Nejčastější otázky uživatelů APS

Jak sem přidat další otázky: Postupujte podle těchto pokynů: odkaz

Obecné

Mohu si prostě stáhnout instalační soubor AndroidAPS?

Ne. Pro AndroidAPS neexistuje žádný stažitelný soubor apk. Musíte si jej sami sestavit. Zde je odůvodnění:

Systém AndroidAPS slouží k ovládání vaší pumpy a dávkování inzulinu. Podle současných předpisů jsou v Evropě všechny systémy klasifikované jako IIa nebo IIb zdravotnickými zařízeními, která vyžadují regulační schválení (označení CE) a která potřebují různé studie a schválení. Distribuce neregulovaných zařízení je nezákonná. Podobná nařízení platí také v ostatních částech světa.

Toto nařízení se netýká pouze prodeje (ve smyslu získat za něco peníze), ale platí pro jakýkoli způsob distribuce (i kdyby byla zdarma). Sestavit si zdravotnické zařízení sám pro sebe je jediným způsobem, jak se tomuto nařízení vyhnout.

Proto nejsou soubory APK k dispozici.

Jak začít?

Za prvé, musíte si opatřit kompatibilní hardwarové komponenty:

Za druhé, musíte nastavit hardware. Viz příklad nastavení s podrobným návodem.

Za třetí, musíte nastavit své softwarové komponenty: AndroidAPS a zdroj CGM/FGM.

Za čtvrté, musíte se seznámit s funkcí systému OpenAPS a pochopit jej, abyste mohli kontrolovat parametry zásadní pro vaši léčbu. Základním principem uzavřené smyčky je, že máte správně nastavené dávkování bazálního inzulínu a inzulíno-sacharidový poměr. Všechna doporučení smyčky předpokládají, že vaše potřeba bazálního inzulínu je pokrytá a všechny vrcholy nebo propady, které vidíte na grafu glykémie, jsou výsledkem jiných faktorů vyžadujících určité jednorázové úpravy (cvičení, stres atd.). Úpravy, které uzavřená smyčka může provádět, byly z důvodu bezpečnosti omezeny (viz maximální povolený dočasný bazál v OpenAPS Reference Design), což znamená, že nechcete „plýtvat“ povolenými změnami dávkování dočasného bazálu na to, abyste jimi opravovali špatně nastavený základní bazál. Pokud jste například často příliš nízko ještě před jídlem, pak pravděpodobně vaše bazální dávky potřebují upravit. Můžete použít nástroj Autotune, který vám připraví řadu návrhů, zda a které bazální dávky a/nebo citlivosti na inzulín byste měli upravit, a také to, zda je nutné změnit inzulíno-sacharidový poměr. Nebo můžete vyzkoušet a nastavit své bazály postaru.

Jaká jsou praktická doporučení pro provoz smyčky?

Ochrana heslem

Pokud nechcete, aby někdo mohl snadno upravit vaše nastavení, pak můžete celou nabídku Nastavení chránit heslem tak, že v nabídce Nastavení vyberte možnost „Heslo do nastavení“ a zadáte své zvolené heslo. Při příštím vstupu do nabídky Nastavení budete muset zadat heslo, abyste mohli pokračovat dál. Pokud budete později chtít ochranu heslem odstranit, přejděte v nabídce do „Heslo do nastavení“ a odstraňte text.

Chytré hodinky Android Wear

Pokud máte v úmyslu používat aplikaci prostřednictvím hodinek s Wear OS na bolusy nebo změnu nastavení, pak je třeba zajistit, aby v systému Android nebyla blokovaná oznámení z AndroidAPS. Potvrzení různých akcí přicházejí prostřednictvím oznámení.

Odpojit pumpu

Pokud si vezmete pumpu do sprchy/na koupání/do bazénu/na sport atd. musíte dát AndroidAPS vědět, že žádný inzulín není podáván, aby počítal IOB správně.

 • Dlouze stiskněte tlačítko ‘Uzavřená smyčka’ (v případě, že ještě nepoužíváte uzavřenou smyčku, bude na tlačítku ‘Otevřená smyčka’) v horní části domovské obrazovky.

