Poznámky k vydání

Postupujte prosím podle pokynů v návodu k aktualizaci. Na stránce popisující aktualizaci také můžete najít sekci řešení problémů, která řeší nejčastější problémy při aktualizaci.

Jakmile bude k dispozici nová aktualizace, obdržíte následující informace:

Informace o aktualizaci

Pak máte 60 dnů na aktualizaci. Pokud do těchto 60 dnů neaktualizujete AAPS, přepne se do LGS (low glucose suspend - viz slovník) jako v 6. cíli.

Pokud neaktualizujete do dalších 30 dní (90 dní od nového vydání) přejde AAPS na otevřenou smyčku.

Prosím pochopte, že tato změna není určena, aby vás otravovala, ale je to kvůli bezpečnostním důvodům. Nové verze AndroidAPS neposkytují pouze nové funkce, ale také důležité bezpečnostní opravy. Therefore it is necessary that every user updates a.s.a.p.. Bohužel stále existují hlášení o chybách z velmi starých verzí, takže se jedná o pokus zlepšit bezpečnost pro každého uživatele a celou komunitu DIY. Děkujeme za pochopení.

Android version and AAPS version

If your smartphone uses an Android Version older than Android 9 you will not be able to use AAPS v3 and up as it requires at least Android 9.

In order to allow users with older Android to use older version of AAPS new versions were pushed which only change version verification. No other improvements are included.

Android 9 and up

Android 8

Android 7

Version 3.1.0

Release date: 19-07-2022

Důležitá poznámky

 • after update uninstall Wear app and install new version
 • Omnipod users: update on pod change !!!

Changes

 • fixed issues from 3.0 version
 • fix application freezing @MilosKozak
 • fixed DASH driver @avereha
 • fixed Dana drivers @MilosKozak
 • huge UI improvement, cleanup and unification, migration to material design, styles, white theme, new icons. @Andries-Smit @MilosKozak @osodebailar @Philoul
 • widget @MilosKozak
 • Aidex CGM support @andyrozman @markvader (Pumpcontrol only)
 • Watch Wear OS tiles <../Configuration/Configuration/Watchfaces.htmll#wear-os-tiles>, translations @Andries-Smit
 • Wear code refactored. Not backward compatible anymore @MilosKozak
 • a11y improvements @Andries-Smit
 • new protection option PIN @Andries-Smit
 • allow graph scale from menu @MilosKozak
 • more statistics available @MilosKozak
 • MDI plugin removed in favor of VirtualPump
 • new automation action: StopProcessing (following rules)

Version 3.0.0

Release date: 31-01-2022

Důležitá poznámky

 • Minimum Android version is 9.0 now.
 • Data is not migrated to new database. Do not complain, it’s so huge change so it’s simply not possible. Thus after update IOB, COB, treatments etc. will be cleared. You have to create new profile switch and start with zero IOB and COB. Plan the update carefully!!! Best in situation without active insulin and carbs
 • Use the same version of AAPS and NSClient

Make sure to check and adjust settings after updating to 3.0 as described here.

Preparation steps

At least two days before update:

 • disable Dexcom bridge in Nightscout
 • if you are using G5/G6 and xDrip as a collector, you have to update xDrip to a nightly version newer than 14th January 2022
 • if you are using G5/G6 switching to BYODA as collector is recommended to take advantage of back-smoothing (you can still use xDrip for other purposes, xDrip can receive data from BYODA)

Changes

 • 100k lines changed, 105k new lines of code

 • Omnipod DASH support @AdrianLxM @avereha @bartsopers @vanelsberg

 • Dana-i support @MilosKozak

 • DiaconnG8 support

 • Glunovo support

 • Internal database upgraded to Room @MilosKozak @Tebbe @AdrianLxm @Philoul @andyrozman

 • Lot of code rewritten to Kotlin @MilosKozak

 • New internal interface for pump drivers

 • NSClient rewritten for better synchronization and more detailed customization @MilosKozak

  • Record deletion from NS is not allowed (only invalidation through NSClient)
  • Record modification from NS is not allowed
  • Sync setting available without engineering mode (for parents)
  • Ability to resync data
 • Profile switch behavior change. Now is distinguished between Profile Switch (something that user wants) and Profile change (when change is executed by pump) @MilosKozak @Tebbe

 • You can start activity temporary target during creation of profile switch @MilosKozak

 • NSProfile is gone, just local profile can be used. Local profile can be synced to NS. @MilosKozak.

