Nezbytné kontroly po aktualizaci na AndroidAPS 2.6

 • U verze AAPS 2.7 byl kód programu významně změněn.
 • Proto je důležité, abyste po aktualizaci provedli nějaké změny, nebo zkontrolovali nastavení.
 • Podrobnosti o nových a rozšířených funkcích naleznete v Poznámkách k vydání.

Zkontrolujte zdroj glykémií

 • Zkontrolujte, zda je zdroj glykémií po aktualizaci správný.
 • Zejména při použití xDrip+ se může stát, že zdroj glykémie se změní na Dexcom aplikace (upravená).
 • Otevřete Konfigurace (hamburger menu v levém horním rohu hlavní obrazovky)
 • Sjeďte dolů na “Zdroj glykémie”.
 • Je-li to nutné, nastavte správný zdroj glykémie.
Zdroj glykémie

Dokončit cíle

 • AAPS 2.7 contains new objective 11 (in later versions renumbered to objective 10!) for automation.
 • You have to finish exam (objective 3 and 4) in order to complete objective 11.
 • If for example you did not finish the exam in objective 3 yet, you will have to complete the exam before you can start objective 11.
 • Neovlivní to cíle, které jste již dokončili. Splněné cíle zůstanou zachovány!

Nastavit hlavní heslo

 • Abyste mohli exportovat nastavení, je nutné nastavit hlavní heslo. Od verze 2.7 jsou totiž exporty šifrované.
 • Klepnutím na tři tečky v pravém horním rohu hlavní obrazovky otevřete Nastavení
 • Klepněte na trojúhelník pod “Obecné”
 • Klepněte na položku “Hlavní heslo”
 • Zadejte heslo, potvrďte ho, a klepněte na tlačítko Ok.
Nastavení hlavního hesla

Exportovat nastavení

 • AAPS 2.7 používá nový šifrovaný formát zálohy.
 • Po aktualizaci na verzi 2.7 musíte exportovat nastavení.
 • Soubory se zálohou vytvořenou v předchozích verzích mohou být v AAPS 2.7 pouze naimportované. Export bude už v novém formátu.
 • Ujistěte se, že jste uložili exportovaná nastavení nejen na vašem telefonu, ale také alespoň na jednom bezpečném místě (pc, cloudové úložiště...).
 • Pokud sestavujete apk AAPS 2.7 za použití stejného podpisového klíče jako u předchozích verzí, můžete instalovat novou verzi bez odstranění předchozí verze.
 • Všechna nastavení i dokončené cíle zůstanou tak, jak byly v předchozí verzi.
 • V případě, že jste ztratili svůj podpisový klíč, sestavte verzi 2.7 za použití nového klíče a importem z předchozí verze tak, jak je popsáno v sekci `odstraňování problémů <../Installing-AndroidAPS/troubleshooting_androidstedio.html#lost-keystore> ` _.

Autosens (Tip - není nutná žádná akce)

 • Autosens je změněn na dynamický přepínací model, který replikuje referenční design.
 • Autosens se nyní pro výpočet citlivosti přepíná mezi 24 a 8 hodinovým úsekem. Vybere, která z nich je citlivější.
 • Pokud uživatelé pocházejí z Oref1, pravděpodobně si všimnou toho, že systém může být méně dynamický na změny, v závislosti na citlivosti za 24 nebo 8 hodin.

Nastavení hesla pumpy Dana RS (pokud používáte Dana RS)

 • V předchozích verzích nebylo heslo pumpy Dana RS kontrolováno.
 • Klepnutím na tři tečky v pravém horním rohu hlavní obrazovky otevřete Nastavení
 • Přejděte dolů a klikněte na trojúhelník vedle “Dana RS”.
 • Klikněte na “Heslo pumpy (pouze v1)”
 • Zadejte heslo pumpy (Výchozí heslo se liší v závislosti na verzi firmwaru), a klikněte na tlačítko OK.
Nastavení hesla Dana RS

Chcete-li změnit heslo na Dana RS, postupujte podle pokynů na stránce DanaRS.