 • Vyberte možnost “Odpojit pumpu na XY h”

 • Na dané časové období se tím váš bazál nastaví na nulu.

 • Minimální doba pro odpojení závisí na minimální délce TBR, který lze nastavit na pumpě. Takže pokud se chcete odpojit na kratší dobu, musíte použít nejkratší dobu pro odpojení pumpy a pak se ručně znovu připojit, jak je popsáno níže.

 • Barva tlačítka ‘Uzavřená smyčka’ (nebo ‘Otevřená smyčka’) se změní na červenou a na tlačítku bude napsáno ‘Odpojeno (xx m)’ a bude zobrazena zbývající doba odpojení.

 • AAPS se po zvoleném čase automaticky znovu připojí a vaše uzavřená smyčka bude opět fungovat.

  Odpojit pumpu

 • Pokud byl vybraný čas příliš dlouhý, můžete se znovu připojit ručně.

 • Dlouze stiskněte červené tlačítko ‘Odpojeno (xx m)’.

 • Vyberte možnost ‘Znovu připojit pumpu’

  Znovu připojit pumpu

Doporučení nejsou založena pouze na jediné hodnotě ze senzoru CGM

Z důvodu bezpečnosti nejsou doporučení založena na jediné hodnotě ze senzoru CGM, ale opírají se o průměrnou změnu glykémie. Proto pokud jste některá měření ze senzoru nezachytili, může trvat nějakou dobu, než AndroidAPS nasbírá potřebná nová data a než pak znovu smyčku spustí.

Další čtení

Existuje několik blogů s dobrými tipy, které vám nabídnou další zásady a praktická doporučení pro provoz smyčky:

Jaké vybavení pro případ nouze se doporučuje brát s sebou?

Především s sebou musíte mít vybavení pro případ nouze, jako každý jiný pacient s DM1 na inzulínové pumpě. V případě, že používáte smyčku systému AndroidAPS, je důrazně doporučeno mít u sebe nebo v dosahu následující doplňkové vybavení:

 • Powerbanku pro dobití vašeho smartphonu, hodinek a (případně) BT čtečky
 • Zálohu používaných aplikací v cloudu (Dropbox, Google Drive…): nejnovější soubor APK aplikace AndroidAPS a vaše heslo k úložišti klíčů, soubor s nastavením aplikace AndroidAPS, soubor s nastavením aplikace xDrip, upravená aplikace Dexcom...
 • Baterie do pumpy

Jak bezpečně zajistit CGM/FGM?

Můžete ho přelepit tejpem: K dispozici jsou již vystřižené přelepky určené pro nejběžnější CGM systémy (hledejte na Googlu nebo eBay). Někteří uživatelé používají levnější standardní kineziologické tejpy nebo Rocktape.

Můžete ho zafixovat: K dispozici jsou speciální krytky, které zafixují CGM/FGM na ruce pomocí gumového pásku (hledejte na Googlu nebo eBay).

Nastavení AndroidAPS

Následující seznam vám pomůže s optimalizací nastavení. Nejlepší bude, když ji projdete odshora dolů. Cílem je mít dané nastavení správně, předtím než začnete měnit další. Postupujte po malých krocích a neprovádějte velké změny najednou. Jako vodítko můžete použít nástroj Autotune, ale nesmíte mu slepě věřit: ve vašem případě nebo za všech okolností nemusí fungovat správně. Myslete na to, že jednotlivá nastavení se navzájem ovlivňují – můžete mít „špatné“ nastavení, které bude za určitých okolností fungovat dobře (např. vysoký bazál a současně nízký sacharidový poměr), ale nebude tak fungovat vždy. To znamená, že musíte vždy zohledňovat všechna nastavení a ověřovat, zda fungují společně za různých okolností.

Celková doba aktivity inzulínu (DIA)

Popis & testování

Doba, za kterou se inzulín zcela rozloží.

Tato doba je poměrně často nastavena jako příliš krátká. Většina lidí bude mít nastaveno 5 hodin, v některých případech 6 nebo 7 hodin.