 • Forgotten master password reset procedure @MilosKozak

 • User actions tracing @Philoul

 • New automation TempTargetValue trigger @Philoul

 • New automation Careportal action @Philoul

 • Add Bolus reminder in Carbs Dialog @Philoul

 • Bolus Wizard improvement

 • UI improvements @MilosKozak

 • New user buttons for automations @MilosKozak

 • New automation layout @MilosKozak

 • History browser updated and fixed @MilosKozak

 • Objective9 removed @MilosKozak

 • Fixed bug associated to unstable CGM data @MilosKozak

 • DanaR and DanaRS communication improvement @MilosKozak

 • CircleCI integration @MilosKozak

 • Files location change:

  • /AAPS/extra (engineering mode)
  • /AAPS/logs /AAPS/exports
  • /AAPS/preferences

Version 2.8.2

Release date: 23-01-2021

Changes

 • stability improvements
 • more tweaking for Android 8+
 • improved icons
 • watch improvements
 • NSClient fixes
 • Bolus advisor now works with Pumpcontrol and NSClient

Version 2.8.1.1

Release date: 12-01-2021

Důležitá poznámky

 • Option NS_UPLOAD_ONLY has been forced ON for all 2.8.1 users.
 • If you use NSClient to enter TT, carbs or profile switches you must turn it off in AAPS but only in case your synchronization is working well (ie. you don’t see unwanted data changes like self modification of TT, TBR etc).
 • ATTENTION: DO NOT do this if you have any other app handle treatments ( like xDrip broadcast/upload/sync...).
 • NS_UPLOAD_ONLY can only be turned off if engineering mode is enabled.

Major changes

 • RileyLink, Omnipod and MDT pump improvements and fixes
 • forced NS_UPLOAD_ONLY
 • fix for SMB & Dexcom app
 • watchface fixes
 • crash reporting improved
 • gradle reverted to allow direct watchface instalation
 • automation fixes
 • RS driver improvement
 • various crashes fixed
 • UI fixes and improvements
 • new translations

Verze 2.8.0

Datum vydání: 01. 01. 2021

Důležitá poznámky

 • Minimální verze Androidu je teď 8.0. Pro starší verze Androidu lze stále použít verzi 2.6.1.4 ze starého úložiště kódů.
 • Cíle byly změněny. Finish not completed objectives before update.

Umístění kódů bylo změněno na https://github.com/nightscout/AndroidAPS . Pokud se nevyznáte v práci s nástrojem git, nejjednodušší způsob aktualizace je odstranění staré verze a vytvoření `nového klonu kódu<../Installing-AndroidAPS/Building-APK.html>`_. * K sestavení APK použijte Android Studio 4.1.1 nebo novější.

Hlavní nové funkce

 • podpora Omnipod Eros <../Configuration/OmnipodEros.html> _ @bartsopers @andyrozman @ktomy @samspycher @TeleRiddler @vanelsberg @eurenda and zvláštní díky @ps2 @itsmojo, dalším, kteří se ůčastnili vývoje ovladače pro Loop a @jlucasvt z GetRileyLink.org
 • bolus advisor & eating reminder @MilosKozak
 • New watchface @rICTx-T1D
 • Vylepšení připojení Dana RS @MilosKozak
 • Odstraněno chování “Nezměněné hodnoty CGM” v SMB pro nativní aplikaci Dexcom
 • New Low Ressolution Skin
 • Nový “Těhotný” typ pacienta <../Usage/Open-APS-features.html#overview-of-hard-coded-limits>`_ @Brian Quinon
 • Nové rozložení NSClient pro tablety @MilosKozak
 • NSClient přenáší nastavení inzulinu, senzitivity a zobrazení přímo z hlavní AAPS @MilosKozak
 • Preferences filter @Brian Quinion
 • Nové ikony pumpy@Rig22 @@teleriddler @osodebailar
 • New insulin type Lyumjev
 • Vylepšení instalačního průvodce @MilosKozak
 • Zlepšení zabezpečení @dlvoy
 • Různé vylepšení a opravy @AdrianLxM @Philoul @swissalpine @MilosKozak @Brian Chinon

Verze 2.7.0

Datum vydání: 24. 09. 2020

Make sure to check and adjust settings after updating to 2.7 as described here.

