Dexcom G6

Základní nastavení

 • Postupujte podle obecných opatření při používání CGM a doporučení pro nastavení senzoru zde.
 • U G6 vysílačů vyrobených na/po konci roku 2018 se ujistěte, že používáte jednu z,nejnovějších verzí z xDrip+ (tzn. night build) <https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases>`_. Tyto vysílače mají nový firmware, a poslední stabilní verze xDrip+ (2019/01/10) si s ním neporadí.
 • If you have the possibility to get a Dexcom receiver from your health insurance it is worth getting it. Even if you do not use it every day you can exclusively refer to what the receiver said when you need to file a complaint. Parallel use is possible as transmitters can send to the receiver, plus to one more device at the same time.

Obecné tipy pro použití smyčky s G6

Použití G6 může být o něco složitější, než se na první pohled zdá. Abyste ho mohli používat bezpečně, je třeba vědět o několika skutečnostech:

 • If you are using the native data with the calibration code in xDrip+ or Spike, the safest thing to do is not allow preemptive restarts of the sensor.
 • Pokud musíte preemptivní restarty používat, pak se ujistěte, že senzor zavádíte v takovou denní dobu, kdy můžete sledovat změny a v případě potřeby provést kalibraci.
 • Jestliže senzory restartujete, udělejte to bez tovární kalibrace, aby byly výsledky 11 a 12 den co nejbezpečnější, nebo buďte připraveni provést kalibrace a sledujte odchylku.
 • Nastřelení senzoru G6 předem v kombinaci s tovární kalibrací pravděpodobně povede k odchylkám ve výsledcích měření. Jestliže nastřelujete senzor s předstihem, pak jej pravděpodobně v zájmu co nejlepších výsledků bude nutné zkalibrovat.
 • Jestliže nechcete sledovat změny, ke kterým může docházet, možná bude lepší přepnout na režim bez továrních kalibrací a používat systém jako G5.

Chcete-li se dozvědět další informace o podrobnostech a důvodech pro tato doporučení, přečtěte si kompletní článek který sepsal Tim Street na adrese www.diabettech.com.

Používáte-li G6 s aplikací xDrip+

 • Vysílač Dexcom G6 může být připojen současně k přijímači Dexcom (nebo pumpě t:slim) a zároveň k vašemu telefonu.
 • Pokud používáte xDrip+ jako přijímač, nejprve odinstalujte aplikaci Dexcom. K vysílači se nelze připojit prostřednictvím obou aplikací xDrip+ a Dexcom současně!
 • If you need Clarity and want to profit from xDrip+ alarms use the patched Dexcom app with local broadcast to xDrip+.
 • If not already set up then download xdrip and follow instructions on Nightscout (G5).
 • V průvodci nastavení (v AndroidAPS) vyberte xDrip.
 • Nastavte xDrip+ podle popisu konfigurace na stránce <../Configuration/xdrip.html>`_
 • Pokud AndroidAPS nepřijímá v režimu letadlo hodnoty glykémie, musíte nastavit Identify receiver tak, jak je popsáno v nastavení xDrip+.

Používáte-li G6 s upravenou Dexcom aplikací

kde si podle používaných jednotek glykémie vyberte odpovídající G6 verzi (mg/dl nebo mmol/l).

Region v URL adrese Dexcom G6
 • Zastavte senzor a odinstalujte původní aplikaci Dexcom, pokud jste tak ještě neučinili.
 • Nainstalujte stažený apk
 • Spusťte senzor
 • Na kartě Konfigurace (nastavení v AndroidAPS) vyberte DexcomG aplikace (upravená).
 • If you want to use xDrip+ alarms via local broadcast: in xDrip+ hamburger menu > settings > hardware data source > 640G /EverSense.
 • There is no local broadcast from patched Dexcom app directly to xDrip+. Broadcast has to go through AAPS as described above.

Poradce při potížích s G6

Dexcom G6 konkrétní řešení problémů

 • Vysílače se sériovým číslem starting with 80 or 81 need at least last stable xDrip+ version from May 2019 or a newer nightly build.
 • Vysílače se sériovým číslem začínajícím na 8G potřebuje minimálně noční sestavení z 25. července 2019 nebo novější.
 • K vysílači nelze připojit aplikaci xDrip+ i Dexcom současně.
 • Vyčkejte nejméně 15 minut. mezi zastavením a spuštěním senzoru.
 • Nepoužívejte zadání dřívějšího času. Odpovězte na otázku “Byl senzor zaveden dnes?” vždy “Ano, dnes”.
 • Nepovolujte “restartování senzoru” při nastavení nového senzoru
 • Nespuštějte nový senzor dokud nejsou zobrazeny následující informace ve Statusu -> G5/G6 status -> PhoneServiceState:
  • Sériové číslo vysílače začínající na 80 nebo 81: “Got data hh:mm” (tj. “Got data 19:04”)
  • Sériové číslo vysílače začínající na 8G nebo 8H: “Got glucose hh:mm” (tj. “Got glucose 19:04”) nebo “Got no raw hh:mm” (tj. “Got now raw 19:04”)
xDrip+ PhoneServiceState

General troubleshooting

General Troubleshooting for CGMs can be found here.

Nový vysílač se spuštěným senzorem

Pokud se stane, že budete měnit vysílač na spuštěném senzoru, pokuste se odejmout vysílač, aniž byste poškodili samotný senzor. Postup můžete shlédnout na videu https://youtu.be/AAhBVsc6NZo.