Dopad

Příliš krátká hodnota DIA může vést k nízkým glykémiím. A naopak. Pokud glykémie stoupá, bazální dávka je příliš nízká.

Je-li hodnota DIA příliš krátká, AAPS si bude příliš brzy myslet, že váš předchozí bolus je již zcela spotřebován, a, v případě, že je vaše glykémie stále vyšší, přidá vám více inzulinu. (Systém ve skutečnosti nečeká tak dlouho, ale počítá predikce toho, co by se mohlo stát, a bude přidávat inzulin). Tímto dochází k “hromadění inzulinu”, o kterém však AAPS neví.

Příkladem příliš nízké hodnoty DIA je vysoká glykémie následovaná přehnanou korekcí AAPS, která vede k nízké glykémii.

Základní bazální dávka (U/h)

Popis & testování

Množství inzulínu v daném hodinovém úseku sloužící k udržení stabilní glykémie.

Svůj bazál můžete otestovat tak, že vypnete smyčku, nebudete přijímat potravu, počkáte řekněme 5 hodin po jídle a budete sledovat, jak se glykémie mění. Toto je třeba několikrát opakovat.

Pokud glykémie klesá, základní bazální dávka je příliš vysoká. A naopak. Pokud glykémie stoupá, bazální dávka je příliš nízká.

Dopad

Příliš vysoký bazál může vést k nízkým glykémiím. A naopak. Pokud glykémie stoupá, bazální dávka je příliš nízká.

Výchozí výpočty AAPS se drží těchto výchozích bazálních dávek. Je-li bazál příliš vysoký, „dočasný nulový bazál“ bude započítán jako větší záporný IOB, než by měl být. To povede k tomu, že AAPS bude provádět více následných korekčních zásahů, než by měl, aby v konečném důsledku dosáhl nulového IOB.

Takže příliš vysoký bazál povede k nízkým glykémiím jak v době základní bazální dávky, tak několik hodin potom, protože AAPS provádí korekce k cílové hodnotě.

Podobně příliš nízký bazál může vést k vysokým glykémiím a následně může být obtížné vrátit glykémie zpět k cílové hodnotě.

Korekční faktor / citlivost na inzulin (ISF) (mmol/l/U nebo mg/dl/U)

Popis & testování

Očekávaný pokles glykémie po podání 1 jednotky inzulinu.

Za předpokladu, že máte správně nastavený bazál, ho můžete otestovat tak, že pozastavíte smyčku, zkontrolujete, že IOB je nulový, a vezmete si pár glukózových tablet, abyste se dostali na stabilní vyšší glykémii.

Poté si aplikujete adekvátní množství inzulinu (podle aktuálního nastavení citlivosti), abyste glykémii dostali na cílovou hodnotu.

Buďte opatrní, protože tato hodnota je často nastavena příliš nízko. Příliš nízký znamená, že vám 1 jednotka sníží glykémii rychleji, než jste očekávali.

Dopad

Lower ISF (i.e. 40 instead of 50) meaning insulin drops your BG less per unit. This leads to a more aggressive / stronger correction from the loop with more insulin. If the ISF is too low, this can lead to low BGs.

Higher ISF (i.e. 45 instead of 35) meaning insulin drops your BG more per unit. This leads to a less aggressive / weaker correction from the loop with less insulin. If the ISF is too high, this can lead to high BGs.

Příklad:

 • Glykémie je 10,5 mmol a cílová glykémie je 5,5 mmol.
 • Chcete tedy provést korekci o 5 mmol (= 10,5 - 5,5).
 • ISF = 1,5 -> 5 / 1,5 = 3,3 jednotky inzulinu
 • ISF = 2,5 -> 5 / 2,5 = 2 jednotky izulinu

Je-li tato hodnota nastavena příliš nízko (není neobvyklé), může způsobovat ‘přehnané korekce’, protože systém AAPS si bude myslet, že ke srovnání vysoké glykémie je třeba použít více inzulinu, než kolik je ve skutečnosti potřeba. Toto může vést k efektu ‘horské dráhy’ (zejména při hladovění). Pokud se to děje, musíte zvýšit svou hodnotu citlivosti. Bude to znamenat, že AAPS bude používat menší korekční dávky a zabrání se tak přehnaným korekcím vysokých glykémií, které by vedly k příliš nízkým glykémiím.