You need at least start objective 11 (in later versions objective 10!) in order to continue using Automation feature (all previous objectives must be completed otherwise starting Objective 11 is not possible). If for example you did not finish the exam in objective 3 yet, you will have to complete the exam before you can start objective 11. Neovlivní to cíle, které jste již dokončili. Splněné cíle zůstanou zachovány!

Hlavní nové funkce

Verze 2.6.1.4

Datum vydání: 04. 05. 2020

K sestavení APK použijte Android Studio 3.6.1 nebo novější.

Hlavní nové funkce

 • Insight: Deaktivace vibrací na bolus pro firmware verze 3 - druhý pokus
 • Jinak je stejná jako verze 2.6.1.3. Aktualizace není povinná.

Verze 2.6.1.3

Datum vydání: 03. 05. 2020

K sestavení APK použijte Android Studio 3.6.1 nebo novější.

Hlavní nové funkce

 • Insight: Deaktivace vibrací na bolus pro firmware verze 3
 • Jinak je stejná jako verze 2.6.1.2. Aktualizace není povinná.

Verze 2.6.1.2

Datum vydání: 19. 04. 2020

K sestavení APK použijte Android Studio 3.6.1 nebo novější.

Hlavní nové funkce

 • Oprava pádů pro Insight
 • Jinak je stejná jako verze 2.6.1.1. Pokud nejste ovlivněni touto chybou, nemusíte provádět upgrade.

Verze 2.6.1.1

Datum vydání: 06. 04. 2020

K sestavení APK použijte Android Studio 3.6.1 nebo novější.

Hlavní nové funkce

 • Řeší problém s příkazem SMS CARBS při použití Combo pumpy
 • Jinak je stejná jako verze 2.6.1. Pokud nejste ovlivněni touto chybou, nemusíte provádět upgrade.

Verze 2.6.1

Datum vydání: 21. 03. 2020

K sestavení APK použijte Android Studio 3.6.1 nebo novější.

Hlavní nové funkce

 • Allow to enter only https:// in NSClient settings
 • Fixed BGI displaying bug on watches
 • Fixed small UI bugs
 • Fixed Insight crashes
 • Fixed future carbs with Combo pump
 • Fixed LocalProfile -> NS sync
 • Insight alerts improvements
 • Improved detection of boluses from pump history
 • Fixed NSClient connection settings (wifi, charging)
 • Fixed sending of calibrations to xDrip

Verze 2.6.0

Datum vydání: 29. 02. 2020

K sestavení APK použijte Android Studio 3.6.1 nebo novější.

Hlavní nové funkce

 • Drobné úpravy vzhledu (úvodní obrazovka...)
 • Careportal tab / menu removed - more details here
 • New Local Profile plugin
  • Do místního profilu lze nyní uložit více než 1 profil
  • Profily lze kopírovat a upravovat
  • Možnost nahrát profily do NS
  • Stará přepnutí profilu lze kopírovat do nového profilu v Místním profilu (včetně posunu času a procentuální změny)
  • Vertikální výběr hodnot pro cíle
 • Odstraněn Jednoduchý profil
 • Extended bolus feature - closed loop will be disabled
 • Plugin MDT: Opravena chyba s duplicitními záznamy
 • Jednotky se nezadávají v profilu, ale v obecném nastavení aplikace
 • Přidáno nové nastavení do průvodce spuštěním
 • Jiné UI a interní vylepšení
 • Komplikace pro Wear
 • Nové SMS příkazy BOLUS-MEAL, SMS, CARBS, TARGET, HELP
 • Opravená podpora jazyků
 • Cíle: Možnost vrátit se zpět, Dialogové okno s ukazatelem průběhu
 • Automatizace: možnost třídění
 • Automatizace: opravena chyba, kdy byla automatizace spuštěna s vypnutou smyčkou
 • Nový stavový řádek pro Combo
 • Vylepšení trendových šipek
 • Opravena synchronizace dočasných cílů s NS
 • Nová položka Statistika
 • Povolen Rozložený bolus v režimu otevřené smyčky
 • Podpora výstrah systému Android 10
 • Nové překlady

