xDrip+ nastavení

Pokud ho ještě nemáte nastaven, stáhněte si xDrip+

Ujistěte se, že s vysílači pro G6 vyrobenými na podzim 2018 (např. výrobní čísla začínající 80 nebo 81) používáte alespoň verzi master ze dne 18. 05. 2019.

Pokud výrobní číslo vašeho vysílače Dexcom G6 začíná znaky 8G... vyzkoušejte verzi nightly build 2019/07/28 nebo novější.

Základní nastavení pro všechny CGM & FGM systémy

 • Ujistěte se, že máte URL nastavenou správně: s S na konci https:// (nejen http://)

  např. https://API_SECRET@your-app-name.herokuapp.com/api/v1/

  -> Hamburger Menu (horní levá část domovské obrazovky) -> Nastavení-> Nahrávání do cloudu -> Nahrávání přes API (REST) > Základní URL

 • Zrušte Automatické kalibrace Je-li checkbox Automatic Calibration zaškrtnut, aktivujte jednou Download data, poté odškrtněte checkbox Automatic Calibration na znovu deaktivujte Download data. Jinak budou ošetření (sacharidy & inzulín) poslána do Nigtscoutu dvakrát.

 • Zvolte Extra Options

 • Zrušte Upload treatments a Back-fill data

 • Dále by měla být deaktivována volba Alert on failures. Jinak bude každých 5 minut spuštěn alarm, bude-li připojení přes wifi/mobilní síť málo kvalitní, anebo při problémech se spojením k serveru.

  xDrip+ Základní nastavení 1

  xDrip+ Základní nastavení 2

 • Komunikace mezi aplikacemi (Broadcast) Pokud budete používat AndroidAPS a data by měla být přenášena např. do AndroidAPS, měli byste v xDripu aktivovat Lokální odesílání dat.

 • Aby byly hodnoty stejné, měli byste aktivovat Odesílat zobrazovanou glykémii.

 • Pokud jste aktivovali Přijímat ošetření a v AndroidAPS i Povolení odesílání, bude xDrip+ přijímat sacharidy, insulín i bazální hodnoty z AndroidAPS, a může tak předpovídat blížící se hypo atd. mnohem přesněji.

  xDrip+ Základní nastavení 3

Identify receiver

 • Objevily se problémy s lokálním odesíláním dat (AAPS nepřijímal nové hodnoty BG z xDrip+) v případě, že byl zapnutý mód letadlo. Jděte do Nastavení > Komunikace mezi zařízeními > Identify reciever, a vložte hodnotu info.nightscout.androidaps.

  xDrip+ Základní nastavení komunikace mezi aplikacemi rozpoznání přijímače

xDrip+ a Dexcom G6

xDrip+ version depending on G6 transmitter serial no.

Ujistěte se, že s vysílači pro G6 vyrobenými na podzim 2018 (např. výrobní čísla začínající 80 nebo 81) používáte alespoň verzi master ze dne 18. 05. 2019.

Pokud výrobní číslo vašeho vysílače Dexcom G6 začíná znaky 8G... vyzkoušejte verzi nightly build 2019/07/28 nebo novější.

Dexcom specific settings

 • Open G5/G6 Debug Settings -> Hamburger Menu (top left of homescreen) -> Settings -> G5/G6 Debug Settings Open xDrip+ Settings

 • Enable the following settings

  • Use the OB1 Collector
  • Native Algorithm (important if you want to use SMB)
  • G6 support
  • Allow OB1 unbonding
  • Allow OB1 initiate bonding
 • All other options should be disabled

 • Adjust battery warning level to 280 (bottom of G5/G6 Debug Settings)

  xDrip+ G5/G6 Debug Settings

Connect G6 transmitter for the first time

Pro druhé a další spuštění vysílače viz Prodloužení životnosti vysílače níže.

Ujistěte se, že s vysílači pro G6 vyrobenými na podzim 2018 (např. výrobní čísla začínající 80 nebo 81) používáte alespoň verzi master ze dne 18. 05. 2019.

Pokud výrobní číslo vašeho vysílače Dexcom G6 začíná znaky 8G... vyzkoušejte verzi nightly build 2019/07/28 nebo novější.

 • Vypněte originální Dexcom přijímač (pokud jej používáte).

 • Long press the red xDrip+ blood drop icon on the main screen to enable the Source Wizard Button.

