Co je systém uzavřené smyčky?

AAPS je jako autopilot

Systém uzavřené smyčky APS využívá kombinaci různých komponent, aby vám usnadnil management diabetu. In her great book Automated Insulin Delivery Dana M. Lewis, one of the founders of the open source closed loop movement, calls it an „autopilot for your diabetes“. Co to však znamená?

Autopilot in an aircraft

Autopilot nedělá úplně všechno a neumožňuje skutečnému pilotovi, abys celý let prospal. Pouze mu pomáhá při jeho práci. Ulevuje mu od zátěže způsobené nutností neustále monitorovat funkce letadla a sledovat letovou hladinu. Pilot se tak může soustředit na sledování letového prostoru a kontrolu funkcí autopilota.

Autopilot dostává signály od mnoha různých senzorů, počítač je následně vyhodnocuje společně se zadanými specifikacemi od pilota a nakonec provede potřebné korekce. Pilot se tak již nemusí zabývat neustálými drobnými úpravami.

Closed Loop System

Totéž platí pro systém uzavřené smyčky APS. Nedělá úplně všechno, stále se musíte o svůj diabetes starat vy sami. Systém uzavřené smyčky využívá data ze senzorů CGM/FGM v kombinaci s vašimi specifikacemi, jako jsou bazální dávky, citlivost na inzulin a inzulino-sacharidový poměr. Na základě toho pak vypočítává návrhy, jak upravit léčbu, a provádí tyto neustále drobné změny tak, aby udržel vaší glykémii v cílovém rozmezí a vy jste s nimi neměli tolik práce. Získáte tak více času na život „mimo diabetes“.

Stejně jako byste nenastoupili do letadla, které by řídil pouze autopilot bez dohledu živého pilota, tak i systém uzavřené smyčky vám sice usnadní management vašeho diabetu, ale stále vyžaduje vaši pozornost a podporu! Even with a closed loop you can’t just forget your diabetes!

Stejně jako autopilot závisí na hodnotách ze senzorů i specifikacích pilota, tak i systém uzavřené smyčky potřebuje správné údaje jako bazály, ISF a sacharidový poměr, aby vám mohl dobře pomáhat.

Open source systémy uzavřené smyčky APS

V současnosti jsou k dispozici tři hlavní oper source systémy uzavřené smyčky:

AndroidAPS (AAPS)

AAPS is described in detail in this documentation. Pro výpočty a ovládání inzulinové pumpy využívá smartphone se systémem Android. It is in strong collaboration with OpenAPS (i.e. they share algorithms).

Compatible pumps are:

OpenAPS

OpenAPS was the first Open Source Closed Loop System. Používá malý počítač, jako je Raspberry Pi nebo Intel Edison.

Kompatibilní pumpy jsou:

  • some old Medtronic pumps

Loop pro iOS

Loop for iOS is the Open Source Closed Loop System to be used with Apple iPhones.

Kompatibilní pumpy jsou:

  • Omnipod DASH

  • Omnipod Eros

  • some old Medtronic pumps