Obecná doporučení ohledně CGM

Opatření při používání CGM

Ať už používáte kterýkoli systém CGM, pokud chcete používat kalibraci z krve, je třeba dodržovat několik velmi jednoduchých pravidel, bez ohledu na to, zda používáte nebo nepoužíváte DIY software CGM nebo oficiální aplikace.

 • Ujistěte se, že máte čisté ruce i používaná zařízení.
 • Snažte se kalibrovat tehdy, když je vaše glykémie stabilní (rovná křivka po dobu 15–30 minut je obvykle dostatečná)
 • Nekalibrujte, pokud se vaše glykémie pohybuje (stoupá nebo klesá).
 • Kalibrujte dostatečně často – pokud používáte oficiální aplikace, budete na to v pravidelných intervalech upozorněni. Pro DIY systémy to nemusí platit a měli byste být opatrní, pokud byste pokračovali v používání CGM bez kalibrací.
 • Je-li to možné, kalibrujte jak pomocí nižších hodnot (4–5 mmol/l), tak také pomocí vyšších (7–9 mmol/l). CGM tak bude mít lepší rozsah referenčních hodnot.

Zdroj glykémie (BG source)

Pro uživatele Dexcom

Dexcom G6: Obecné tipy pro používání smyčky

Viz stránku Dexcom G6, kde najdete podrobnosti týkající se nastavení senzoru Dexcom G6 a řešení častých potíží s Dexcom G6.

Použití G6 může být o něco složitější, než se na první pohled zdá. Abyste ho mohli používat bezpečně, je třeba vědět o několika skutečnostech:

 • Pokud používáte nativní data s kalibračním algoritmem aplikace xDrip nebo Spike, nejbezpečnější postup je zakázat preemptivní restartování senzoru.
 • Pokud musíte preemptivní restarty používat, pak se ujistěte, že senzor zavádíte v takovou denní dobu, kdy můžete sledovat změny a v případě potřeby provést kalibraci.
 • Jestliže senzory restartujete, buď použijte tovární kalibraci, aby byly výsledky v den 11 a 12 co nejbezpečnější, nebo buďte připraveni provést kalibrace a sledujte odchylku.
 • Nastřelení senzoru G6 předem v kombinaci s tovární kalibrací pravděpodobně povede k odchylkám ve výsledcích měření. Jestliže nastřelujete senzor s předstihem, pak jej pravděpodobně v zájmu co nejlepších výsledků bude nutné zkalibrovat.
 • Jestliže nechcete sledovat změny, ke kterým může docházet, možná bude lepší přepnout na režim bez továrních kalibrací a používat systém jako G5.

Chcete-li se dozvědět další informace o podrobnostech a důvodech pro tato doporučení, přečtěte si kompletní článek, který sepsal Tim Street na adrese www.diabettech.com.

Pokud používáte G6 aplikací xdrip+

Pokud používáte G5 s aplikací xdrip+

 • Pokud jste tak dosud neučinili, stáhněte si aplikaci xdrip a postupujte podle pokynů na Nightscoutu (G4 bez share, G4 s share, G5).
 • V xDripu vyberte Nastavení > Komunikace mezi aplikacemi > Lokální odesílání dat a vyberte zapnout.
 • V xDripu vyberte Nastavení > Komunikace mezi aplikacemi > Přijímat ošetření a vyberte vypnout.
 • Pokud chcete, aby bylo možné přes AndroidAPS kalibrovat senzor, tak v xDripu vyberte Nastavení > Komunikace mezi aplikacemi > Accept Calibrations a vyberte zapnout. Můžete také zkontrolovat v xDripu nastavení v částí Nastavení > Méně častá nastavení > Rozšířené kalibrace.
 • Na kartě Konfigurace (nastavení v AndroidAPS) vyberte xdrip.

Pokud používáte G5 nebo G6 s upravenou aplikací Dexcom

 • Stáhněte si apk z https://github.com/dexcomapp/dexcomapp, kde si vyberete verzi dle potřeby (mg/dl nebo mmol/l, G5 nebo G6).
 • Zastavte senzor a odinstalujte původní aplikaci Dexcom, pokud jste tak ještě neučinili.
 • Nainstalujte stažený soubor apk
 • Spusťte senzor
 • Na kartě Konfigurace (nastavení v AndroidAPS) vyberte upravenou aplikaci DexcomG5.

