Dexcom G6

Základní nastavení

 • Postupujte podle obecných opatření při používání CGM a doporučení pro nastavení senzoru zde.
 • U G6 vysílačů vyrobených na/po konci roku 2018 se ujistěte, že používáte jednu z,nejnovějších verzí z xDrip+ (tzn. night build) <https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases>`_. Tyto vysílače mají nový firmware, a poslední stabilní verze xDrip+ (2019/01/10) si s ním neporadí.

Obecné tipy pro použití smyčky s G6

Použití G6 může být o něco složitější, než se na první pohled zdá. Abyste ho mohli používat bezpečně, je třeba vědět o několika skutečnostech:

 • Pokud používáte nativní data s kalibračním algoritmem aplikace xDrip+ nebo Spike, nejbezpečnější postup je zakázat preemptivní restartování senzoru.
 • Pokud musíte preemptivní restarty používat, pak se ujistěte, že senzor zavádíte v takovou denní dobu, kdy můžete sledovat změny a v případě potřeby provést kalibraci.
 • Jestliže senzory restartujete, udělejte to bez tovární kalibrace, aby byly výsledky 11 a 12 den co nejbezpečnější, nebo buďte připraveni provést kalibrace a sledujte odchylku.
 • Nastřelení senzoru G6 předem v kombinaci s tovární kalibrací pravděpodobně povede k odchylkám ve výsledcích měření. Jestliže nastřelujete senzor s předstihem, pak jej pravděpodobně v zájmu co nejlepších výsledků bude nutné zkalibrovat.
 • Jestliže nechcete sledovat změny, ke kterým může docházet, možná bude lepší přepnout na režim bez továrních kalibrací a používat systém jako G5.

Chcete-li se dozvědět další informace o podrobnostech a důvodech pro tato doporučení, přečtěte si kompletní článek který sepsal Tim Street na adrese www.diabettech.com.

Používáte-li G6 s aplikací xDrip+

 • Vysílač Dexcom G6 může být připojen současně k přijímači Dexcom (nebo pumpě t:slim) a zároveň k vašemu telefonu.
 • Pokud používáte xDrip+ jako přijímač, nejprve odinstalujte aplikaci Dexcom. K vysílači se nelze připojit prostřednictvím obou aplikací xDrip+ a Dexcom současně!
 • If you need Clarity and want to profit from xDrip+ alarms use the BYODA with local broadcast to xDrip+.
 • If not already set up then download xDrip+ and follow instructions on xDrip+ settings page.
 • Select xDrip+ in ConfigBuilder (setting in AndroidAPS).
 • Nastavte xDrip+ podle popisu konfigurace na stránce <../Configuration/xdrip.html>`__
 • Pokud AAPS nedostává hodnoty glykémie, když je telefon v režimu letadlo, použijte ‘Identify receiver’ tak, jak je popsáno v popisu nastavení xDrip+.

Pokud chcete použít G6 s vlastní vytvořenou upravenou Dexcom aplikací

 • As of December 2020 Build Your Own Dexcom App (BYODA) also supports local broadcast to AAPS and/or xDrip+ (not for G5 sensors!)
 • Tato aplikace vám umožní používat vysílač Dexcom G6 s libovolným telefonem s Androidem.
 • Odinstalujte originální Dexcom aplikaci nebo upravenou Dexcom aplikaci, pokud jste již dříve používali kteroukoli z nich.
 • Nainstalujte stažený apk

Vložte kód senzoru a sériové číslo vysílače do upravené aplikace Dexcom. * V nastavení telefonu přejděte do aplikací > Dexcom G6 > oprávnění > další oprávnění a klepněte na ‘Přístup k aplikaci Dexcom’. * After short time BYODA should pick-up transmitter signal. (Jestli ne, budete muset zastavit senzor a znovu ho spustit.)

Nastavení pro AndroidAPS

 • V konfiguraci vyberte ‘Dexcom aplikace (upravená)’.
 • Pokud neobdržíte žádné hodnoty, vyberte jiný zdroj dat, následně opět vyberte ‘Dexcom aplikace (upravená)’, abyste spustili proces získání oprávnění pro navázání lokálního spojení mezi AAPS a upravenou Dexcom aplikací.

Nastavení pro xDrip+

 • Jako zdroj dat vyberte ‘640G/Eversense’.

V xDripu+ musí být proveden příkaz ‘Spustit senzor’, aby bylo možno získávat hodnoty. Toto neovlivní aktuální senzor ovládaný vaší upravenou Dexcom aplikací.

Poradce při potížích s G6

Dexcom G6 konkrétní řešení problémů

 • Vysílače se sériovým číslem začínající na 80 nebo 81 potřebují minimálně poslední stabilní verzi xDripu+ z května 2019 nebo novější noční sestavení.
 • Vysílače se sériovým číslem začínajícím na 8G potřebuje minimálně noční sestavení z 25. července 2019 nebo novější.
 • K vysílači nelze připojit aplikaci xDrip+ i Dexcom současně.
 • Vyčkejte nejméně 15 minut. mezi zastavením a spuštěním senzoru.
 • Nepoužívejte zadání dřívějšího času. Odpovězte na otázku “Byl senzor zaveden dnes?” vždy “Ano, dnes”.
 • Nepovolujte “restartování senzoru” při nastavení nového senzoru
 • Nespuštějte nový senzor dokud nejsou zobrazeny následující informace ve Statusu -> G5/G6 status -> PhoneServiceState:
  • Sériové číslo vysílače začínající na 80 nebo 81: “Got data hh:mm” (tj. “Got data 19:04”)
  • Sériové číslo vysílače začínající na 8G nebo 8H: “Got glucose hh:mm” (tj. “Got glucose 19:04”) nebo “Got no raw hh:mm” (tj. “Got now raw 19:04”)
xDrip+ PhoneServiceState

Obecné řešení problémů

Obecné řešení problémů ohledně CGM můžete najít zde.

Nový vysílač se spuštěným senzorem

Pokud se stane, že budete měnit vysílač na spuštěném senzoru, pokuste se odejmout vysílač, aniž byste poškodili samotný senzor. A video can be found at https://youtu.be/tx-kTsrkNUM.