Pro uživatele MM640g nebo MM630g

  • If not already set up then download 600SeriesAndroidUploader and follow instructions on Nightscout.
  • V 600 Series Uploader přejděte na Nastavení > Odesílat do xdrip+ a zvolte ON (zaškrtněte).
  • Na kartě Konfigurace (nastavení AndroidAPS) vyberte MM640g.