Επιλογές αντλίας

AndroidAPS works with a number of insulin pumps. The following list shows the currently supported devices and indicates if AndroidAPS communicates with the pump using your phones native Bluetooth function or if it requires a Rileylink Compatible device in brackets.

Details of the status of other pumps that may have the potential to work with AndroidAPS are listed on the Future (possible) Pumps page.

Εάν χρειάζεται να επιλέξετε μία αντλία για αναβάθμιση ή για αγορά, τότε συχνά, πολλοί ρωτούν ποια να επιλέξουν. Λεπτομέρειες για τους διάφορους προμηθευτές βρίσκονται σε αυτή τη φόρμα , παρακαλούμε να μοιραστείτε τα στοιχεία της δικής σας, εάν δεν είναι ήδη στη λίστα.