Vítejte v dokumentaci k AndroidAPS

Note

** Upozornění a varování **

 • Všechny informace, myšlenky a kód zde popsané slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nightscout se nesnaží v současné době dodržovat zákon HIPAA. Používejte Nightscout a AndroidAPS na vaše vlastní riziko a nepoužívejte informace nebo kód k provádění lékařských rozhodnutí.
 • Použití kódu z github.com je bez záruky nebo formální podpory jakéhokoliv druhu. Přečtěte licenci z této repozitoře pro další podrobnosti.
 • Všechny názvy společností a produktů, ochranné známky, servisní známky, registrované ochranné známky a registrované servisní známky jsou vlastnictvím jejich příslušných držitelů. Jejich použití je pro informační účely a neznamená žádné spojení.

Vezměte prosím na vědomí - tento projekt nemá žádnou spojitost s a není žádným způsobem schválený: SOOIL <http://www.sooil.com/eng/> _, `Dexcom <http://www.dexcom.com/>’`_, Accu-Chek, Roche Diabetes Care <http://www.accu-chek.com/> _.

Co je AndroidAPS?

AndroidAPS je aplikace pro telefony se systémem Android a funguje jako systém umělé slinivky (APS; artificial pancreas system). Co je systém umělé slinivky? Jedná se o softwarový program, jehož účelem je simulovat chování zdravé slinivky: automaticky udržovat hladinu krevního cukru v optimálním rozmezí. APS to sice nedokáže dělat tak dobře, jako skutečná slinivka, avšak dokáže lidem s diabetem 1 typu usnadnit zvládání nemoci, a to za použití zařízení, která jsou běžně dostupná a softwaru, který je jednoduchý a bezpečný. Mezi tato zařízení patří systém pro kontinuální monitoring glykémie (CGM), který systému AndroidAPS předává informace o aktuální glykémii, a inzulinová pumpa, která je řízena pomocí AndroidAPS tak, aby vydávala správné množství inzulínu. Aplikace komunikuje s těmito zařízeními prostřednictvím technologie bluetooth. K výpočtu správného množství inzulínu využívá speciální algoritmus, neboli sadu pravidel, vyvinutý pro jiný systém umělé slinivky zvaný OpenAPS, který na celém světě používají tisíce lidí a eviduje miliony hodin používání.

Upozornění: Systém AndroidAPS není v žádné zemi regulován žádným zdravotnickým orgánem. Používání AndroidAPS na vlastní osobě je čistě experimentální. Vytvoření tohoto systému vyžaduje odhodlání a technické znalosti. Pokud na začátku nemáte technické znalosti, na konci je mít budete. Veškeré potřebné informace naleznete v této dokumentaci, jinde na internetu nebo je získáte od ostatních uživatelů – můžete se jich zeptat prostřednictvím skupin na Facebooku nebo v jiných diskuzních fórech. Spousta lidí si úspěšně sestavila aplikaci AndroidAPS a nyní ji zcela bezpečně používá, nicméně je zcela nezbytné, aby každý uživatel:

 • Sestavil aplikaci sám, aby skutečně pochopil, jak funguje
 • Upravil potřebná nastavení dle svých konkrétních potřeb
 • Správně obsluhoval systém a dohlížel na to, zda správně funguje

Jste-li připraveni přijmout tuto výzvu, čtěte dál.

Primární cíle AndroidAPS:

 • Aplikace obsahující řadu bezpečnostních opatření. Informace o bezpečnostních opatřeních algoritmů, známých jako oref0 a oref1, najdete zde (https://openaps.org/reference-design/)
 • Jediná aplikace potřebná pro management diabetu 1. typu podporující umělou slinivku a Nightscout
 • Aplikace, kterou lze v snadno rozšiřovat podle potřeb každého uživatele
 • Aplikace dostupná v různých verzích pro konkrétní země a jazyky
 • Aplikace, kterou lze používat v režimu otevřené i uzavřené smyčky
 • Aplikace, jejíž fungování je zcela transparentní: uživatelé mohou zadat parametry, uvidí výsledek a mohou provést konečné rozhodnutí
 • Aplikace, která není závislá na ovladači pro konkrétní pumpu a obsahuje možnost použít „virtuální pumpu“, takže s ní uživatelé mohou bezpečně experimentovat, než ji skutečně začnou používat
 • Aplikace podporující těsnou integraci s Nightscoutem
 • Aplikace, u které řídí bezpečnostní omezení sám uživatel

Co potřebuji, abych mohl začít:

 • Smartphone se systémem Android 5.0 nebo novějším. Prosím aktualizujte na Android 6 nebo vyšší, protože je brzy plánováno ukončit podporu pro Android 5.x. Zde uvidíte, které telefony fungují nejlépe s AndroidAPS.
 • Senzor pro kontinuální monitoring glykémie (CGM): Dexcom G4/G5/G6, Freestyle Libre, Eversense, Medtronic Guardian nebo PocTech
 • Aplikaci pro příjem glykémií z CGM: xDrip/ xDrip+, Glimp , upravená aplikace G5, aplikace PochTech nebo 600SeriesAndroidUploader
 • Samotnou aplikaci AndroidAPS nainstalovanou v telefonu
 • Nightscout cgm-remote-monitor 0.10.2 nebo novější
 • Podporovanou pumpu: Dana-R nebo Dana-RS od společnosti Sooil, Accu-Chek Combo nebo Insight od společnosti Roche (pokud si neuděláte vlastní ovladače pro jinou inzulinovou pumpu)