Pokud je citlivost naopak nastavena příliš vysoko, bude docházet k nedostatečným korekcím a vaše glykémie bude zůstávat nad cílovou hodnotou – to je patrné zejména v noci.

Inzulínovosacharidový poměr (IC) (g/U)

Popis & testování

Kolik gramů sacharidů pokryje jedna jednotka inzulinu.

Někteří lidé také používají I:C jako zkratku místo IC nebo mluví o carb ratio (CR).

Za předpokladu, že máte správný bazál, můžete tento parametr otestovat tak, že zkontrolujete, že IOB je nula a vy máte dobrou glykémii, zkonzumujete přesně odměřené množství sacharidů a aplikujete si příslušnou dávku inzulinu podle aktuálního sacharidového poměru. Ideální je k testu využít jídlo, které v danou denní dobu běžně jíte a přesně spočítat obsah sacharidů.

POZNÁMKA:

V některých evropských zemích se používaly chlebové/výměnné jednotky pro stanovení toho, kolik inzulínu je na dané jídlo potřeba. Z počátku odpovídala 1 výměnná jednotka 12 g sacharidů, později se to změnilo na 10 g sacharidů.

V tomto modelu bylo množství sacharidů fixní a měnilo se množství inzulinu. („Kolik inzulínu je zapotřebí k pokrytí jedné výměnné jednotky?“)

Při používání inzulino-sacharidového poměru je naopak fixní množství inzulinu a mění se množství sacharidů. („Kolik g sacharidů lze pokrýt jednou jednotkou inzulínu?“)

Příklad:

Faktor výměnných jednotek (VJ = 12 g sacharidů): 2,4 U/BJ -> potřebujete 2,4 jednotky inzulínu na jednu výměnnou jednotku.

Odpovídající inzulino-sacharidový poměr: I:C - 12 g / 2,4 U = 5,0 g/U -> 1 jednotka inzulinu pokryje 5,0 g sacharidů.

VJ faktor 2,4 U / 12 g ===> IC = 12 g / 2,4 U = 5,0 g/U

Převodní tabulky jsou k dispozici online, např. zde.

Dopad

Nižší inzulínosacharidový poměr = menší množství jídla na jednotku inzulinu, tzn. dostanete více inzulinu pro dané množství sacharidů. Lze také označit za „agresivnější“.

Vyšší inzulínosacharidový poměr = větší množství jídla na jednotku inzulinu, tzn. dostanete méně inzulinu pro dané množství sacharidů. Lze také označit za „méně agresivní“.

Jestliže po strávení jídla a poté, co se váš IOB vrátil na nulu, zůstává vaše glykémie vyšší než před jídlem, máte pravděpodobně nastavenu příliš vysokou hodnotu sacharidového poměru. A naopak, pokud je vaše glykémie nižší než před jídlem, sach. poměr je příliš nízký.

Algoritmus APS

Proč se na kartě “OPENAPS AMA” zobrazuje “dia:3”, i když mám ve svém profilu nastavené jiné DIA?

AMA 3 h

V AMA režimu ve skutečnosti DIA neznamená „doba působnosti inzulínu“. Je to parametr, který dříve souvisel s DIA. Parametr nyní znamená, „do kdy by měla být korekce dokončená“. Nemá to žádnou souvislost s výpočtem IOB. V režimu OpenAPS SMB již tento parametr není vůbec potřebný.

Profil

Proč se nyní používá 5 h jako dolní limit DIA (doba působnosti inzulínu) namísto 2–3 h?

Je to dobře vysvětleno zde. Nezapomeňte po úpravě svého DIA AKTIVOVAT PROFIL.

Co způsobuje, že smyčka často snižuje mou glykémii až k hranici hypoglykémie bez COB (žádné aktivní sacharidy)?

