Hodinky

AndroidAPS je navržený, aby ho bylo možné ovládat hodinkami Android Wear. Pokud chcete poslat například bolus z hodinek, potřebujete v „Nastavení hodinek“ aktivovat volbu „Ovládání z hodinek“.

Z hodinek lze ovládat následující funkce:

  • nastavovat dočasné cíle
  • podávat bolusy
  • používat kalkulátor (nastavení kalkulátoru můžete definovat v nastaveni v telefonu)
  • kontrolovat stav smyčky a pumpy
  • zobrazit TDD (celková denní dávka = bolus + bazál za den)

Aby bylo možné tyto funkce ovládat z hodinek, musíte při sestavování APK zvolit možnost „fullRelease“ (nebo „pumpRelease“, která vám umožní vzdálené ovládání pumpy bez smyčky). V aplikaci AndroidAPS musíte na kartě „Konfigurace“ povolit plugin Wear.

Lze si vybrat z několika ciferníků (watchfaces), které zobrazují průměrnou hodnotu delta, IOB, aktuálně aktivní bazál a bazální profil + graf hodnot glykémie z CGM.

Ciferník AndroidAPSv2

Ujistěte se, že nemáte zakázané oznámení AndroidAPS na hodinkách. Potvrzování akcí (např. bolusu, dočasného cíle) se objeví jako notifikace, které je nutné odsunout a potvrdit klepnutím.

Chcete-li se rychleji dostat do nabídky AAPS, dvakrát klepněte na hodnotu glykémie. Dvojitým klepnutím na graf glykémie změníte časový rozsah grafu.

Řešení problémů s aplikací na hodinkách:

  • Na Android Wear 2.0 (hodinky) se ciferník (watchface) neinstaluje automaticky. Nyní je nutné přejít do Google Play na hodinkách (jedná se o jiný Google Play než na telefonu) a najít kategorii aplikací nainstalovaných v telefonu, ze které pak můžete ciferník aktivovat. Také povolte automatické aktualizace.
  • Někdy pomůže znovu synchronizovat aplikace do hodinek, i když to ručně může být poněkud zdlouhavé: Wear OS > Rozšířená nastavení (Ikona ozubeného kola) > Znovu synchronizovat aplikace.
  • Povolte ADB ladění ve vývojářských možnostech (na hodinkách), připojte hodinky k počítači přes USB a spusťte Wear aplikaci, až budete mít na počítači otevřené Android Studio.

Popis ciferníku AndroidAPSv2

Popis ciferníku AndroidAPSv2

A - čas od posledního spuštění smyčky

B - hodnota glykémie

C - minuty od posledního čtení hodnoty glykémie

D - porovnání změny od posledního čtení (v mmol nebo mg/dl)

E - průměrná změna hodnoty glykémie za posledních 15 minut

F - stav baterie telefonu

G - hodnota bazální dávky (zobrazená v U/h, pokud je zvolena standardní hodnota, nebo v %, pokud je aktivní dočasný bazál)

G - ukazatel BGI (blood glucose interaction), neboli jak moc „by měla“ glykémie růst nebo klesat pouze na základě aktivity inzulínu.

I - sacharidy (zbývající sacharidy I rozložené sacharidy v budoucnosti)

J - zbývající inzulín (z bolusu I bazálu)

Zobrazení dat z Nightscoutu

Pokud používáte jiný systém smyčky a chtěli byste si prohlédnout detailní informace o své smyčce na hodinkách s Wear OS nebo byste chtěli sledovat smyčku svého dítěte, pak vám bude stačit stáhnout pouze aplikaci NSClient. V tom případě se řiďte pokyny, jak sestavit APK a vyberte variantu sestavení „NSClientRelease“. Lze si vybrat z několika ciferníků (watchfaces), které zobrazují průměrnou hodnotu delta, IOB, aktuálně aktivní bazál a bazální profil + graf hodnot glykémie z CGM.

Pebble

Uživatelé hodinek Pebble mohou také použít Watchface Urchin, aby si prohlédli informace o smyčce (pokud jsou nahrávané do Nightscoutu), ale nebudete přes hodinky schopní komunikovat s AndroidAPS. Můžete si zvolit údaje, které se mají zobrazovat, např. IOB, aktuální dočasný bazál a predikce. Jestliže používáte otevřenou smyčku, můžete využít IFTTT, abyste vytvořili applet, který říká: „Pokud je od AndroidAPS přijatá notifikace, tak buď odešli SMS, nebo push notifikaci“.