Εκτεταμένοι υδατάνθρακες / «eCarbs»

What are eCarbs and when are they useful?

Με μια τακτική θεραπεία αντλίας, τα εκτεταμένα bolus είναι ένας καλός τρόπος αντιμετώπισης λιπαρών ή άλλως αργά απορροφούμενων γευμάτων που αυξάνουν τη γλυκόζη του αίματος για εκτεταμένη διάρκεια περισσότερο από την διάρκεια ζωής της ινσουλίνη στον οργανισμό. Σε ένα πλαίσιο κυκλώματος, ωστόσο, τα εκτεταμένα bolus δεν έχουν τόσο νόημα (και δημιουργούν τεχνικές δυσκολίες), επειδή είναι βασικά ένας σταθερός υψηλός προσωρινός βασικός ρυθμός, το οποίο αντίκειται στον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, ο οποίος ρυθμίζει δυναμικά το βασικό ρυθμό. For details see extended bolus below.

Ωστόσο, η ανάγκη αντιμετώπισης τέτοιων γευμάτων εξακολουθεί να υπάρχει. Which is why AAPS as of version 2.0 supports so called extended carbs or eCarbs.

τα eCarbs είναι υδατάνθρακες που διασπούντε σε αρκετές ώρες. Για τα συνηθισμένα γεύματα με περισσότερους υδατάνθρακες από ότι λίπος / πρωτεΐνη, η εισαγωγή των υδατανθράκων από πριν (και η μείωση του αρχικού bolus, αν χρειαστεί) είναι συνήθως αρκετή για να αποτρέψει την πρόωρη χορήγηση ινσουλίνης. Αλλά για βραδέως απορροφησήμα γεύματα, όπου η πλήρης εισαγωγή υδατανθράκων από πριν οδηγεί σε υπερβολικά μεγάλο IOB από SMB, τα eCarbs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσομοιώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια πώς οι υδατάνθρακες (και τα ισοδύναμα υδατανθράκων που εισάγετε για άλλα μακροθρεπτικά συστατικά) απορροφώνται και επηρεάζουν τη γλυκόζη του αίματος. Με αυτές τις πληροφορίες, το κύκλωμα μπορεί να διαχειριστεί τις SMBs πιο σταδιακά για να αντιμετωπίσει αυτούς τους υδατάνθρακες, πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί ως ένα δυναμικό εκτεταμένο bolus (αυτό θα πρέπει επίσης να λειτουργεί χωρίς SMBs, αλλά είναι πιθανώς λιγότερο αποτελεσματικό).

Note: eCarbs aren’t limited to fatty / protein heavy meals: they can be also be used to help in any situation where there are influences that increase the blood sugar, e.g. other medication like corticosteroids.

Mechanics of using eCarbs

To enter eCarbs, set a duration in the Carbs dialog on the overview tab, the total carbs and optionally a time shift (numbers below are just examples, you will need to try your own values to arrive at satisfactory glucose response for your use-cases):

Enter carbs

Τα eCarbs στην καρτέλα «Επισκόπηση», σημειώστε τους υδατάνθρακες σε παρένθεση στο πεδίο COB, στο οποίο εμφανίζονται οι υδατάνθρακες στο μέλλον:

eCarbs in graph

Οι καταχωρίσεις υδατανθράκων που στο μέλλον θα είναι χρωματισμένες σε σκούρο πορτοκαλί στην καρτέλα θεραπείας:

eCarbs in future in treatment tab

A way to handle fat and protein with that feature is described here: https://adriansloop.blogspot.com/2018/04/page-margin-0.html


Extended bolus and why they won’t work in closed-loop environment?

As mentioned above extended or multiwave boluses do not really work in a closed loop environment. See below for details

Extended bolus and switch to open loop - Dana and Insight pump only

Some people were asking for an option to use extended bolus in AAPS anyway as they wanted to treat special foods the way they are used to.

That’s why as of version 2.6 there is an option for an extended bolus for users of Dana and Insight pumps.

  • Closed loop will automatically be stopped and switched to open loop mode for the time running extended bolus.

  • Bolus units, remaining and total time will be shown on homescreen.

  • On Insight pump extended bolus is not available if TBR emulation is used.

Extended bolus in AAPS 2.6

Why extended boluses won’t work in a closed loop environment

  1. The loop determines that now 1.55U/h is to be delivered. Whether this is delivered as an extended bolus or TBR does not matter to the algorithm. In fact, some of the pumps use the extended bolus. What should happen then? Most pump drivers then stop the extended bolus -> You didn’t even need to start it.

  2. If you had the extended bolus as input, what should happen in the model?

    1. Should it be considered neutral together with the BR and looped on it? Then the loop should also be able to reduce the bolus if, for example, you get too low and all the «neutral» insulin is taken away?

    2. Should the extended bolus simply be added? So the loop should simply be allowed to continue? Even in the worst hypo? I don’t think this is so good: A hypo is foreseen but it must not be prevented?

  3. The IOB that the extended bolus builds up materializes after 5 minutes at the next run. Accordingly, the loop would give less basal. So not much changes… except that the possibility of hypo avoidance is taken.