

  Otevřít nastavení pluginu
 • Podmenu může být otevřeno kliknutím na trojúhelník pod nadpisem menu.

  Otevřít submenu
 • Pomocí filtru v horní části obrazovky se můžete rychle dostat k nastavení, které zrovna potřebujete. Stačí začít psát část textu, který hledáte.

  Předvolby > Filtry

Obecné

Jednotky

 • V závislosti na vašich preferencích nastavte jednotky na mmol/l nebo mg/dl.

Jazyk

 • Nová možnost je používat výchozí jazyk telefonu (doporučeno).

 • In case you want AAPS in a different language than your standard phone language you can choose from a broad variety.

 • Pokud používáte různé jazyky, můžete se někdy setkat s jazykovým mixem. This is due to an android issue that overriding the default android language sometimes doesn’t work.

  Nastavení > Obecné

Jméno pacienta

 • Hodí se v případě, že používáte víc nastavení (např. u rodin se 2 diabetickými dětmi).

Ochrana

Hlavní heslo

 • Abyste mohli exportovat nastavení, je nutné nastavit hlavní heslo. Od verze 2.7 jsou totiž exporty šifrované. ** Biometrická ochrana nemusí fungovat na telefonech OnePlus. This is a known issue of OnePlus on some phones.**

 • Open Preferences (three-dot menu on top right of home screen)

 • Klepněte na trojúhelník pod “Obecné”

 • Klepněte na položku “Hlavní heslo”

 • Zadejte heslo, potvrďte ho, a klepněte na tlačítko Ok.

  Nastavení hlavního hesla

Ochrana nastavení

 • Chraňte své nastavení pomocí hesla nebo biometrického ověření telefonu (t.j. AndroidAPS pro děti).

 • Pokud chcete použít hlavní heslo pouze pro zabezpečení `exportovaného nastavení <../Usage/ExportImportSettings.html> ` _, můžete si vytvořit Vlastní heslo.

 • Pokud používáte vlastní heslo, klepněte na řádek “Nastavení hesla” a nastavte heslo tak, jak je popsáno výše ../Configuration/Preferences.html#master-password.

  Ochrana

Ochrana aplikace

 • Je-li aplikace chráněna, musíte k otevření AAPS zadat heslo nebo použít biometrické ověření telefonu.
 • Je-li zadáno chybné heslo, aplikace se okamžitě vypne. Pokud byla předtím úspěšně spuštěna, zůstává stále běžet na pozadí.

Ochrana bolusu

 • Ochrana bolusu je užitečná, pokud AAPS používá malé dítě, a vy podáváte bolus prostřednictvím SMS.

 • V níže uvedeném příkladu vidíte výzvu k biometrické ochraně. Pokud biometrické ověření nefunguje, klepněte na místo nad bílou výzvou k zadání, a zadejte hlavní heslo.

  Výzva pro biometrickou ochranu

Vzhled

 • Můžete si vybrat ze čtyř typů vzhledů:

  Výběr vzhledu + příklady
 • “Vzhled pro nízké rozlišení” má kratší popisky a nezobrazuje stáří/úroveň, aby zbylo dost místa na obrazovkách s velmi malým rozlišením.

 • Rozdíly mezi ostatními vzhledy závisí na orientaci telefonu.

Na výšku
 • ** Původní vzhled** a Tlačítka jsou vždy zobrazena na spodní části obrazovky jsou stejné
 • Large Display has an increased size of all graphs compared to other skins
Na šířku
 • Při použití Původní vzhled a Velký displej, musíte posouvat dolů, abyste zobrazili tlačítka v dolní části obrazovky

 • Large Display has an increased size of all graphs compared to other skins

  Vzhledy v závislosti na orientaci telefonu

Přehled

 • V sekci Přehled můžete nastavit preference pro domácí obrazovku.

  Předvolby > Přehled

Nechat obrazovku zapnutou

 • Užitečné při předvádění.
 • Tento režim spotřebovává velké množství energie, takže je nutné připojit mobil do nabíječky.

