Dexcom G5

Používáte-li G5 s xDrip+

 • Pokud jste tak dosud neučinili, tak stáhněte xdrip a postupujte podle instrukcí na Nightscout (G5.
 • V xDrip+ vyberte Nastavení -> Komunikace mezi aplikacemi - > Lokální odesílání dat a vyberte ZAPNOUT.
 • V xDrip vyberte Nastavení -> Komunikace mezi aplikacemi - > Přijímat ošetření a vyberte VYPNOUT.
 • Chcete-li, aby bylo možné přes AndroidAPS kalibrovat senzor, jděte v xDripu do Nastavení > Komunikace mezi aplikacemi > Accept Calibrations a vyberte zapnout. Můžete také zkontrolovat v xDripu nastavení v částí Nastavení > Méně častá nastavení > Rozšířené kalibrace.
 • Na kartě Konfigurace (v AndroidAPS) vyberte xDrip.
 • Pokud AAPS nedostává hodnoty glykémie, když je telefon v režimu letadlo, použijte volbu ‘Identify receiver’ tak, jak je popsáno v popisu nastavení xDrip+ .

Používáte-li G5 s upravenou Dexcom aplikací

 • Stáhněte si apk z

https://github.com/dexcomapp/dexcomapp, kde si podle používaných jednotek glykémie vyberte odpovídající G5 verzi (mg/dl nebo mmol/l).

Region v URL adrese Dexcom G5
 • Zastavte senzor a odinstalujte původní aplikaci Dexcom, pokud jste tak ještě neučinili.
 • Nainstalujte stažený apk
 • Spusťte senzor
 • Na kartě Konfigurace (nastavení v AndroidAPS) vyberte Dexcom aplikace (upravená).
 • Pokud chcete použít xDrip alarmy přes místní vysílání: v xDrip hamburger menu > nastavení > hardwarový zdroj dat > 640G /EverSense.