Pokud používáte G4 s OTG kabelem („tradiční“ Nightscout)…

 • Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si aplikaci Nightscout Uploader z Google Play a postupujte podle pokynů v části Nightscout.
 • V nastavení AndroidAPS zadejte svojí Nightscout adresu a API secret.
 • Na kartě Konfigurace (nastavení v AndroidAPS) vyberte NSClient.

Pro uživatele Libre s Bluetooth čtečkou

Abyste mohli používat Libre jako CGM senzor, který získává nové hodnoty glykémie každých 5 minut, je potřeba nejprve koupit NFC-Bluetooth adaptér, např.:

Pokud používáte xdrip…

 • Pokud jste tak dosud neučinili, stáhněte si aplikaci xDrip a postupujte podle pokynů v části LimiTTEer, Libre Alarm nebo BlueReader (Hardware).
 • V xDripu vyberte Nastavení > Komunikace mezi aplikacemi > Lokální odesílání dat a vyberte zapnout.
 • V xDripu vyberte Nastavení > Komunikace mezi aplikacemi > Přijímat ošetření a vyberte vypnout.
 • Pokud chcete, aby bylo možné přes AndroidAPS kalibrovat senzor, tak v xDripu vyberte Nastavení > Komunikace mezi aplikacemi > Accept Calibrations a vyberte zapnout. Můžete také zkontrolovat v xDripu nastavení v částí Nastavení > Méně častá nastavení > Rozšířené kalibrace.
 • Na kartě Konfigurace (nastavení v AndroidAPS) vyberte xdrip.
 • Nastavení aplikace xDrip+ včetně snímků obrazovky viz stránka s nastavením xDrip+

Pokud používáte Glimp…

 • Pokud jste tak dosud neučinili, stáhněte si aplikaci Glimp a postupujte podle instrukcí v části Nightscout.
 • Na kartě Konfigurace (nastavení v AndroidAPS) vyberte Glimp.

Pro uživatele Eversense

Nejjednodušší způsob, jak používat Eversense s AndroidAPS, je nainstalovat upravenou aplikaci Eversense (nejdříve musíte odinstalovat tu originální).

Varování: odinstalováním staré aplikace přijdete o své místní historické údaje starší než jeden týden!

Chcete-li dostat svá data do AndroidAPS, musíte nainstalovat aplikaci ESEL a povolit „Odesílání do AAPS a xDrip“ v aplikaci ESEL a na kartě Konfigurace v AndroidAPS vybrat jako zdroj glykémií možnost „MM640g“. Vzhledem k tomu, že data glykémií z Eversense někdy mohou obsahovat velký šum, je dobré povolit „Vyhlazování dat“ v aplikaci ESEL, což je lepším řešením než povolení možnosti „Vždy používat krátkodobý průměrný rozdíl glykémií místo rozdílu posledních 2 hodnot“ v AAPS.

Další pokyny k používání aplikace xDrip se systémem Eversense najdete zde.

Pro uživatele MM640g nebo MM630g

 • Pokud jste tak dosud neučinili, stáhněte si aplikaci 600SeriesAndroidUploader a postupujte podle pokynů uvedených v části Nightscout.
 • V aplikaci 600 Series Uploader přejděte na Nastavení > Odesílat do xdrip+ a zvolte ON (zaškrtněte).
 • Na kartě Konfigurace (nastavení AndroidAPS) vyberte MM640g.

Pro uživatele PocTech CT-100

 • Nainstalujte aplikaci PocTech
 • Na kartě Konfigurace (nastavení v AndroidAPS) vyberte aplikaci PocTech.

Pro uživatele ostatních CGM nahrávaných do Nightscoutu

Pokud máte nějaký jiný systém CGM, který odesílá data do Nightscoutu, pak

 • V nastavení AndroidAPS zadejte svojí Nightscout adresu a API secret.
 • Na kartě Konfigurace (nastavení v AndroidAPS) vyberte NSClient.