Vývojové větve

Attention: Dev branch is for the further development of AAPS only. Měli byste ji používat na samostatném telefonu pro účely testování, nikoli k provozování smyčky!

The most stable version of AAPS to use is that in the Master branch. K provozování smyčky je doporučeno zůstat u větvě Master.

The dev version of AAPS is only for developers and testers comfortable dealing with stacktraces, looking through log files and maybe firing up the debugger to produce bug reports that are helpful to the developers (in short: people that know what they are doing without being assisted!). Proto je mnoho nedokončených funkcí zakázaných. K povolení těchto funkcí zapněte Vývojářský režim vytvořením souboru s názvem engineering_mode v adresáři /AAPS/extra . Povolením vývojářského režimu můžete zcela narušit běh smyčky.

Nicméně Dev větev je dobré místo, kde se ukazují testované funkce a můžete zde pomoci vyřešit nějaké chyby a poskytnout zpětnou vazbu, jak nové funkce pracují v praxi. Uživatelé často testují Dev větev na starém telefonu a pumpě, než jsou si jistí stabilitou - jakékoliv použití je na vaše vlastní riziko. Při testování všech nových funkcí pamatujte na to, že se chystáte zkoušet funkce, které jsou stále ve fázi vývoje. Čiňte tak na vlastní riziko a s náležitou pečlivostí, abyste neohrozili svou bezpečnost.

Pokud najdete chybu nebo si myslíte, že se stalo něco špatného při používání Dev větve, pak se podívejte na záložku Issues, abyste prověřili, jestli to už nenahlásil někdo jiný, pokud ne, tak problém rovnou nahlaste. Čím více informací sdělíte, tím lépe (nezapomeňte sdílet své log soubory. O nových funkcích můžete diskutovat také na Discordu.

A dev version has an expiration date. This seems inconvenient when using it satisfactorily, but serves a purpose. When a single dev version doing the rounds, it is easier to keep track of bugs that people are reporting. The developers do not want to be in a position where there are three versions of dev in the wild where bugs are fixed in some and not others, and people continue to report the fixed ones.