Jak překládat AndroidAPS

  • Jděte na https://translations.androidaps.org nebo https://wikitranslations.androidaps.org a přihlaste se Vaším Github účtem
  • Kontaktujte Miloše nebo Adriana a udejte jazyk + jestli chcete být překladatel nebo korektor (jenom lidé zdatní v překládání nebo pokročilí AndroidAPS uživatelé)
  • Pokud vás schválíme, klikněte na vlajku
  • Klikněte na strings.xml
  • Překládejte věty v levé části přidáváním nového přeloženého textu nebo vyjděte z navrhovaného překladu a upravte ho
  • Korektoři se musí přenout do režimu Korektury
  • a schválit překládané texty

Když korektor schválí překlad, tak bude přidaný do příští verze AndroidAPS. Na úvod by také bylo dobré projít existující překlady, které ještě nebyly schválené, a ověřit v nich chyby nebo je schválit, pokud byly správné.