Ze všeho nejdřív ověřte své bazály a proveďte „hladový test“ bazálu (bez příjmu sacharidů). Je-li bazál nastaven správně, pak je toto chování obvykle způsobeno příliš nízkou citlivostí. Příliš nízká citlivost typicky vypadá takto:

Příliš nízká citlivost

Co způsobuje výrazné vrcholy po jídle při používání uzavřené smyčky?

Ze všeho nejdřív ověřte své bazály a proveďte „hladový test“ bazálu (bez příjmu sacharidů). Je-li bazál nastaven správně a vaše glykémie se po strávení všech sacharidů vrátí do cílového rozmezí, zkuste před jídlem použít dočasný cíl „Před jídlem“ v AndroidAPS nebo se se svým lékařem poraďte, jak dlouho byste měli po bolusu čekat, než začnete jíst. Je-li vaše glykémie po jídle vysoká a je-li vysoká i poté, co jsou všechny sacharidy stráveny, měli byste se svým lékařem zvážit možnost snížení sacharidového poměru. Je-li vaše glykémie vysoká, když máte aktivní COB, a příliš nízká poté, co jsou všechny sacharidy stráveny, zvažte ve spolupráci se svým lékařem zvýšení sacharidového poměru a také bolusování s adekvátním předstihem.

Další nastavení

Nastavení Nightscoutu

NSClient v AndroidAPS hlásí ‘není povoleno’ a nenahrává žádná data. Co mohu dělat?

V části NSClient zkontrolujte ‘Nastavení připojení’. Možná zrovna nejste na povolené síti WLAN nebo jste aktivovali možnost ‘Pouze při nabíjení’ a nabíjecí kabel není připojen.

Nastavení CGM

Proč AndroidAPS hlásí ‘Zdroj glykémií nepodporuje pokročilé filtrování’?

Pokud v nativním režimu xDripu používáte jiný CGM/FGM než Dexcom G5 nebo G6, zobrazí se vám na kartě openAPS v AndroidAPS toto upozornění. Více podrobností viz Vyhlazování glykémií.

Pumpa

Kam pumpu umístit?

Existuje bezpočet možností, kam pumpu umístit. Nezáleží na tom, zda používáte smyčku nebo ne.

Baterie

Smyčka může vybíjet baterii rychleji než v normálním režimu. Je to proto, že systém s pumpou komunikuje přes bluetooth mnohem víc, než by to uživatel dělal ručně. Nejlepší je vyměnit baterii už při 25 %, jinak už může být komunikace s pumpou nespolehlivá. Můžete si k tomu nastavit varovný alarm pro vybití baterie pumpy tak, že nastavíte proměnnou PUMP_WARN_BATT_P své Nightscout stránky. Mezi triky, jak zvýšit životnost baterie, patří:

 • zkraťte časový interval pro podsvícení LCD displeje (v menu nastavení pumpy)

 • zkraťte časový interval pro podsvícení (v menu nastavení pumpy)

 • nastavte upozorňování tak, aby se namísto vibrace ozýval zvukový signál (v menu nastavení pumpy)

 • na pumpě používejte tlačítka pouze pro výměnu inzulínu, jinak k prohlížení historie, stavu baterie a stavu zásobníku používejte raději AndroidAPS.

 • Aplikace AndroidAPS může být na některých telefonech často ukončována systémem kvůli úspoře energie nebo paměti RAM. Pokud se však AndroidAPS při každém startu znovu inicializuje, tak pokaždé znovu navazuje spojení s pumpou prostřednictvím Bluetooth a znovu načítá aktuální bazální dávky a historii bolusů. To vybíjí baterii. Abyste zjistili, jestli k tomu dochází, přejděte do Nastavení > NSClient a zapněte možnost ‘Zaznamenávat spuštění aplikace do NS’. Nightscout pak obdrží událost při každém restartu AndroidAPS, čímž tento problém snadno odhalíte. Abyste tomuto chování zabránili, udělte aplikaci AndroidAPS výjimku, aby ji systém nevypínal v době nečinnosti (v menu úspory baterie na vašem telefonu).

