Обновяване до последна версия

Инсталирайте git (ако го нямате)

  • Всяка git версия би трябвало да работи. Например https://git-scm.com/download/win
  • Посочете в Android Studio къде се намира git.exe. За целта изберете File - Settings - Version Control - Git

Избиране на клон

  • Ако вие искате да промените клона изберете го най-долу: master (последна версия) или dev (версия в разработка)

и след това checkout

Обновяване на клон от Github

  • Натиснете Ctrl+T, изберете Merge и натиснете OK

В долната част на прозореца на Android Studio ще видите съобщение в зелено за направеното обновяване

Качване на обновената версия в телефона

  • Свържете телефона си към компютъра чрез USB кабел
  • Натиснете “Play” бутона от горната част на екрана (зелената стрелка)

  • Изберете вашият телефон и потвърдете с OK