• От основното меню изберете “Setting”, а след това “User Option”
  • Разрешете удължен болус “8. Extended Bolus: ON”

[[https://github.com/MilosKozak/AndroidAPS/wiki/images/danar1.png]]