Tlačítka

 • Určete, která tlačítka se zobrazí ve spodní části domovské obrazovky.

 • Podle vyznačených souvislostí na obrázcích můžete nadefinovat hodnoty trlačítek sacharidů a inzulínu pro snadnější zadávání v dialogových oknech.

  Nastavení > Tlačítka

Průvodce rychlým bolusem

 • Pokud máte často svačinu nebo jídlo, můžete použít Rychlý bolus pro snadnější vkládání hodnot sacharidů a nastavení základních výpočtů.

 • V nastavení si určíte, v jakém časovém období se má tlačítko zobrazit na domácí obrazovce - právě jedno tlačítko na jedno období.

 • Když kliknete na tlačítko Rychlý bolus, AAPS provede výpočty a navrhne bolus pro zadané množství sacharidů s ohledem na aktuální hodnoty (glykémie nebo aktivního inzulínu, pokud je nastaven).

 • Navržený bolus musí být potvrzen, aby byl následně vydán.

  Předvolby > Tlačítko průvodce

Výchozí nastavení dočasných cílů

 • Temp targets (TT) allow you to define change your blood glucose target for a certain time period.

 • S nastavením základních hodnot DC můžete jednodušeji měnit své cílové hodnoty glykémie pro aktivity, blížící se jídlo atd.

 • Dlouze stiskněte cíl v pravém horním rohu domácí obrazovky nebo použijte zaškrtávací políčka v dialogu Sacharidy po kliknutí na oranžové tlačítko Sacharidy na domovské obrazovce.

  Nastavení > Výchozí dočasné cíle

Standardní množství inzulinu pro Plnění/Doplňování

 • Pokud chcete plnit hadičku nebo kanylu prostřednictvím AAPS, můžete to udělat prostřednictvím obrazovky Akce.
 • Přednastavené hodnoty se dají měnit v tomto dialogu.

Rozsah zobrazování

 • Určuje, jaká část grafu na domácí obrazovce bude bude vaším cílovým rozsahem a bude podbarvena zeleně.

  Předvolby > Rozsah vizualizace

Krátké názvy modulů

 • Umožňuje vidět víc názvů obrazovek na obrazovce najednou.

 • Například název “OpenAPS AMA” bude zobrazen jako “OAPS” a “NS CLIENT” jako “NSCL” atd.

  Předvolby > Karty

Zobrazovat kolonku poznámky v dialozích ošetření

 • Přidává možnost doplňovat k záznamům o ošetření krátkou textovou poznámku v dialozích, kde se zadávají (Bolusová kalkulačka, Sacharidy, Inzulín...)

  Předvolby > Poznámky v dialogových oknech ošetření

Stavové indikátory

Stavové indikátory zobrazují vizuální varování pro

 • Stáří senzoru
 • Úroveň baterie pro některé chytré čtečky (další podrobnosti naleznete na stránce screenshoty).
 • Stáří inzulínu (doba použití aktuálního zásobníku)
 • Stav zásobníku (jednotky)
 • Stáří kanyly
 • Stáří baterie v pumpě
 • Úroveň nabití baterie pumpy (%)
 • Pokud dojde k dosažení prahové hodnoty, zobrazí se hodnoty žlutě.

 • Pokud dojde k dosažení kritické prahové hodnoty, hodnoty se zobrazí červeně.

 • Ve verzích předcházejících AAPS 2.7 muselo být nastavení stavových indikátorů provedeno v nastavení Nightscoutu.

  Předvolby > Stavové indikátory

Rozšířená nastavení (přehled)

Předvolby > Stavové indikátory

Podat tuto část z výsledku kalkulace [%]

 • Obecné nastavení umožňující zvolit, že bude vydána jen určitá část z vypočteného bolusu.
 • Použijete-li bolusovou kalkulačku, bude vydána pouze procentuální část (musí být mezi 10 a 100) z vypočítaného bolusu.
 • Procentuální hodnota je zobrazena v kalkulačce.

Poradce pro bolus

 • Když spustíte Bolusovou kalkulačku a glykémie je vyšší než 10 mmol (180 mg/dl), kalkulačka vám nabídne korekční bolus.

 • If correction bolus is accepted no carbs will be recorded.

 • Alarm se spustí v okamžiku, kdy hodnota glykémie bude na úrovni, kdy bude vhodné začít s jídlem.

 • Musíte znovu klepnout na Bolusovou kalkulačku a zadat množství sacharidů, které chcete sníst.

  Zpráva poradce pro bolus

Superbolus

 • Volba pro povolení superbolusu v bolusové kalkulačce.
 • Superbolus se používá jako prevence proti prudkému růstu glykémie po jídle, a spočívá ve “vypůjčení” bazálního inzulínu z následujících 2 hodin.

Bezpečnostní omezení ošetření

Věk pacienta

 • Bezpečnostní limity jsou nastaveny na základě věku, který jste zvolili v tomto nastavení.
 • Pokud začnete narážet na pevně nastavené limity (jako například na maximální bolus), je čas posunout se o stupeň výš.
 • It’s a bad idea to select higher than real age because it can lead to overdosing by entering the wrong value in insulin dialog (by skipping the decimal dot, for example).
 • Chcete-li zjistit, jaké máte pevně nastavené bezpečnostní limity, podívejte se na popis Vámi používaného algoritmu na této stránce.

Maximální povolený bolus [U]

 • Určuje maximální velikost bolusu, jakou může AAPS poslat najednou.
 • Nastavení slouží jako bezpečnostní limit pro zabránění odeslání příliš velkého bolusu vzhledem k množství zadaných sacharidů, nebo k ohlídání chyby uživatele.
 • Doporučuje se nastavit ho na rozumnou hodnotu zhruba odpovídající maximálnímu bolusu, který jste kdy poslali na jídlo.
 • Toto omezení se vztahuje i na výsledky bolusové kalkulačky.

Maximální povolené sacharidy [g]

 • Určuje maximální množství sacharidů, se kterým může bolusový kalkulátor AAPS počítat.
 • Nastavení slouží jako bezpečnostní limit pro zabránění odeslání příliš velkého bolusu vzhledem k množství zadaných sacharidů, nebo k ohlídání chyby uživatele.
 • Je doporučeno nastavit limit na nějakou rozumnou hodnotu, která odpovídá maximálnímu množství sacharidů, které jste kdy v jídle snědli.

Smyčka

Typ smyčky

 • Přepíná mezi uzavřenou, otevřenou smyčkou i pozastavením při nízké glykémii (LGS)
 • Otevřená smyčka znamená, že návrhy dočasného bazálu jsou provedeny na základě vašich dat, a zobrazí se jako oznámení. After manual confirmation, the command to dose insulin will be transferred to pump. Pouze v případě že máte nastavenou virtuální pumpu je nutné inzulín aplikovat ručně.
 • Uzavřená smyčka znamená, že dočasné bazály jsou automaticky, bez jakéhokoliv potvrzení z vaší strany, posílány přímo do pumpy.
 • Pozastavení při nízké glykémii dává možnost vstoupit do režimu Pozastavení při nízké glykémii bez nutnosti měnit aktuální cíl.

Minimální změna pro výzvu [%]

 • Při použití otevřené smyčky budete dostávat oznámení pokaždé, když AAPS doporučí úpravu bazální dávky.
 • Ke snížení počtu oznámení můžete zadat buď širší rozsah cílové glykemie, nebo vyšší procento minimální změny pro výzvu.
 • Toto definuje relativní změnu, která je požadována pro spuštění oznámení.

Vylepšený asistent pro jídlo (AMA) nebo Super Micro bolus (SMB)

V závislosti na nastavení v ‘ konfiguraci <../Configuration/Config-Builder.html> `__ si můžete vybrat mezi dvěma algoritmy:

Nastavení OpenAPS AMA

Max. U/h, které lze nastavit pro dočas. bazál

Toto nastavení funguje jako bezpečnostní limit, aby se zabránilo AndroidAPS v nastavení nebezpečně vysokého bazálu. * Hodnota se udává v jednotkách za hodinu (U/h). * Doporučuje se nastavit toto na rozumnou hodnotu. Je doporučeno vzít si ze svého profilu nejvyšší hodnotu bazálu a vynásobit jí 4. * Například: máte-li ve svém profilu nejvyšší hodnotu bazálu 0.5U/h, dostanete po vynásobení 4 hodnotu 2U/h. * Viz také ” podrobný popis funkce <../Usage/Open-APS-features.html#max-u-h-a-temp-basal-can-be-set-to-openaps-max-basal>`_.

Maximální bazální IOB [U]

 • Maximální hodnota dodatečného bazálního inzulínu (v jednotkách), o který může smyčka navýšit Váš normální bazál.
 • Jakmile je tato hodnota dosažena, AAPS zastaví přidávání dodatečného bazálu, dokud hodnota inzulínu v těle (IOB) opět neklesne pod tuto hodnotu.
 • Tato hodnota nebere v potaz bolusový IOB, pouze IOB bazálu.
 • Tato hodnota je počítána a monitorována nezávisle na vašem normálním bazálu. V úvahu je brán pouze dodatečný bazální inzulín převyšující normální bazál.

Když začínáte se smyčkou, je doporučováno nastavit si na nějaký čas maximální bazální IOB na 0, než si na systém zvyknete. Toto zabrání AndroidAPS v tom, aby přidal dodatečný bazální inzulín. Během této doby bude AndoidAPS pořád schopná omezit či vypnout Váš bazální inzulín, aby se pomohlo předejít hypoglykémii. To je důležitý krok pro:

 • získání dostatečného času na to, abyste naučili AndroidAPS ovládat a vysledovat, jak funguje.
 • perfektní vyladění nastavení Vašeho bazálního profilu a faktoru citlivosti na inzulín (ISF).
 • zjištění, jak AndroidAPS omezuje Váš bazální inzulín, aby se předešlo hypoglykémii.

Když se na to už budete cítit, můžete dovolit systému, aby začal přidávat bazální inzulín, a to navýšením hodnoty maximálního množství bazálního inzulínu v těle. Doporučuje se vzít nejvyšší hodnotu bazálu ve Vašem profilu a vynásobit ji 3**. Například: máte-li ve svém profilu nejvyšší hodnotu bazálu 0.5U/h, dostanete po vynásobení 3 hodnotu 1.5U/h.

 • Začněte tedy s touto hodnotou, a postupem času ji opatrně navyšujte.
 • Toto jsou samozřejmě pouze návrhy; u každého člověka to je jiné. Možná zjistíte, že potřebujete méně nebo více, než je zde doporučeno. Vždy ale začněte opatrně, a přidávejte pomalu.

Poznámka: Jako bezpečnostní prvek je u dospělého pacienta natvrdo nastaveno maximální bazální IOB na 7U.

Autosens

 • Autosens sleduje odchylky glukózy v krvi (pozitivní/negativní/neutrální).
 • Na základě těchto odchylek se pokusí zjistit jak citlivý/odolný jste na inzulín, a následně upraví velikost bazální dávky a hodnotu ISF.
 • Pokud vyberete “Autosens také nastavuje cíl”, bude algoritmus upravovat i vaši cílovou hodnotu glykémie.

Pokročilé nastavení (OpenAPS AMA)

Nastavení OpenAPS SMB

 • Na rozdíl od AMA SMB nepoužívá SMB pro kontrolu hladiny glukózy dočasné bazály, ale převážně malých super mikrobolusů.

 • You must have started objective 9 to use SMB.

 • První tři nastavení jsou vysvětleny výše.

 • Podrobnosti o různých volbách jsou popsány v sekci Funkce OpenAPS.

 • Jak často budou SMB podávány v minutách* je omezení které určuje, že SMB budou vydávané pouze každé 4 minuty (defaultní hodnota). Tato hodnota brání systému vydávat SMB příliš často (např. v případě nastavení dočasného cíle). Toto nastavení byste neměli změnit, pokud přesně nevíte, jaké mohou být následky.

 • Je-li nastaveno ‘Citlivost zvyšuje cíl’ nebo ‘Rezistence snižuje cíl’, bude Autosens v závislosti na odchylkách glykémie měnit cílovou hodnotu glylémie.

 • Je-li cíl upraven, bude na domovské obrazovce zobrazen se zeleným pozadím.

  Cíl upraven Autosens

Oznámení vyžadovaných sacharidů

 • Tato funkce je k dispozici pouze v případě, je-i vybrán algoritmus SMB.
 • V případě že referenční design detekuje potřebu sacharidů, navrhe konzumaci dalších sacharidů.
 • V tomto případě obdržíte oznámení, které může být odloženo na 5, 15 nebo 30 minut.
 • Kromě toho se na domovské obrazovce v sekci COB zobrazí požadované sacharidy.
 • A threshold can be defined - minimum amount of carbs needed to trigger a notification.

*V případě potřeby může být notifikace vyžadovaných sacharidů odeslána do Nightscoutu. Notifikace se pak zobrazí v Nightscoutu a bude vysílána.

Zobrazení požadovaných sacharidů na domovské obrazovce

Pokročilé nastavení (OpenAPS AMA)

Nastavení absorpce sacharidů

Nastavení absorpce sacharidů

min_5m_carbimpact

 • Algoritmus používá BGI (vliv na glukózu v krvi) k určení, kdy jsou absorbovány sacharidy.

 • Tato hodnota se používá pouze při výpadcích hodnot odečítaných z CGM nebo v případech, kdy se fyzickou aktivitou vyrovná vzestup glykémie, který by jinak vedl k tomu, že by systém AAPS odbourával COB.

 • At times when carb absorption can’t be dynamically worked out based on your blood’s reactions it inserts a default decay to your carbs. V podstatě jde o bezpečnostní pojistku.

 • Zjednodušeně řečeno: algoritnuls ví jak by se měla chovat vaše glykémie, je-li ovlivněna podaným inzulínem apod.

 • Kdykoli dojde k pozitivní odchylce od očekávaného chování, je rozloženo/absorbováno určité množství sacharidů. Velká změna = více sacharidů atp.

 • Hodnota min_5m_carbimpact definuje výchozí vliv absorpce sacharidů za 5 minut. Více informací najdete v dokumentaci OpenAPS.

 • Standardní hodnota pro AMA je 5, pro SMB 8.

 • Graf COB na domovské obrazovce označuje kdy se používá min_5m_impact tím, že se na vrcholu zobrazí oranžový kroužek.

  COB graf

Max. doba absorpce sacharidů

 • Pokud často jíte jídla s vysokým obsahem tuků nebo bílkovin, budete si muset nastavit delší čas absorpce jídla.

Pokročilé nastavení - autosens ratio

 • Nastavte min. a max. autosens ratio.
 • Běžné standardní hodnoty (max. 1.2 a min. 0.7) by se neměly měnit.

Nastavení pumpy

Tyto volby se budou lišit v závislosti na tom, který ovladač inzulínové pumpy jste vybrali v ‘ Konfigurace <../Configuration/Config-Buil-Builder.html#pump> `__. Spárujte a nastavte svou pumpu podle pokynů pro jednotlivé pumpy:

Používáte-li AndroidAPS pouze jako otevřenou smyčku, vyberte v nastavení Virtuální pumpu.

