Automatizace

Co je automatizace

Může se stát, že pro tytéž často se opakující události budete měnit tatáž nastavení. Chcete-li se vyhnout nadbytečným úkonům, můžete se pokusit tyto události zautomatizovat, pokud je dokážete dostatečně jasně specifikovat.

Např. když je glykémie příliš nízká, můžete si nechat automaticky nastavit vyšší dočasný cíl. Nebo když se budete nacházet ve fitness centru, automaticky se nastaví dočasný cíl.

Dříve než použijete Automatizaci, měli byste ovládat ruční nastavování dočasných cílů <./temptarget.html>`_ nebo přepínání profilu.

Make sure you really understand how automation works before setting up your first simple rule. Instead of action, let AAPS first display only a notification. When you are sure automation is triggered at the right time, replace notification by real action.

Automatizace – podmínka + akce

Jak to používat

Chcete-li nastavit automatizaci, musíte ji pojmenovat a vybrat alespoň jednu podmínku a jednu akci.

Important note

Automation is still active when you disable loop!

So make sure to deactivate automation rules during these occasions if necessary. You can do so by unticking the box left of the name of your automation rule.

Activate and deactivaten automation rule

Where to find Automation

Depending on your settings in config builder you will either find Automation in hamburger menu or as a tab.

Obecné

Existují určitá omezení:

 • Hodnota glykémie musí být v rozmezí 4 až 15 mmol/l.
 • Procentuální hodnota profilu musí být mezi 70 % a 130%.
 • Je tam 5 min. časový limit mezi provedeními (a prvním provedením).

Buďte prosím opatrní:

 • méně než -2 znamená: -3 a nižší (-4,-10 atd.)
 • více než -2 znamená: -1 a vyšší (-1, 0, +10 atd.)

Podmínka

Můžete si vybrat mezi několika podmínkami. Některé věci jsou zde vysvětleny, ale většina z nich by měla být snadno srozumitelná a není zde popsána:

 • connect conditions: you can have several conditions and can link them with
  • „A“
  • „Nebo“
  • “Exclusive or” (which means that if one - and only one of the - conditions applies, the action(s) will happen)
 • Čas vs. opakující se čas
  • čas = jednorázová událost
  • recurring time = something that happens regularly (i.e. jednou týdně, každý pracovní den apod.)
 • poloha: na kartě Konfigurace (Automatizace) můžete vybrat, kterou službu určování polohy chcete používat:
  • Use passive location: AAPS only takes locations when other apps are requesting it
  • Používat zjištění polohy podle sítě: Poloha podle vaší sítě Wifi
  • Use GPS location (Attention! May cause excessive battery drain!)

Akce

Můžete si vybrat jednu nebo více akcí:

 • spustit dočasný cíl
  • musí být v rozmezí 4 mmol/l a 15 mmol/l
  • funguje pouze tehdy, není-li již spuštěn jiný dočasný cíl
 • zastavit dočasný cíl
 • oznámení
 • procento profilu
  • musí být mezi 70 % a 130 %
  • funguje pouze v případě, že předchozí procento profilu bylo 100 %

Po přidání akce kliknutím na výchozí hodnoty nezapomeňte změnit výchozí hodnoty na to, co potřebujete.

Výchozí hodnoty automatizace vs. nastavené hodnoty

Sort automation rules

To sort automation rules click and hold the four-lines-button on the right side of the screen and move up or down.

Sort automation rules

Delete automation rules

To delete an automation rule click on trash icon.

Delete automation rule

Good practice & caveats

 • When you start using automation or create a new rule, first add a notification only until you are sure the rule is working well.

 • Watch the rule results.

 • Don’t try to make conditions too easy (i.e.: IF bg > 80 mg/dl AND bg < 180 mg/dl)

  Doubly important if action is a profile switch!

 • Try to use Temp Targets instead of Profile Switches. Temp Targets do not reset Autosens back to 0.

 • Make sure Profile switches are made sparingly and preferably at a last resort.

  • Profile switching renders Autosens useless for a min of 6 hours.
 • Profile switching will not reset the profile back to your base profile

  • You have to make another rule to set this back or do it manually!
  • Increased risk of hypoglycemia if profile switch does not expire or reset back to base profile.

Příklady

These are just setup examples, no advises. Don’t reproduce them without being aware what you are actually doing or why you need them.

 • Switching profiles for your daily activities (like school, gym, weekend, workday...) using geolocation, wifi, time etc.
 • Setting temp target for activities based on time, location, connection to a bluetooth device...
 • Setting eating soon temp targets based on time, location...

Dočasný cíl při nízké glykémii

Automatizace 2

This is made by someone who wants to get a hypo temp target automatically when having low glucose.

Dočasný cíl v době oběda

Automatizace 3

This example is made by someone who has lunch at work at the same time every day during the week. If he or she stays at a certain time in his or her lunch location, automation will set a low temp target (eating soon) while waiting for the lunch. Because of the “And” connection, it only happens during the chosen time and if he or she is at the chosen location. So it does not work on any other time at this location or on this time when the person stays at home.

Incorrect use of automation

Please be aware to use automation incorrectly. This might lead to difficulties and even danger for your health. Examples for incorrect use are for instance:

 • Trying to override algorithm at all instead of help only (i.e. by changing profile instead of tunning basal, IC etc.)
 • Setting profile to compensate food
 • Setting profile without duration
 • Creating one way rules (i.e. do something but don’t undo it by another rule)
 • Creating long term rules

Alternativy

For advanced users, there are other possibilities to automate tasks using IFTTT or a third party Android app called Automate. Některé příklady jsou uvedeny v části <./automationwithapp.html>`_.