  Chcete-li například zakázat úsporu energie na telefonu Samsung se systémem Android Pie:

  • Přejděte do Nastavení -> Údržba zařízení -> Baterie
  • Posouvejte, dokud nenajdete aplikaci AndroidAPS, a vyberte ji
  • Zrušte označení možnosti „Přepnout aplikaci do režimu spánku“
  • ROVNĚŽ přejděte do nabídky Nastavení -> Aplikace -> (Tři tečky v pravém horním rohu) vyberte „zvláštní přístup“ -> Optimalizovat využití baterie
  • Přejděte k aplikaci AndroidAPS a zkontrolujte, že je zrušen její výběr.
 • Očistěte póly baterie alkoholem, aby na nich nezůstala případná mastnota/nečistoty z výroby.

 • V případě pump DanaR/RS při spouštěcí sekvenci protéká baterií velký proud, aby záměrně přerušil ochranný povlak (který zabraňuje ztrátě kapacity baterie při skladování), ale přerušení ochranného povlaku se nedaří vždy ve 100 % případů. Buďto baterie 2krát až 3krát vyjměte a znovu vložte (než se na obrazovce ukáže 100%), anebo před vložením baterií použijte bateriový klíč ke chvilkovému zkratu (přiložením k oběma pólům baterie na zlomek sekundy).

 • viz také další tipy pro konkrétní typy baterií při použití pumpy Combo

Výměna zásobníků a kanyl

Výměnu zásobníku nelze provést přes AndroidAPS, výměna musí být provedena přímo na pumpě jako dřív.

 • Dlouze stiskněte “Otevřená smyčka”/”Uzavřená smyčka” na hlavní obrazovce AndroidAPS a vyberte ‘Pozastavit smyčku na 1 h’
 • Nyní odpojte pumpu a vyměňte zásobník podle instrukcí pumpy.
 • Doplňování a plnění hadičky a kanyly můžete udělat také přímo na pumpě. V tomto případě použijte tlačítko PLNĚNÍ/DOPLŇOVÁNÍ na kartě akcí jen k tomu, abyste zaznamenali výměnu.
 • Až budete mít pumpu znovu připojenou, obnovte smyčku dlouhým stiskem na ‘Pozastaveno (X min)’.

Při výměně kanyly nicméně nepoužívejte “plnění infuzního setu” na pumpě, ale pro plnění infuzního setu a/nebo kanyly použijte bolus, který se neobjeví v historii bolusů. To znamená, že se nepřeruší běžící dočasná bazální dávka. Chcete-li zadat množství inzulínu k naplnění infúzního setu a spustili plnění, použijte na záložce Akce tlačítko PLNĚNÍ/DOPLŇOVÁNÍ. Pokud množství není dostatečné, opakujte plnění. Můžete si nastavit výchozí množství pro plnění v Nastavení > Jiné > Hodnoty plnění/doplňování. Podívejte se do příbalového letáku kanyly, kolik jednotek je nutné do kanyly naplnit podle délky jehly a hadičky.

Pozadí

Tapetu AndroidAPS pro svůj telefon můžete najít na stránce telefony.

Každodenní používání

Hygiena

Co dělat při sprchování a koupání?

Při sprchování a koupání si můžete pumpu sundat. Na tak krátkou dobu ji obvykle nebudete potřebovat. Ale zároveň byste o tom měli systému AAPS říct, aby byly výpočty IOB správné.

Viz popis výše.

Práce

V závislosti na druhu vaší práce možná používáte jiné nastavení pro pracovní dny. Jako uživatel smyčky byste měli přemýšlet o změně profilu pro svůj odhadovaný pracovní den (např. více než 100 % na 8 h při sedavé práci nebo méně než 100 % při aktivní činnosti), vysoké nebo nízké dočasné cíle nebo časový posun Vašeho profilu, pokud vstanete mnohem dříve nebo později než obvykle. Pokud používáte Nightscout profily, můžete také vytvořit druhý profil (např. „doma“ a „pracovní den“) a přepnout se na profil, který skutečně potřebujete.

