Pomocník s profilem

Pomocník s profilem nabízí dvě funkce:

 1. Najít profil pro děti
 2. Porovnání dvou profilů nebo přepnutí profilů za účelem naklonování nového profilu

Profil pro děti (do 18 let)

Důležité poznámky

Pomocník s profilem je určen k tomu, aby vám pomohl s počátečním nastavením profilu vašeho dítěte. I když je založen na datech dvou různých nemocnic, vždy jeho výsledky konzultujte s vaším lékařem, než je použijete jako hotový profil!

Pomocník s profilem nabízí datové sady dětských pacientů do 18 let ze dvou různých nemocnic, aby vám pomohly najít úvodní nastavení profilu.

Pomocník profilu pro děti 1
 1. Vyberte “Pomocník s profilem” z třítečkového menu v pravém horním rohu obrazovky.
 2. Upravte Výchozí profil (připravený z nemocničních dat) zadáním věku a buďto CDD celkem nebo hmotnosti.
 3. Přepněte stránku kliknutím na šedivé podlouhlé tlačítko s nápisem 2, které je na pravé straně obrazovky.
 4. Dlouze stiskněte “Aktuální profil” a vyberte “Výchozí profil DVP”.
Pomocník profilu pro děti 2
 1. Upravte Výchozí profil DVP (vytvořen z rozdílných nemocničních dat) zadáním věku dítěte, procentního podílu bazálu a buďto CDD celkem nebo hmotnosti.
 2. Klikněte na tlačítko “POROVNAT PROFILY” nahoře na obrazovce.
 3. Zobrazí se porovnání dvou upravených profilů.

Až budete s úpravami profilu spokojeni, můžete klonovat profil, jak je popsáno níže.

Porovnání dvou profilů

Pomocníka s profilem můžete použít také pro porovnání dvou různých profilů nebo přepnutí profilů (procenta podle posledních přepnutí profilu).

Pomocník profilu 1
 1. Vyberte “Pomocník s profilem” z třítečkového menu v pravém horním rohu obrazovky.
 2. Dlouze stiskněte “Výchozí profil” a vyberte “Dostupný profil”, zobrazí se seznam existujících profilů. Pokud vyberete “Přepnutí profilu”, zobrazí se seznam naposledy použitých změn profilů.
 3. Dlouze stiskněte název profilu / přepnutí profilu (‘Aktuell_LP’ na obrázku níže) a vyberte profil nebo přepnutí profilu ze seznamu.
 4. Přepněte stránku kliknutím na šedivé podlouhlé tlačítko s nápisem 2, které je na pravé straně obrazovky.
Pomocník profilu 2
 1. Standardní “Aktuální profil” je nabízen jako kandidát pro porovnání.
 2. Pokud chcete jiný profil / přepnutí profilu dlouze stiskněte “Aktuální profil” a vyberte buďto “Dostupný profil” nebo “Přepnutí profilu”.
 3. Dlouze stiskněte název profilu / přepnutí profilu (‘Aktuell_LP’ na obrázku níže) a vyberte profil / přepnutí profilu ze seznamu.
 4. Klikněte na tlačítko “POROVNAT PROFILY” nahoře na obrazovce.
 5. Zobrazí se porovnání dvou upravených profilů.

Klonování profilu

Pokud použijete místní profily, můžete klonovat profil / přepnutí profilu přímo z Pomocníka s profilem.

Pomocník profilu Klonování profilu / přepnutí profilu
 1. Vyberte požadovaný profil / přepnutí profilu dle popisu výše.
 2. Pokud používáte “Výchozí profil” nebo “Výchozí profil DVP” (připravený z nemocničních dat dětských pacientů), ujistěte se, že jste zadali správně věk, procenta bazálu a CDD / váhu.
 3. Stiskněte tlačítko “KLONOVAT” ve spodní části obrazovky.
 4. Potvrďte kliknutím na “OK”.
 5. Aktivujte nový profil v přehledu místních profilů.