Kalkulace COB

Jak AndroidAPS počítá COB hodnotu?

Oref1

Nestrávené sacharidy jsou odříznuty po určené době

Oref1

AAPS, Vážený průměr

absorption is calculated to have COB == 0 after specified time

AAPS, Vážený průměr

Jestliže je použitá minimální absorpce sacharidů (min_5m_carbimpact) namísto hodnoty vypočtené z odchylek, tak se v COB grafu objeví oranžová tečka.

Zjišťování nesprávných hodnot COB

AAPS warns you if you are about to bolus with COB from a previous meal and the algorithm thinks that current COB calculation could be wrong. V takovém případě Vám bude po použití bolusové kalkulačky zobrazen dodatečný pokyn na obrazovce s potvrzením.

Jak AndroidAPS zjistí nesprávné hodnoty COB?

Obvykle AAPS detekuje absorpci sacharidů prostřednictvím odchylek glykémií. V případě, že jste zadali sacharidy, ale AAPS nevidí jejich odhadovanou absorpci prostřednictvím odchylek glykémií, bude používat metodu min_5m_carbimpact jako náhradu pro výpočet absorpce místo (tzv. “fallback”). Protože tato metoda počítá pouze minimální absorbci sacharidů, aniž by zvážila odchylky glykémií, může to vést k chybným hodnotám COB.

Pokyn pro chybnou hodnotu COB

In the screenshot above, 41% of time the carb absorption was mathematically calculated by the min_5m_carbimpact instead of the value detected from deviations. To znamená, že možná máte méně zbývajících sacharidů, než vypočteno.

Jak se vypořádat s tímto varováním?

  • Zvážit zrušení bolusu - stiskněte tlačítko Zrušit namísto OK.
  • Vypočítejte znovu nachystané jídlo bez zatrhnutého COB.
  • V případě, že jste si jisti, že potřebujete podat korekční bolus, zadejte jej ručně.
  • Ale buďte opatrní, aby nedošlo k předávkování!

Proč algoritmus nedetekuje COB správně?

  • Možná jste přecenil sacharidy při jejich vkládání.
  • Aktivita / cvičení po předchozím jídle
  • Inzulínovosacharidový poměr vyžaduje úpravu
  • Hodnota pro min_5m_carbimpact je chybná (doporučeno je 8 s SMB, 3 s AMA)

Ruční korekce zadaných sacharidů

If you over- or underestimated carbs you can correct this though treatments tab and actions tab / menu as described here.