Verze 2.5.1

Datum vydání: 31. 10. 2019

Please note the important notes and limitations listed for version 2.5.0. * Fixed a bug in the network state receiver that lead to crashes with many (not critical but would waste a lot of energy re-calculating things). * New versioning that will allow to do minor updates without triggering the update-notification.

Verze 2.5.0

Datum vydání: 26. 10. 2019

Důležité poznámky

Je tato aktualizace pro mě? Aktuálně NENÍ podporováno

 • Android 5 and lower
 • Poctech
 • 600SeriesUploader
 • Upravené Dexcom aplikace z adresáře 2.3

Hlavní nové funkce

 • Interní změna targetSDK na 28 (Android 9), podpora jetpack
 • RxJava2, Okthttp3, podpora Retrofit
 • Old Medtronic pumps support (RileyLink need)
 • New Automation plugin
 • Allow to bolus only part from bolus wizard calculation
 • Vykreslování aktivity inzulínu
 • Adjusting IOB predictions by autosens result
 • New support for patched Dexcom apks (2.4 folder)
 • Ověření podpisu
 • Povolit vynechání cílů pro uživatele OpenAPS
 • New objectives - exam, application handling (If you started at least objective “Starting on an open loop” in previous versions exam is optional.)
 • Opravena chyba v ovladačích Dana, kde byl hlášen nesprávný čas
 • Fixed bug in SMS communicator

Verze 2.3

Datum vydání: 25. 04. 2019

Hlavní nové funkce

 • Důležitá bezpečnostní oprava pro Insight (opravdu důležité, pokud používáte Insight!)
 • Oprava prohlížeče historie
 • Oprava výpočtů delta
 • Aktualizace překladů
 • Kontrola verze a varování při updatu gradle
 • Lepší automatické testování
 • Oprava potenciálního pádu v AlarmSound Service (díky @lee-b !)
 • Oprava vysílání dat glykémií (nyní funguje nezávisle na SMS oprávnění!)
 • Nový nástroj pro kontrolu nové verze

Verze 2.2.2

Datum vydání: 07. 04. 2019

Hlavní nové funkce

 • Oprava Autosens: deaktivace dočasného cíle zvýší/sníží cíl
 • Nové překlady
 • Opravy ovladače pro Insight
 • Oprava SMS pluginu

Verze 2.2

Datum vydání: 29. 03. 2019

Hlavní nové funkce

 • DST fix
 • Aktualizace Wear
 • SMS plugin update
 • Návrat k předchozímu cíli.
 • Zastavení smyčky, je-li úložiště telefonu plné

Verze 2.1

Podpora Accu-Chek <0>Insight</0> (od Tebbe Ubben a JamOrHam)

Hlavní nové funkce

 • Accu-Chek Insight support (by Tebbe Ubben and JamOrHam)
 • Stavové indikátory na obrazovce přehledu (Nico Schmitz)
 • Pomoc při přechodu na letní čas (Roumen Georgiev)
 • Oprava zpracování názvů profilů z NS (Johannes Mockenhaupt)
 • Oprava blokování UI (Johannes Mockenhaupt)
 • Podpora aktualizované upravené aplikace pro G5 (Tebbe Ubben a Milos Kozak)
 • Podpora zdrojů glykémie G6, Poctech, Tomato, Eversense (Tebbe Ubben a Milos Kozak)
 • Oprava zakázání SMB z nastavení (Johannes Mockenhaupt)

Různé

 • If you are using non default smbmaxminutes value you have to setup this value again