Volnočasové aktivity

Sporty

Budete muset změnit své staré sportovní návyky z doby, kdy jste ještě nepoužívali smyčku. Pokud budete při sportu dokrmovat sacharidy jako dříve, systém uzavřené smyčky to pozná a bude se snažit je korigovat.

Takže byste sice měli více zkonzumovaných sacharidů, ale smyčka by na ně zároveň vydala inzulin.

Při používání smyčky byste měli vyzkoušet tyto kroky:

Provedení změn před sportem a po sportu je velmi důležité. Proveďte změny v čase před sportem a zvažte vliv svalového plnění.

Pokud se věnujete sportu pravidelně ve stejný čas (např. lekce ve fitku), zvažte možnost použití automatizace pro přepnutí profilu a nastavení dočasného cíle. Bylo by možné použít automatizaci na základě polohy, ale obtížně se pak kontroluje včasné provedení změny nastavení.

Procentuální hodnota přepnutí profilu, hodnota pro váš dočasný cíl Aktivita a optimální čas pro změnu nastavení jsou velmi individuální. Při zjišťování správných hodnot se v zájmu bezpečnosti držte při zdi (začněte raději s nižší procentuální hodnotou a vyšším dočasným cílem).

Sex

Můžete odpojit pumpu, aby nepřekážela, ale měli byste to říci AAPS, aby výpočty IOB byly správné.

Viz popis výše.

Požívání alkoholu

Požívání alkoholu je v režimu uzavřené smyčky poměrně riskantní, protože algoritmus uzavřené smyčky nedokáže správně předpovědět, jak bude glykémie alkoholem ovlivněna. Musíte si najít vlastní způsob, jak podobné situace řešit, a to pomocí následujících funkcí v AndroidAPS:

 • Vypnout režim uzavřené smyčky a provést nezbytné zásahy ručně nebo
 • nastavit vyšší dočasný cíl a vypnout funkci UAM, aby smyčka nezvyšovala váš IOB kvůli neoznámenému jídlu nebo
 • provést přepnutí profilu a nastavit profil na výrazně nižší hodnoty než 100 %

Jestliže požíváte alkohol, je nezbytné průběžně sledovat CGM a ručně předcházet hypoglykemii příjmem sacharidů.

Spánek

Jak mohu provozovat smyčku během noci bez mobilního a WIFI záření?

Mnoho uživatelů na noc přepíná telefon do režimu letadlo. If you want the loop to support you when you are sleeping, proceed as follows (this will only work with a local BG-source such as xDrip+ or ‘Build your own Dexcom App’, it will NOT work if you get the BG-readings via Nightscout):

 1. Zapněte na mobilu režim letadlo.
 2. Počkejte dokud není režim aktivní.
 3. Zapněte Bluetooth.

Nebudete moci přijímat telefonní hovory ani nebudete mít přístup k internetu. Ale smyčka poběží.

Objevily se problémy s lokálním odesíláním dat (AAPS nepřijímal nové hodnoty BG z xDrip+) v případě, že byl zapnutý mód letadlo. Jděte do Nastavení > Komunikace mezi zařízeními > Identify receiver, a vložte hodnotu info.nightscout.androidaps.

xDrip+ Základní nastavení komunikace mezi aplikacemi Identify receiver

Cestování

Jak se vypořádat s cestováním přes časové zóny?

S DanouR a korejskou verzí DanyR nemusíte dělat nic. Pro ostatní pumpy viz další podrobnosti na stránce Cestování mezi časovými pásmy.

Lékařská témata

Pobyt v nemocnici

Chcete-li svému lékaři (lékařům) předat nějaké informace o DIY smyčce AndroidAPS, můžete si vytisknout část Příručka k systému AndroidAPS pro lékaře.

Kontrola u vašeho diabetologa

Výkazy

Můžete ukázat své výkazy z Nightscoutu (https://ADRESA-VAŠEHO-NS.com/report) nebo vyzkoušet nástroj Nightscout Reporter.