Dexcom G6

Základní nastavení

 • Postupujte podle obecných opatření při používání CGM a doporučení pro nastavení senzoru zde.
 • U G6 vysílačů vyrobených na/po konci roku 2018 se ujistěte, že používáte jednu z,nejnovějších verzí z xDrip+ (tzn. night build) <https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases>`_. Tyto vysílače mají nový firmware, a poslední stabilní verze xDrip+ (2019/01/10) si s ním neporadí.

Obecné tipy pro použití smyčky s G6

Použití G6 může být o něco složitější, než se na první pohled zdá. Abyste ho mohli používat bezpečně, je třeba vědět o několika skutečnostech:

 • Pokud používáte nativní data s kalibračním algoritmem aplikace xDrip nebo Spike, je nejbezpečnější zakázat preemptivní restartování senzoru.
 • Pokud musíte preemptivní restarty používat, pak se ujistěte, že senzor zavádíte v takovou denní dobu, kdy můžete sledovat změny a v případě potřeby provést kalibraci.
 • Jestliže senzory restartujete, udělejte to bez tovární kalibrace, aby byly výsledky 11 a 12 den co nejbezpečnější, nebo buďte připraveni provést kalibrace a sledujte odchylku.
 • Nastřelení senzoru G6 předem v kombinaci s tovární kalibrací pravděpodobně povede k odchylkám ve výsledcích měření. Jestliže nastřelujete senzor s předstihem, pak jej pravděpodobně v zájmu co nejlepších výsledků bude nutné zkalibrovat.
 • Jestliže nechcete sledovat změny, ke kterým může docházet, možná bude lepší přepnout na režim bez továrních kalibrací a používat systém jako G5.

Chcete-li se dozvědět další informace o podrobnostech a důvodech pro tato doporučení, přečtěte si kompletní článek který sepsal Tim Street na adrese www.diabettech.com.

If using G6 with xDrip+

 • The Dexcom G6 transmitter can simultaneously be connected to the Dexcom receiver (or alternatively the t:slim pump) and one app on your phone.
 • When using xDrip+ as receiver uninstall Dexcom app first. You cannot connect xDrip+ and Dexcom app with the transmitter at the same time!
 • If you need Clarity and want to profit from xDrip+ alarms use the patched Dexcom app with local broadcast to xDrip+.
 • Pokud jste ještě nic nenastavovali, tak stáhněte xdrip a postupujte podle instrukcí na Nightscout (G5).
 • V průvodci nastavení (v AndroidAPS) vyberte xDrip.
 • Nastavte xDrip+ podle popisu konfigurace na stránce <../Configuration/xdrip.html>`_
 • Pokud AndroidAPS nepřijímá v režimu letadlo hodnoty glykémie, musíte nastavit Identify receiver tak, jak je popsáno v nastavení xDrip+.

Používáte-li G6 s upravenou Dexcom aplikací

kde si podle používaných jednotek glykémie vyberte odpovídající G6 verzi (mg/dl nebo mmol/l).

Region v URL adrese Dexcom G6
 • Zastavte senzor a odinstalujte původní aplikaci Dexcom, pokud jste tak ještě neučinili.
 • Nainstalujte stažený apk
 • Spusťte senzor
 • Na kartě Konfigurace (nastavení v AndroidAPS) vyberte DexcomG aplikace (upravená).
 • Pokud chcete použít xDrip alarmy přes místní vysílání: v xDrip hamburger menu > nastavení > hardwarový zdroj dat > 640G /EverSense.

Poradce při potížích s G6

Dexcom G6 konkrétní řešení problémů

 • Vysílače se sériovým číslem začínajícím na 80 nebo 81 potřebují minimálně poslední stabilní xDrip verzi z května 2019 nebo novější noční sestavení.
 • Vysílače se sériovým číslem začínajícím na 8G potřebuje minimálně noční sestavení z 25. července 2019 nebo novější.
 • xDrip+ and Dexcom app cannot be connected with the transmitter at the same time.
 • Vyčkejte nejméně 15 minut. mezi zastavením a spuštěním senzoru.
 • Nepoužívejte zadání dřívějšího času. Odpovězte na otázku “Byl senzor zaveden dnes?” vždy “Ano, dnes”.
 • Nepovolujte “restartování senzoru” při nastavení nového senzoru
 • Nespuštějte nový senzor dokud nejsou zobrazeny následující informace ve Statusu -> G5/G6 status -> PhoneServiceState:
  • Sériové číslo vysílače začínající na 80 nebo 81: “Got data hh:mm” (tj. “Got data 19:04”)
  • Sériové číslo vysílače začínající na 8G nebo 8H: “Got glucose hh:mm” (tj. “Got glucose 19:04”) nebo “Got no raw hh:mm” (tj. “Got now raw 19:04”)
xDrip PhoneServiceState

Obecné odstraňování problémů

Základní informace o řešení problémů s CGM najdete zde.

Nový vysílač se spuštěným senzorem

Pokud se stane, že budete měnit vysílač na spuštěném senzoru, pokuste se odejmout vysílač, aniž byste poškodili samotný senzor. Postup můžete shlédnout na videu https://youtu.be/AAhBVsc6NZo.