 • Use the Source Wizard Button which ensures default settings including OB1 & Native Mode

  • This guides you through the initial set up.
  • you will need your transmitter serial number if this is the first time you’ve used it.
 • Put in serial number of new transmitter (on the transmitter packaging or on the back of the transmitter). Be careful not to confuse 0 (zero) and O (capital letter o).

  xDrip+ Dexcom Transmitter Serial No

 • Insert new sensor (only if replacing)

 • Put transmitter into sensor

 • Wait 15 minutes before starting sensor so xDrip can initialize communication with the new transmitter

 • Start sensor (only if replacing)

  -> Near the bottom of the screen Warm Up x,x hours left must be displayed after a few minutes.

-> Jestliže výrobní číslo vašeho vysílače nezačíná znaky 8G a ani po několika minutách se nezobrazí žádný časový údaj, zastavte senzor a restartujte jej.

 • Restart collector (system status - if not replacing sensor}

 • Do not turn original Dexcom receiver (if used) back on before xDrip+ shows first readings.

 • Long press the red xDrip+ blood drop icon on the main screen to disable the Source Wizard Button.

  xDrip+ Dexcom Transmitter 1

  xDrip+ Dexcom Transmitter 2

  xDrip+ Dexcom Transmitter 3

  xDrip+ Dexcom Transmitter 4

Transmitter battery status

 • Battery status can be controlled in system status (Hamburger menu top left on homescreen)
 • Swipe left once to see second screen. xDrip+ First Transmitter 4
 • The exact values when the transmitter “dies” due to empty battery are not known. The following information was posted online after the transmitter “died”:
  • Posting 1: Transmitter days: 151 / Voltage A: 297 / Voltage B: 260 / Resistance: 2391
  • Posting 2: Transmitter days: 249 / Voltage A: 275 (at time of failure)

Extend transmitter life

 • So far life cannot be extended for transmitters whos serial no. starts with 8G.

 • To prevent difficulties starting sensors it is highly recommended to extend transmitter life before day 100 of first usage.

 • Running sensor session will be stopped when extending transmitter life. So extend before sensor change or be aware that there will be a new 2 h warm-up phase.

 • Switch to the engineering mode:

  • tap on the character on the right of the xDrip+ start screen that represents a syringe
  • then tap on the microphone icon in the lower right corner
  • In the text box that opens type “enable engineering mode”
  • click “Done”
  • If Google Speak engine is enabled, you can also speak the voice command: “enable engineering mode”.
 • Go to the G5 debug settings and check OB1 collector.

 • Use the voice command: “hard reset transmitter”

 • The voice command will be executed with the next data receipt of the transmitter

 • Look at the system status (Hamburger menu -> system status) and see what happens

 • If you see a message “Phone Service State: Hard Reset maybe failed” on second system status screen just start the sensor and this message should go away.

  xDrip+ Hard Reset maybe failed

 • Transmitter days will be set to 0 after successful extension and start of sensor.

Replace transmitter

Ujistěte se, že s vysílači pro G6 vyrobenými na podzim 2018 (např. výrobní čísla začínající 80 nebo 81) používáte alespoň verzi master ze dne 18. 05. 2019.

Pokud výrobní číslo vašeho vysílače Dexcom G6 začíná znaky 8G... vyzkoušejte verzi nightly build 2019/07/28 nebo novější.

 • Vypněte originální Dexcom přijímač (pokud jej používáte).

 • Stop sensor (only if replacing sensor)

  Ujistěte se, zda se je opravdu zastaven:

  Na druhé obrazovce “G5/G6 Status” se zhruba v dolní polovině podívejte na Queue Items, a mělo by tam být něco ve smyslu (1) Stop Sensor

  Počkejte, až se fronta odešle - obvykle během pár minut.

  -> To remove transmitter without stopping sensor see this video https://youtu.be/AAhBVsc6NZo.

  xDrip+ Stop Dexcom Sensor 1

  xDrip+ Stop Dexcom Sensor 2

 • Forget device (in system status)

  xDrip+ Forget Device

 • Forget device in smartphone’s BT settings (Will be shown as Dexcom?? whereas ?? are the last two digits of the transmitter serial no.)

 • Remove transmitter (and sensor if replacing sensor)

 • Long press the red xDrip+ blood drop icon on the main screen to enable the Source Wizard Button.

 • Use the Source Wizard Button which ensures default settings including OB1 & Native Mode

  • This guides you through the initial set up.
  • You will need your transmitter serial number if this is the first time you’ve used it.
 • Put in serial number of new transmitter. Be careful not to confuse 0 (zero) and O (capital letter o).

 • Insert new sensor (only if replacing).

 • Put transmitter into sensor

 • Start sensor (only if replacing)

  It is recommended to wait approx. 15 minutes between stopping and starting the new sensor (until Sensor Status: Stopped is shown on second system status screen).

 • Restart collector (system status - if not replacing sensor}

 • Do not turn original Dexcom receiver (if used) back on before xDrip+ shows first readings.

