Αντιμετώπιση προβλημάτων

You can find troubleshooting info on many pages in the wiki. This page is a collection of links to help you find the information to solve your problem.

Additional useful information might also be available in the FAQ.

AndroidAPS app

Χρήσιμες συμβουλές