Αντλία DanaR

Αυτές οι οδηγίες αφορούν τη διαμόρφωση της εφαρμογής και της αντλίας σας εάν διαθέτετε μια DanaR. Επισκεφθείτε την DanaRS αντλία ινσουλίνης εάν έχετε την DanaRS του 2017.

 • Στην αντλία πηγαίνετε στο Κύριο μενού> Ρύθμιση> Επιλογή χρήστη

 • Ενεργοποιήστε το «8. Εκτεταμένο bolus

Αντλία DanaR

 • Μεταβείτε στο Κύριο μενού> Ρύθμιση> Ανακάλυψη

 • Στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου μεταβείτε στο Bluetooth, σαρώστε τις συσκευές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, επιλέξτε τον σειριακό αριθμό DanaR και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας (Ο κωδικός σύνδεσης είναι 0000). Αν το DanaR δεν εμφανίζεται στη σάρωση, κάντε επανεκκίνηση του τηλεφώνου και αφαιρέστε την μπαταρία DanaR, αντικαταστήστε την μπαταρία και ξεκινήστε πάλι αυτά τα δύο βήματα.

 • Στο AndroidAPS πηγαίνετε στην Διαμορφωση και επιλέξτε τον τύπο του DanaR που έχετε (DanaR, DanaR Korean, DanaRv2)

 • Επιλέξτε Μενού αγγίζοντας τις 3 τελείες στην επάνω δεξιά γωνία. Επιλέξτε Προτιμήσεις.

 • Επιλέξτε τη συσκευή DanaR Bluetooth και κάντε κλικ στον σειριακό αριθμό DanaR.

 • Επιλέξτε τον κωδικό αντλίας και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασή σας. (Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1234)

 • Εάν θέλετε το AndroidAPS να επιτρέπει βασικό ρυθμό πάνω από 200%, ενεργοποιήστε το Χρήση εκτεταμένων bolus για> 200%. Σημειώστε ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να έχετε κύκλωμα με υψηλά TBRs ενώ χρησιμοποιείτε εκτεταμένα bolus για φαγητό.

 • Στις προτιμήσεις κάτω από τις ρυθμίσεις της αντλίας DanaR μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ταχύτητα bolus που χρησιμοποιείται ήδη (12sec ανά 1u, 30sec ανά 1u ή 60sec ανά 1u).

 • Τοποθετήστε το βασικό βήμα στην αντλία σε 0,01 U/h

 • Set bolus step on pump to 0.1 U/h

 • Ενεργοποιήστε το εκτεταμένο bolus στην αντλία

Ταξιδεύοντας σε διαφορετικές ζώνες ώρας με αντλία Dana R

For information on traveling across time zones see section Timezone traveling with pumps.