 • Long press the red xDrip+ blood drop icon on the main screen to disable the Source Wizard Button.

  xDrip+ Dexcom Transmitter 1

  xDrip+ Dexcom Transmitter 2

  xDrip+ Dexcom Transmitter 3

  xDrip+ Dexcom Transmitter 4

New Sensor

 • Vypněte originální Dexcom přijímač (pokud jej používáte).

 • Stop sensor if necessary

  Ujistěte se, zda se je opravdu zastaven:

  Na druhé obrazovce “G5/G6 Status” se zhruba v dolní polovině podívejte na Queue Items, a mělo by tam být něco ve smyslu (1) Stop Sensor

  Počkejte, až se fronta odešle - obvykle během pár minut.

  xDrip+ Stop Dexcom Sensor 1

  xDrip+ Stop Dexcom Sensor 2

 • Clean contacts (transmitter backside) with alcohol and let air-dry.

 • In case you use this function disable Restart Sensor and Preemptive restarts (Hamburger menu -> Settings -> G5/G6 Debug Settings). If you miss this step and have these functions enabled the new sensor will not start properly.

  xDrip+ Preemptive Restart

 • Start Sensor

  It is recommended to wait approx. 15 minutes between stopping and starting the new sensor (until Sensor Status: Stopped is shown on second system status screen).

 • Set time inserted

  • To use G6 Native mode you must wait for the 2 hour warm up (i.e insertion time is now).
  • If you are using the xDrip+ algorithm then you can set a time more than 2 hours ago to avoid warm up. Readings may be very erratic. Therefore this is not recommended.
 • Enter Sensor code (on the peel-off foil of the sensor)

  • Keep code for further reference (i.e. new start after transmitter had to be removed)
  • Code can also be found in xDrip+ logs: Click 3-dots-menu on xDrip+ homescreen and choose View Event Logs.
 • No calibration is needed if you use G6 in “native mode”. xDrip+ will show readings automatically after 2 hour warm-up.

 • Do not turn original Dexcom Receiver (if used) back on before xDrip+ shows first readings.

  xDrip+ Start Dexcom Sensor 1

  xDrip+ Start Dexcom Sensor 2

Retrieve sensor code

 • In master dated 2019/05/18 and the latest nightly builds the sensor code is shown in system status (Hamburger menu top left on homescreen).

 • Swipe left once to see second screen.

  xDrip+ Retrieve Dexcom Sensor Code2

 • Dexcom sensor code can also be found in xDrip+ logs.

 • Tap 3 dot menu (top right side on homescreen)

 • Select View Event Logs and search for “code”

  xDrip+ Retrieve Dexcom Sensor Code

Odstraňování potíží s Dexcom G5/G6 a xDrip+

Problem connecting transmitter

 • Transmitter must be shown in your smartphone’s bluetooth settings.
 • Transmitter will be shown as Dexcom?? whereas ?? represent the last two digits of your transmitter serial no. (i.e. DexcomHY).
 • Open system status in xDrip+ (hamburger menue on top left side of home screen).
 • Check if your transmitter is shown on first status page (‘classic status page’).
 • If not: Delete device from your smartphone’s bluetooth settings and restart collector.
 • Wait about 5 min. until Dexcom transmitter reconnects automatically.

Problem when starting new sensor

Please note that the following method might likely not work if your Dexcom G6 transmitter’s serial no. začíná znaky 8G...

 • Native sensor is marked as “FAILED: Sensor Failed Start”
 • Zastavte senzor
 • Restart your phone
 • Start sensor with code 0000 (four times zero)
 • Wait 15 minutes
 • Zastavte senzor
 • Start sensor with “real” code (printed on the adhesive protector)

Check in xDrip+ logs if xDrip+ starts counting “Duration: 1 minute” (and so on). Only in the xdrip+ logs you can detect at an early stage whether xdrip+ has stopped a sensor. Latest status is not always shown correctly on bottom of startscreen.

xDrip+ a Freestyle Libre

Libre specific settings

 • Open Bluetooth Settings -> Hamburger Menu (top left of homescreen) -> Settings -> scroll down -> Less common settings -> Bluetooth Settings

  xDrip+ Libre Bluetooth Settings 1

 • Enable the following settings

  • Turn Bluetooth on
  • Use scanning
  • Always discover services
 • All other options should be disabled

  xDrip+ Libre Bluetooth Settings 2

Connect Libre Transmitter & start sensor

xDrip+ Start Libre Transmitter & Sensor 1

xDrip+ Start Libre Transmitter & Sensor 2

xDrip+ Start Libre Transmitter & Sensor 3