Verze 2.0

Datum vydání: 03. 11. 2018

Hlavní nové funkce

 • oref1/SMB support (oref1 documentation) Be sure to read the documentation to know what to expect of SMB, how it will behave, what it can achieve and how to use it so it can operate smoothly.
 • _Accu-Chek Combo pump support
 • Průvodce nastavením: provede vás procesem úvodního nastavení AndroidAPS

Nastavení k přizpůsobení při přechodu od AMA k SMB

 • Cíl 10 musí být zahájen, aby byly SMB povolené (SMB záložka obecně ukazuje, která omezení jsou aktivní)
 • maxIOB now includes _all_ IOB, not just added basal. To znamená, že pokud je k jídlu poslaný bolus 8 U a maxIOB je 7 U, tak SMB nic nepošle, dokud IOB neklesne pod 7 U.
 • výchozí hodnota min_5m_carbimpact se změnila z 3 na 8 při přechodu od AMA k SMB. If you are upgrading from AMA to SMB, you have to change it manually
 • Při vytváření AndroidAPS 2.0 apk mějte na paměti: Konfigurace na vyžádání není aktuální verzí pluginu Android Gradle podporována! Jestliže vytváření apk selže s chybou “on demand configuration”, proveďte následující změnu:
  • Otevřete okno Preferences klepnutím na File > Settings (na platformě Mac, Android Studio > Preferences).
  • V levé části pak na Build, Execution, Deployment > Compiler.
  • Odtrhněte Configure on demand.
  • Klikněte na Apply nebo OK.

Hlavní stránka

 • Horní pruh umožňuje pozastavení/zakázání smyčky, zobrazení/úpravu profilu a k zahájení/ukončení dočasných cílů (DC). DC používají výchozí nastavení. Nová možnost DC Hypoglykémie je vysoký dočasný cíl, který má smyčce zabránit, aby příliš agresivně překorigovala dokrmové sacharidy na odvrácení hypoglykémie.
 • Tlačítka ošetření: staré tlačítko ošetření je stále dostupné, ale ve výchozím nastavení je skryté. Viditelnost tlačítek může být nově nastavitelná. New insulin button, new carbs button (including eCarbs/extended carbs)
 • Colored prediction lines
 • Možnost zobrazit pole poznámky v dialogových oknech inzulínu/sacharidů/kalkulátoru/plnění, poznámka se pak nahrává do NS
 • Aktualizované dialogové okno plnění umožňuje plnění samotné a navíc vložení ošetřujících vstupů pro výměnu kanyly a výměnu zásobníku

Hodinky

 • Oddělená varianta sestavení byla zrušena, nyní se pro sestavení používá varianta full. Abyste mohli používat ovládání bolusů z hodinek, povolte nejdřív toto nastavení na telefonu
 • Průvodce se nyní ptá jenom na sacharidy (a procenta, pokud je to povoleno v nastavení hodinek). Nyní lze konfigurovat v nastavení na telefonu, které parametry jsou zahrnuty do výpočtu
 • potvrzení a informační zprávy nyní fungují také na wear 2.0
 • Přidána volba eSacharidy v nabídce

Nové pluginy

 • PocTech aplikace jako zdroj glykémie
 • Upravená Dexcom aplikace jako zdroj glykémie
 • Oref1 plugin citlivosti

Různé

 • Nové výsuvné okno k zobrazení všech pluginů. Pluginy označené jako viditelné jsou nadále ve vrchním pruhu (oblíbené)
 • Přepracovaná Konfigurace a Cíle, přídány popisky
 • Nová ikona aplikace
 • Spousty vylepšení a oprav chyb
 • Nightscout-independent alerts if pump is unreachable for a longer time (e.g. depleted pump battery) and missed BG readings (see Local alerts in settings)
 • Možnost ponechat obrazovku trvale zapnutou
 • Možnost zobrazovat upozornění jako Android notifikace
 • Rozšířené filtrování (dovolující mít povolené SMB i více než 6 h po jídle) je podporováno Dexcom upravenou aplikací a xDripem v nativním módu.