Poznámky k vydání

Please follow the instructions in the update manual. Na stránce popisující aktualizaci také můžete najít sekci řešení problémů, která řeší nejčastější problémy při aktualizaci.

Jakmile bude k dispozici nová aktualizace, obdržíte následující informace:

Update info

Pak máte 60 dnů na aktualizaci. If you do not update within these 60 days AAPS will fall back to LGS (low glucose suspend - see glossary) as in objective 6.

Pokud neaktualizujete do dalších 30 dní (90 dní od nového vydání) přejde AAPS na otevřenou smyčku.

Prosím pochopte, že tato změna není určena, aby vás otravovala, ale je to kvůli bezpečnostním důvodům. Nové verze AndroidAPS neposkytují pouze nové funkce, ale také důležité bezpečnostní opravy. Proto je důležité, aby každý uživatel aktualizoval co nejdříve.. Bohužel stále existují hlášení o chybách z velmi starých verzí, takže se jedná o pokus zlepšit bezpečnost pro každého uživatele a celou komunitu DIY. Děkujeme za pochopení.

Version 2.7.0

Release date: 24-09-2020

Repository location changed to https://github.com/nightscout/AndroidAPS . If you are not familiar with git the easiest way for update is remove directory with AndroidAPS and do a new clone.

Please use Android Studio 3.6.1 or newer to build the apk.

Make sure to check and adjust settings after updating to 2.7 as described here.

You need at least start Objective 11 in order to continue using Automation feature (all previous objectives must be completed otherwise starting Objective 11 is not possible).

Hlavní nové funkce

Version 2.6.1.4

Release date: 04-05-2020

Please use Android Studio 3.6.1 or newer to build the apk.

Hlavní nové funkce

 • Insight: Disable vibration on bolus for firmware version 3 - second attempt
 • Otherwise is equal to 2.6.1.3. Update is optional.

Version 2.6.1.3

Release date: 03-05-2020

Please use Android Studio 3.6.1 or newer to build the apk.

Hlavní nové funkce

 • Insight: Disable vibration on bolus for firmware version 3
 • Otherwise is equal to 2.6.1.2. Update is optional.

Version 2.6.1.2

Release date: 19-04-2020

Please use Android Studio 3.6.1 or newer to build the apk.

Hlavní nové funkce

 • Fix crashing in Insight service
 • Otherwise is equal to 2.6.1.1. If you are not affected by this bug you don’t need to upgrade.

Version 2.6.1.1

Release date: 06-04-2020

Please use Android Studio 3.6.1 or newer to build the apk.

Hlavní nové funkce

 • Resolves SMS CARBS command issue while using Combo pump
 • Otherwise is equal to 2.6.1. If you are not affected by this bug you don’t need to upgrade.

Version 2.6.1

Release date: 21-03-2020

Please use Android Studio 3.6.1 or newer to build the apk.

Hlavní nové funkce

 • Allow to enter only https:// in NSClient settings
 • Fixed BGI displaying bug on watches
 • Fixed small UI bugs
 • Fixed Insight crashes
 • Fixed future carbs with Combo pump
 • Fixed LocalProfile -> NS sync
 • Insight alerts improvements
 • Improved detection of boluses from pump history
 • Fixed NSClient connection settings (wifi, charging)
 • Fixed sending of calibrations to xDrip

Verze 2.6.0

Datum vydání: 29. 02. 2020

Please use Android Studio 3.6.1 or newer to build the apk.

Hlavní nové funkce

 • Drobné úpravy vzhledu (úvodní obrazovka...)
 • Odstraněna karta/nabídka Péče - další podrobnosti zde
 • Nový plugin Místního profilu
  • Do místního profilu lze nyní uložit více než 1 profil
  • Profily lze kopírovat a upravovat
  • Možnost nahrát profily do NS
  • Stará přepnutí profilu lze kopírovat do nového profilu v Místním profilu (včetně posunu času a procentuální změny)
  • Vertikální výběr hodnot pro cíle
 • Odstraněn Jednoduchý profil
 • Funkce Rozloženého bolusu - uzavřená smyčka bude deaktivována
 • Plugin MDT: Opravena chyba s duplicitními záznamy
 • