AAPS na chytrých hodinkách se systémem Wear OS

Aplikaci AndroidAPS lze nainstalovat na chytré hodinky se systémem Wear OS. AAPS na hodinkách umožňuje:

 • zobrazovat různé informace: pomocí vlastních ciferníků nebo standardních ciferníků s možností používat různé komplikace
 • ovládat AAPS na telefonu z hodinek: vydání bolusu, nastavení dočasného cíle atd.

Dříve než si koupíte hodinky…

 • Některé funkce, jako např. komplikace, vyžadují Wear OS verze 2.0 nebo vyšší
 • Google od verze 2.x přejmenoval Android Wear 1.x na Wear OS, takže pokud bude někde uvedeno Android Wear, zřejmě se jedná o starší verzi systému 1.x
 • Jestliže je v popisu hodinek uvedeno, že jsou kompatibilní se systémy Android a iOS, neznamená to, že hodinky používají systém Wear OS - stejně tak se může jednat o nějaký jiný typ OS upraveného daným výrobcem, který není kompatibilní s aplikací AAPS pro hodinky!
 • Podívejte se na seznam otestovaných telefonů a hodinek, a pokud jste na pochybách, zda budou vaše hodinky podporované, zeptejte se komunity

Sestavení verze AAPS pro Wear OS

The Wear OS App of AAPS has been seperated from the AAPS build for the Android mobile. Therefore you have to generate a second signed APK. Select as module “AndroidAPS.wear” and as build variant “fullRelease” and a second apk file for the Wear OS clock is generated when building the APK (or “pumpcontrolRelease” which will allow you to just remote control the pump without looping).

Od března 2021 již není možné AAPS pro hodinky stáhnout z Google Play Store. Můžete to obejít pomocí Wear instalátoru, který je potřeba nainstalovat do telefonu i hodinek. The Wear Installer app can be downloaded from the Google Play Store. The linked video from Malcolm Bryant the developer of Wear Installer gives you detailed instructions to a) download the apk to your mobile b) setup the Android Debugger on the wear c) use Wear Installer on mobile and wear to sideload the AAPS wear app to the mobile. Once you have selected AndroidAPS as your app to upload wear version onto the watch you will be able to use watchfaces and complications and the AAPS controls.

Nastavení na telefonu

V aplikaci AndroidAPS musíte na kartě „Konfigurace“ povolit modul Wear.

Ovládání AAPS z hodinek

AndroidAPS je navržený, aby ho bylo možné ovládat hodinkami Android Wear. Chcete-li z hodinek zadávat bolus atd., musíte v „Nastavení wear“ aktivovat volbu „Ovládání z hodinek“.

Z hodinek lze ovládat následující funkce:

 • nastavovat dočasné cíle
 • používat kalkulátor (nastavení kalkulátoru můžete definovat v nastaveni v telefonu)
 • zadávat eSacharidy
 • podávat bolus (inzulín + sacharidy)
 • měnit nastavení hodinek
 • monitorovat stav
  • kontrolovat stav pumpy
  • kontrolovat stav smyčky
  • kontrolovat a měnit profil, CPP (Circadian Percentage Profile = posun času + procentní změna)
  • zobrazit TDD (celková denní dávka = bolus + bazál za den)

Ciferníky AAPS

Lze si vybrat z několika ciferníků (watchfaces), které zobrazují průměrnou hodnotu delta, IOB, aktuálně aktivní bazál a bazální profil + graf hodnot glykémie z CGM.

Ujistěte se, že nemáte zakázané oznámení AndroidAPS na hodinkách. Potvrzování akcí (např. bolusu, dočasného cíle) se objeví jako notifikace, které je nutné odsunout a potvrdit klepnutím.

Chcete-li se rychleji dostat do nabídky AAPS, dvakrát klepněte na hodnotu glykémie. Dvojitým klepnutím na graf glykémie změníte časový rozsah grafu.

Dostupné ciferníky

Dostupné ciferníky

Nový watchface od AndroidAPS 2.8

Ciferník Digital Style

 • Barvy, čáry a kruhy lze konfigurovat v nabídce nastavení pod ozubeným kolečkem v nabídce pro výběr ciferníku.

Ciferník AAPSv2 – Popis

Popis ciferníku AndroidAPSv2

A - čas od posledního spuštění smyčky

B - hodnota glykémie

C - minuty od posledního čtení hodnoty glykémie

D - porovnání změny od posledního čtení (v mmol nebo mg/dl)

E - průměrná změna hodnoty glykémie za posledních 15 minut

F - stav baterie telefonu

G - hodnota bazální dávky (zobrazená v U/h, pokud je zvolena standardní hodnota, nebo v %, pokud je aktivní dočasný bazál)

G - ukazatel BGI (blood glucose interaction), neboli jak moc „by měla“ glykémie růst nebo klesat pouze na základě aktivity inzulínu.

I - sacharidy (zbývající sacharidy I rozložené sacharidy v budoucnosti)

J - zbývající inzulín (z bolusu I bazálu)

Vstup do hlavní nabídky AAPS

Chcete-li získat přístup k hlavní nabídce AAPS, máte následující možnosti:

 • poklepejte na hodnotu glykémie
 • vyberte ikonu AAPS v nabídce aplikací na hodinách
 • klepněte na komplikaci AAPS (je-li nastavena tak, aby umožňovala vstup do nabídky)

Nastavení (na hodinkách)

Chcete-li získat přístup k nastavení ciferníku, vstupte do hlavní nabídky AAPS na hodinkách, potáhněte prstem nahoru a vyberte možnost „Nastavení“.

Symbol plné hvězdy znamená, že možnost je povolená (Zap), symbol hvězdy bez výplně znamená, že možnost je zakázaná (Vyp):

Nastavení zap/vyp

Doplňkové parametry AAPS

 • Vibrovat při bolusu (výchozí hodnota Zap):
 • Jednotky pro Akce (výchozí hodnota mg/dl): jestliže je tato možnost Zap, jednotka pro akce je mg/dl, je-li možnost Vyp, jednotka je mmol/l. Používá se při nastavování dočasných cílů z hodinek.

Nastavení ciferníku

 • Zobrazovat datum (výchozí hodnota Vyp): poznámka: datum není k dispozici na všech cifernících
 • Zobrazovat IOB (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit hodnotu IOB (podrobnější nastavení viz sekce Wear v nastavení AAPS na telefonu)
 • Zobrazovat COB (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit hodnotu COB
 • Zobrazovat Deltu (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit rozdíl glykémií za posledních 5 minut
 • Zobrazovat prům. Deltu (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit průměrný rozdíl glykémií za posledních 15 minut
 • Zobrazovat baterii telefonu (výchozí hodnota Zap): Nabití baterie telefonu v %. Při poklesu pod 30 % se zobrazuje červeně.
 • Zobrazovat baterii Rigu (výchozí hodnota Vyp): Baterie Rigu je souhrnný údaj vyjadřující stav baterie telefonu, pumpy a senzoru (obecně tu nejnižší z těchto 3 hodnot)
 • Zobrazovat bazály (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit aktuální bazální dávku (v U/h nebo v %, je-li aktivní TBR)
 • Zobrazovat stav smyčky (výchozí hodnota Zap): Zobrazuje, kolik minut uběhlo od posledního spuštění smyčky (šipky kolem hodnoty se změní na červené, pokud uběhlo více než 15 min).
 • Zobrazovat glykémii (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit hodnotu glykémie
 • Zobrazovat trendovou šipku (výchozí hodnota Zap): Možnost zobrazit šipku trendu glykémie
 • Zobrazovat stáří glykémie (výchozí hodnota Zap): Zobrazuje, kolik minut oběhlo od posledního odečtu glykémie.
 • Tmavé pozadí (výchozí hodnota Zap): Můžete přepnout z tmavého pozadí na bílé (kromě ciferníků Cockpit a Steampunk)
 • Zvýraznit bazály (výchozí hodnota Vyp): Zlepšuje viditelnost bazálů a dočasných bazálních dávek
 • Skrýt oddělovač (výchozí hodnota Vyp): Pro ciferníky AAPS, AAPSv2 a AAPS(Large), zobrazuje oddělovač s kontrastním pozadím (Vyp), nebo se stejnou barvou, jakou má pozadí (Zap)
 • Rozlišení grafu (výchozí hodnota 3 hodiny): V podnabídce můžete vybrat max. časové rozlišení grafu v rozmezí 1–5 hodin.

Nastavení uživatelského rozhraní

 • Metoda zadávání: Pomocí tohoto parametru můžete zvolit pozici tlačítek “+” a “-” při zadávání hodnot pro AAPS (dočasný cíl, inzulin, sacharidy...)

Možnosti metod zadávání

Parametry konkrétních ciferníků

Ciferník Steampunk

 • Podrobnost Delty (výchozí hodnota Střední)

Steampunk_gauge

Ciferník Circle

 • Velká čísla (výchozí hodnota Vyp): Zvětšená velikost textu kvůli lepší čitelnosti
 • Kruh historie (výchozí hodnota Vyp): Grafické zobrazení historie glykémie pomocí šedých kruhů uvnitř zeleného hodinového kruhu
 • Světlý kruh historie (výchozí hodnota Zap): Decentnější kruh historie s tmavší šedou
 • Animace (výchozí hodnota Zap): Je-li tato možnost povolena, bude kruhový ciferník animovaný, jestliže je tato funkcemi hodinkami podporována a hodinky nejsou v úsporném režimu s nízkým rozlišením

Nastavení příkazů

 • Kalkulačka v nabídce (výchozí hodnota Zap): Možnost povolit rozhraní bolusové kalkulačky v hlavní nabídce pro zadávání sacharidů a posílání bolusů z hodinek
 • Plnění v nabídce (výchozí hodnota Vyp): Možnost provádět Plnění/Doplňování z hodinek
 • Jedna cíl. hodnota (výchozí hodnota Zap):
  • Zap: pro dočasný cíl lze nastavit jedinou hodnotu
  • Vyp: pro dočasný cíl lze nastavit nízkou a vysokou hodnotu
 • Procento z kalkulace (výchozí hodnota Vyp): Umožňuje upravit velikost bolusu vypočteného kalkulačkou (hodnota v procentech zadaná před potvrzením oznámení)

Komplikace

Komplikace je termín pocházející z tradičního hodinářství. Obvykle se jím označuje jakákoli funkce přidaná navíc k hlavnímu ciferníku – například datumové okénko nebo další malý ciferník (datum, den v týdnu, fáze měsíce apod.). Systém Wear OS 2.0 používá tento pojem analogicky. Uživatelé si mohou do ciferníků, které použití komplikací umožňují, přidávat vlastní data, např. informace o počasí, oznámení, fitness trackery a další.

Aplikace AndroidAPS pro Wear OS nabízí podporu komplikací od verze 2.6 a umožňují nakonfigurovat jakýkoli ciferník třetí strany, který podporuje komplikace, aby zobrazoval informace z AAPS (glykémie a její trend, IOB, COB atd.).

Komplikace slouží rovněž jako zkratky k různým funkcím AAPS. Klepnutím na komplikace můžete otevřít příslušné nabídky a dialogová okna AAPS (v závislosti na typu komplikace a nastavení).

Komplikace_Pro_Ciferníky

Typy komplikací

Aplikace AAPS pro Wear OS poskytuje v závislosti na nastavených formátech pouze nezpracovaná (raw) data. Aplikace třetích stran se musí samy rozhodnout, jak vykreslit komplikace včetně jejich rozvržení, okrajů, barvy a písma. Z mnoha typů Wear OS komplikací, které jsou k dispozici, AAPS využívá:

 • SHORT TEXT - Obsahuje dva řádky textu, každý o délce 7 znaků, někdy se označuje jako hodnota a popisek. Obvykle se vykreslí uvnitř kroužku nebo malého ováleného pole – pod sebou nebo vedle sebe. Je to prostorově velmi omezená komplikace. AAPS se snaží odstranit zbytečné znaky tak, aby se do zobrazení vešly: zaokrouhlením hodnot, odstraněním úvodních a koncových nul z hodnot atd.
 • DLOUHÝ TEXT-Obsahuje dva řádky textu, každý o 20 znacích. Obvykle se vykreslují uvnitř obdélníku nebo dlouhého oválného pole pod sebou. Používá se pro další podrobnosti a text.
 • HODNOTA ROZSAHU-Používá se pro hodnoty z předem definovaného rozsahu, například procento. Obsahuje ikonu, popisek a je obvykle vykreslen jako kruhový ukazatel průběhu.
 • VELKÝ OBRÁZEK-Vlastní obrázek na pozadí, který lze použít (je-li podporován watchfacem) jako pozadí.

Nastavení komplikací

Chcete-li přidat komplikaci, dlouze přidržte ikonu ozubeného kola níže. Záleží, jak se konkrétní ciferník konfiguruje – buď klepněte na zástupné symboly nebo vstupte do nabídky nastavení ciferníku pro komplikace. Komplikace AAPS jsou seskupeny pod položkou nabídky AAPS.

Při konfiguraci komplikací na ciferníku Wear OS zobrazí a filtruje seznam komplikací, které lze zobrazit ve vybraném místě pro komplikace na ciferníku. Nelze-li na seznamu nalézt konkrétní komplikace, je to pravděpodobně kvůli jejich typu, který nelze pro dané místo použít.

Komplikace AAPS

AndroidAPS nabízí následující komplikace:

Seznam_AAPS_Komplikací

 • BR, CoB & IoB (KRÁTKÝ TEXT, otevře Menu): zobrazuje hodnotu bazálu na prvním řádku a aktuální množství sacharidů a aktivní množství inzulínu na druhém řádku.
 • Glykémie (KRÁTKÝ TEXT, otevře Menu): znázorňuje glykémii , trendovou šipku na prvním řádku a čas odečtu a hodnotu změny glykémie na druhém řádku.
 • CoB & IoB (KRÁTKÝ TEXT, otevře Menu): zobrazuje aktivní sacharidy na prvním řádku aktivní inzulín na druhém řádku.
 • Detailní CoB (KRÁTKÝ TEXT, otevře Wizard): zobrazuje aktuálně aktivní sacharidy aktivní sacharidy na prvním řádku a plánované (budoucí, eCarbs) sacharidy na druhém řádku.
 • Ikona CoB (KRÁTKÝ TEXT, otevře Wizard): Zobrazuje aktivní sacharidy pomocí statické ikony.
 • Úplný stav (DLOUHÝ TEXT, otevře Menu): Zobrazí většinu údajů dohromady: glykémii a trendovou šipku, hodnotu změny glykémie a čas odečtu na prvním řádku. Na druhém řádku * aktivní sacharidy *, * aktivní inzulín * a * hodnotu bazálu *.
 • Úplný stav (převrácené) (DLOUHÝ TEXT, otevře Menu): Stejné hodnoty jako standardní Úplný stav, ale řádky jsou převrácené. Může být použit pro ciferníky, které ignorují jeden ze dvou řádků v DLOUHÝ TEXT
 • Detailní IoB (KRÁTKÝ TEXT, otevře Bolus): Zobrazuje celkové množství aktivního inzulínu na prvním řádku a celkové IoB z bolusu a bazálu na druhém řádku.
 • Ikona IoB (KRÁTKÝ TEXT, otevře Bolus): Zobrazuje aktivní inzulín jako statickou ikonu.
 • Baterie Uploaderu/Telefonu (HODNOTA ROZSAHU, otevře Status): Znázorňuje nabití baterie v procentech na AAPS telefonu (uploader), jak je uvedeno v AAPS. Zobrazí se jako jako procentuální ukazatel s ikonou baterie znázorňující hodnotu. Toto není zobrazováno v reálném čase, ale když se změní jiné důležité hodnoty AAPS (obvykle: každých ~5 minut s novým odečtem glykémie</0> ).

Navíc existují tři druhy komplikací VELKÝ OBRÁZEK</0> Tmavá tapeta, Šedá tapeta aSvětlá tapeta, zobrazující statickou tapetu AAPS.

Nastavení související s komplikacemi

 • Akce po klepnutí na komplikaci (výchozí Výchozí): Rozhodne, které dialogové okno se otevře, když uživatel poklepe na komplikaci:
  • Výchozí: specifické akce pro typ kompilace (viz seznam výše)
  • Menu: Hlavní nabídka AAPS
  • Wizard: bolusový průvodce – bolusová kalkulačka
  • Bolus: přímé zadávání bolusu
  • eCarb: dialogové okno konfigurace eCarb
  • Status: dílčí nabídka stavu
  • None: Zakáže akci klepnutím na komplikace AAPS
 • Unicode v komplikacích (výchozí hodnota On): Pokud jeOn, komplikace bude používat Unicode znaky pro symboly jako Δ Delta, vertikální oddělovač teček nebo symbol hodnoty bazálu. Vykreslování závisí na typu písma, které může být u každého ciferníku jiné. Tato volba umožňuje symboly Unicode Vypnout v případě potřeby – pokud písmo používané vlastním ciferníkem tyto symboly nepodporuje – aby se zabránilo chybám v zobrazení grafiky.

Always on

Long battery life for Android Wear OS smartwatches is a challenge. Some smartwatches get as much as 30 hours before recharging. The display should be switched off for optimal power saving when not in use. Most watches support the “Always on” display.

Since AAPS version 3, we can use a “Simplify UI” during always-on-mode. This UI only contains the blood glucose, direction, and time. This UI is power-optimized with less frequent updates, showing less information and lightening fewer pixels to save power on OLED displays.

The simplified UI mode is available for the watch-faces: AAPS, AAPS V2, Home Big, Digital Style, Steampunk, and Cockpit. The simplified UI is optional and is configured through the watch face settings. (log press the watch face and click “edit” or the gear icon) Select the configuration “Simplify UI” and set it to “Always on” or “Always on and charging”.

Night-time mode

While charging, it would be helpful if the display could stay “always-on” and show your blood glucose during the night. However, the standard watch-faces are too bright and have too much information, and the details are hard to read with sleepy eyes. Therefore, we added an option for the watch-face to simplify the UI only during charging when set in the configuration.

The simplified UI mode is available for the watch-faces: AAPS, AAPS V2, Home Big, Digital Style, Steampunk, and Cockpit. The simplified UI is optional and is configured through the watch face settings. (log press the watch face and click “edit” or the gear icon) Select the configuration “Simplify UI” and set it to “During charging” or “Always on and charging”

The Android developer options enable your watch to stay awake during charging. To make the developer options available, see https://developer.android.com/training/wearables/get-started/debugging. Set the “Stay awake when charging” to “on” in the developer options”.

Note: not all displays can handle always-on very well. It can cause screen burn-in, especially on the older OLED displays. The watches will generally dim the display to prevent burn-in; please check your owner’s manual, the manufacturing, or the internet for advice.

Watchface Nightstand

Simplified UI

Performance and battery life tips

Wear OS watches are very power-constrained devices. The size of the watch case limits the capacity of the included battery. Even with recent advancements both on hardware and software side, Wear OS watches still require daily charging.

If an experienced battery span is shorter than a day (from dusk to dawn), here are some tips to troubleshoot the issues.

Main battery-demanding areas are:

 • Aktivní displej se zapnutým podsvícením (LED), nebo max. intenzita (OLED)
 • Vykreslování na obrazovce
 • Bezdrátová komunikace přes Bluetooth

Since we cannot compromise on communication (we need up-to-date data) and want to have the most recent data rendered, most of the optimizations can be done in display time area:

 • Originální ciferník je obvykle lépe optimalizován než vlastní, stažený z obchodu.
 • Je lepší použít ciferníky, které omezují množství přenesených dat v režimu neaktivní/ztlumený režim.
 • Uvědomte si, že při používaní dalších komplikací, jako jsou widgety počasí třetích stran nebo jiné, využíváte data z externích zdrojů.
 • Začněte s jednoduššími ciferníky. Přidejte pouze jednu komplikaci a sledujte, jaký má vliv na výdrž baterie.
 • Zkuste pro ciferník AAPS použít motiv Tmavý a také Matching divider. Na zařízeních s OLED to omezí počet zapnutých pixelů a omezí vypalování.
 • Zkuste, co lépe funguje na vašich hodinkách: Originální ciferník AAPS nebo jiný s AAPS komplikací.
 • Sledujte několik dní, s různými profily aktivit. Většina hodinek aktivuje obrazovku při pohledu na ně, pohybu a dalších spouštěčích souvisejících s užíváním.
 • Zkontrolujte globální nastavení systému, které ovlivňuje výkon: oznámení, časový limit podsvícení/aktivní zobrazení, je-li aktivována služba GPS apod.
 • Zkontrolujte seznam doporučených hodinek a telefonů a zeptejte se ve skupině na další zkušenosti spojené s úsporou baterie.
 • Nemůžeme garantovat, že data zobrazena na ciferníku nebo komplikaci jsou aktuální. Konečné rozhodnutí o tom, kdy aktualizovat ciferník nebo komplikaci, je na operačním systému. I když se aplikace AAPS aktualizují, systém se může rozhodnout odložit nebo ignorovat aktualizace v zájmu úspory baterie. V případě pochybností nebo vybité baterie – vždy zkontrolujte hlavní AAPS v telefonu.

Řešení problémů s wear aplikací:

 • Někdy pomůže znovu sesynchronizovat aplikace do hodinek, i když to ručně může být poněkud zdlouhavé: Android wear > Ikona ozubeného kola > Název hodinek > Synchronizovat aplikace.
 • Povolte ADB ladění ve vývojářských možnostech (na hodinkách), připojte hodinky k počítači přes USB a spusťte Wear aplikaci, až budete mít na počítači otevřené Android Studio.
 • Pokud se komplikace neaktualizují – nejdříve zkontrolujte, zda vůbec AAPS ciferník funguje.

Sony Smartwatch 3

 • Sony Smartwach 3 patří k nejoblíbenějším hodinkám používaným s AAPS.
 • Společnost Google od podzimu 2020 již bohužel nepodporuje zařízení s OS 1.5. To vede k problémům při používání hodinek Sony SW3 s AndroidAPS 2.7 a vyšší.
 • Možný postup, jak to vyřešit, najdete na stránce odstraňování potíží.

Zobrazení dat z Nightscoutu

If you are using another looping system and want to view your looping detail on an Android Wear watch, or want to watch your child’s looping, then you can build/download just the NSClient APK. To do this follow the build APK instructions selecting the build variant “NSClientRelease”. Lze si vybrat z několika ciferníků (watchfaces), které zobrazují průměrnou hodnotu delta, IOB, aktuálně aktivní bazál a bazální profil + graf hodnot glykémie z CGM.

Pebble

Pebble users can use the Urchin watchface to view looping data (if uploaded to Nightscout), but you will not be able to interact with AndroidAPS through the watch. You can choose fields to display such as IOB and currently active temp basal rate and predictions. If open looping you can use IFTTT to create an applet that says if Notification received from AndroidAPS then send either SMS or pushover notification.