NSClient

NSClient
 • Nastavte si URL Nightscoutu (např. https://vasejmeno.herokuapp.com) a API heslo (12 znakové heslo uložené v proměnných Heroku).
 • Toto umožní komunikaci (zápis i čtení) mezi Nightscoutem a AndroidAPS.
 • Pokud jste uvízli v cíli 1, prověřte možné překlepy.
 • Ujistěte se, že adresa URL na konci NEOBSAHUJE /api/v1/.
 • Zaznamenávat spuštění aplikace do NS vloží do záznamů portálu ošetření v Nightscoutu poznámku pokaždé, když je aplikace spuštěna. Aplikace by se neměla restartovat více než jednou denně. Pokud k tomu odchází častěji, jde obvykle o problém (např. když pro AAPS není zakázána optimalizace baterie).
 • If activated changes in local profile are uploaded to your Nightscout site.

Nastavení připojení

Nastavení připojení NSClient
 • Omezit nahrávání do Nightscoutu pouze na Wi-Fi nebo dokonce na některé Wi-Fi SSID.
 • Chcete-li používat pouze konkrétní síť Wi-Fi, můžete zadat její WiFi SSID.
 • Větší množství SSID lze oddělit středníkem.
 • Chcete-li smazat všechny SSID, nechte políčko prázdné.

Nastavení alarmů

 • Volby alarmu umožňují vybrat, jaké výchozí alarmy Nightscoutu se mají v aplikaci používat.
 • Aby alarmy fungovaly, je třeba nastavit v proměnných Nightscoutu (Heroku...) hodnoty glykémie pro Urgentní, Vysokou, Nízkou a Urgentní nízkou glykémii <https://nightscout.github.io/nightscout/setup_variables/#alarms>`_.
 • Budou fungovat pouze v případě že budete mít připojení k Nightscoutu, a jsou určeny pro rodiče/pečovatele.
 • Pokud máte v telefonu zdroj CGM (např. xDrip+ nebo BYODA [Vytvořte si vlastní dexcom aplikaci]) a poté použijte tyto alarmy.

Rozšířená nastavení (NSClient)

Rozšířené nastavení NSClient
 • Většina možností v pokročilém nastavení je samovysvětlující.
 • Povolení lokálního odesílání zajistí odesílání dat i do jiných aplikací v mobilu, např. xDrip+.
  • Pro použití xDrip+ alarmů musíte přejít do AAPS a povolit lokální odesílání.
 • Chcete-li používat autotune, musíte mít vybráno Vždy používat absolutní hodnoty bazálu. Další informace o Autotune naleznete v Dokumentaci OpenAPS.

SMS komunikátor

 • Volba se zobrazí pouze v případě, že je povolen SMS komunikátor v ‘Konfiguraci <../Configuration/Config-Buil-Builder.html#sms-communicator> `__.
 • Toto nastavení umožňuje vzdálené ovládání telefonu s AAPS posláním SMS s textem jako je zastavení smyčky, nebo poslání bolusu.
 • Další informace jsou popsány v SMS příkazech.
 • Dodatečná bezpečnost je zajištěna použitím autentizační aplikace a dodatečného PIN na konci tokenu.

Automatizace

Vyberte, jaká služba určování polohy se použije:

 • Používat pasivní polohu: AAPS zjistí polohu pouze v případě, že ji budou požadovat ostatní aplikace
 • Používat zjištění polohy podle sítě: Poloha podle vaší Wi-Fi sítě
 • Používat GPS polohu (Pozor! Může způsobovat nadměrné vybíjení baterie!)

Místní výstrahy

Místní upozornění
 • Nastavení by mělo být samovysvětlující.

Možnosti dat

Možnosti dat
 • Můžete pomáhat s vývojem AAPS zasláním hlášení o pádu vývojářům.

Nastavení údržby

Nastavení údržby
 • Standardní příjemce logů je logs@androidaps.org.
 • Pokud vyberete Šifrovat exportovaná nastavení, jsou zašifrována pomocí vašeho hlavního hesla. V tomto případě je nutné při každém exportu nebo importu nastavení zadat hlavní heslo.

Open Humans

 • Můžete pomoci komunitě tím, že daruje vaše data do výzkumných projektů! Podrobnosti jsou popsány na stránce Open Humans.
 • V předvolbách můžete definovat, kdy budou data odeslána
  • pouze v případě připojení k WiFi
  • pouze při nabíjení