Μελλοντικοί (πιθανοί) οδηγοί αντλιών

Αυτή είναι μια λίστα με ορισμένες Αντλίες που επιπλέουν γύρω από αυτό, και την κατάσταση υποστήριξης γι ‘αυτούς σε οποιοδήποτε από τα συστήματα κυκλώματος και στη συνέχεια την κατάσταση στο AAPS. Στο τέλος υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, τι απαιτείται για να είναι μια αντλία “ικανή για κύκλωμα”.

Pumps that are Loopable

Omnipod DASH (Homepage)

Loop status: Currently not supported by any of loop system. Pump is a Loop candidate, but protocol unknown at the moment. Selling of pump officially started in January 2019.

** Απαιτήσεις υλικού για το AAPS: ** Πιθανώς κανένα. Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία BT.

Comments: Group of developers is looking into protocol (by reverse engineering original app) and into solution for AAPS, now that pump has become available all over world. There are no estimations yet, when this will be available, or even when first testing will begin. If you are interested in progress, or are willing to help, group can be reachable on WeAreNotWaiting discord. Mention your interest in androidaps group and someone will give you more info.


Ypsomed Pump (Homepage)

Loop status: Version 1 - 1.5 (2Q/2018) are not Loop candidates. While they do have BT communication, communication is very limited and uni directional: Pump->App. By end of 2021, it is planned that company will release, new version nicknamed DOSE (1.6), which will allow setting bolus and TBR from their App. They plan to implement their own Loop in 2022, with their own application. More info see this page

Hardware requirement for AAPS: None. Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία BT.

Comments: There are currently 2 groups working on driver, so after new version is released, we can expect to have AAPS support soon thereafter. One group is being supported by YpsoMed and helping with Medical trials that are happening in Australia, 2nd is working independently by reverse engineering original app.


Kaleido (Homepage)

Loop status: Currently not supported by any of loop system. Pump is a Loop candidate, but since protocol is unknown at the time, I am not seeing this pump supported very soon.

** Απαιτήσεις υλικού για το AAPS: ** Πιθανώς κανένα. Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία BT.


Medtrum A6/P6/C6 (Homepage)

Loop status: Is a Loop candidate. Company has its own limited half-Loop system running (A6). Controlable via iPhone App. No Android app available at the moment.

** Απαιτήσεις υλικού για το AAPS: ** Πιθανώς κανένα. It seems to be BT enabled.


EOFLOW (Homepage)

Loop status: Is a Loop candidate. The remote control they use is actually modified Android device. (Pump is currently available only in Korea).

** Απαιτήσεις υλικού για το AAPS: ** Πιθανώς κανένα. It seems to be BT enabled.


Accu-Chek Solo (Homepage)

Loop status: Is a Loop candidate. Pump will start selling at end of 2018 in selected countries in EU. Its rummored to have Android app on special controler device for control.

** Απαιτήσεις υλικού για το AAPS: ** Πιθανώς κανένα. It seems to be BT enabled.

Medtronic Bluetooth

Comments: This is pump that will come out in next few years and is planned to be supported in Tidepool Loop software (see this article.

Willcare Insulin pump (Homepage)

Loop status: At the moment its not Loop candidate, but we were contacted by their staff and they interested in extending their pump to be loopable (at the moment I think its missing only get/set profile commands).

Hardware requirement for AAPS: None. It seems to be BT enabled.

Comments: Since company is interested in integration with AAPS, they might do implementation themselves.


Pumps no longer sold (companies no longer operating)

Cellnovo Pump (see businesswire.com)

Loop status: Currently not supported by any of loop system. Pump is a Loop candidate, but since protocol is unknown at the time, I am not seeing this pump supported very soon.

** Απαιτήσεις υλικού για το AAPS: ** Πιθανώς κανένα. Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία BT.

Note about product: It seems that company decided to exit the Pump Business. You can see more in this article

Pumps that aren’t Loopable

Tandem:(any) (Homepage)

Loop status: Not loopable.

While ago they had firmware called T:AP (mentioned in this article, which could be used in loop (its no longer available, since pump was upgraded to x2), but that was not intended for commercial use, just for experimental use only (research projects). I talked with one of directors of company and he assured my that Tandem pump will never be open, but they have created their own closed loop system, which they are calling Control-IQ (I think it is already available in USA, and should be available in 2020 in Eu).


Animas Vibe

Loop status: Not loopable. No remote control possibility. Note: Pump is not being sold anymore. Company stopped working in Pump bussiness (J&J).


Animas Ping

Loop status: Not loopable. It has bolus possibility, but no TBR one. Note Stopped being sold when Vibe came out.

Requirements for pumps being loopable

Prerequisite

 • Pump has to support some kind of remote control. (BT, Radio frequency, etc)
 • Protocol is hacked/documented/etc.

Minimal requirement

 • Set Temporary Basal Rate
 • Get Status
 • Cancel Temporary Basal Rate

For oref1(SMB) or Bolusing:

 • Set Bolus

Good to have

 • Cancel Bolus
 • Get Basal Profile (almost requirement)
 • Set Basal Profile (nice to have)
 • Read History

Other (not required but good to have)

 • Set Extended Bolus
 • Cancel Extended Bolus
 • Read History
 • Read TDD

Other pumps support

If you have any other pumps you would like to see status on, please contact us on discord.