Vyhlazování zarušených dat glykémií

AAPS funguje nejlépe, pokud údaje glykémií, které dostává, jsou nepřerušované a konzistentní. Některé funkce, jako je “Vždy povolit SMB” a “Povolit SMB po jídle” lze použít pouze s filtrovaným zdrojem glykémií.

Dexcom G5 aplikace (upravená)

Používáte-li aplikaci upravenou aplikaci Dexcom G5 data jsou vyrovnaná a konsistentní. V tom případě nejsou žádná omezení v použití SMB.

xDrip+ s Dexcom G5

Dostatečně plynulá data jsou doručena jedině v případě, že používáte xDrip G5 OB1 kolektor v nativním módu (OB1 collector in native mode).

xDrip+ s Freestyle Libre

Při použití xDrip+ zdroje dat z Freestyle Libre nelze aktivovat funkce “Vždy povolit SMB” a “Povolit SMB po jídle” do SMB, protože hodnoty BG nejsou dostatečně vyrovnané. Existuje několik způsobů, jak snížit šum v BG datech.

Smooth Sensor Noise. v xDrip+ Nastavení > xDrip+ Nastavení zobrazení se ujistěte, že je Smooth Sensor Noise volba zapnutá. Tímto se xDrip+ pokusí vyhladit data s velkým šumem.

Smooth Sensor Noise (Ultrasensitive). Jestliže v xDrip+ stále vidíte data s velkým šumem, můžete použít agresivnější vyhlazování použitím nastavení Smooth Sensor Noise (Ultrasensitive). Tímto se xDrip+ pokusí použít vyhlazování i pro velmi nízké hodnoty detekovaného šumu. To provedete tak, že nejprve povolíte Engineering mode v xDrip+. Pak jděte v xDrip+ do Nastavení > Nastavení zobrazení a zapněte Smooth Sensor Noise (Ultrasensitive).