Export a import nastavení

Kdy bych měl exportovat nastavení?

Buďte připraveni na nepředvídané situace. Náhodou se vám může povést změnit důležité nastavení, a budete mít problémy s návratem zpět. Mobil se může rozbít nebo bude ukraden. Chcete-li se snadno vrátit do stavu před incidentem, měli byste nastavení exportovat pravidelně.

Osvědčeným postupem je exportovat po změně nastavení nebo dokončení cíle.

Exported settings should be copied to a cloud storage or your computer, better two different locations. Takže tímto jste připraveni na ztrátu nebo poškození telefonu s AAPS a nemusíte začínat od nuly.

Na počítači se systémem Windows 10 to vypadá takto:

telefon s AndroidAPS připojený k počítači

Exportovaná data

Mezi jinými jsou součástí exportu tato nastavení:

Encrypted backup format

Settings backup is encrypted by a master password that can be set in Preferences .

Exportovat nastavení

 • Hamburger menu (v levém horním rohu obrazovky)
 • Údržba
 • Exportovat nastavení
AndroidAPS export settings 1
 • Date and time of export will be added to the file name automatically and displayed together with the path.
 • Click ‘OK’.
 • Enter master password and click ‘OK’.
 • Successful export will be prompted at bottom of the screen.
AndroidAPS export settings 2

Importujte nastavení

Do not import settings while on an active Pod session - see Omnipod page for details.

 • Hamburger menu (v levém horním rohu obrazovky)
 • Údržba
 • Importovat nastavení
AndroidAPS import settings 1
 • All files from folder AAPS/preferences/ on your phone will be shown in the list.
 • Select file.
 • Confirm import by clicking ‘OK’.
 • Enter master password and click ‘OK’.
AndroidAPS import settings 2
 • Details on the preference file will be shown.
 • Last option to cancel import.
 • Click ‘Import’.
 • Confirm message by clicking ‘OK’.
 • AAPS will be restarted in order to activate imported preferences.

Note for Dana RS users

 • Vzhledem k tomu, že nastavení týkající se připojení pumpy jsou také naimportována, AAPS na vašem novém telefonu již pumpu „zná“, a proto nezahájí skenování bluetooth.
 • Please pair new phone and pump manually.

Import settings from previous versions (before AAPS 2.7)

 • The “old” settings file (called ‘AndroidAPSPreferences’ - without file extension) must be in root folder of your smartphone (/storage/emulated/0).
 • Do not put the “old” file in the same folder as the new exported settings (AAPS/preferences).
 • You will find the “old” file on the bottom of the list in the import dialogue.

Transfer settings file

 • Best way to transfer settings file to a new phone is via USB cable or cloud service (i.e. Google Drive).
 • Manuals can be found on the web, i.e. Android help pages.
 • If you experience problems with the transferred file try another way to transfer file.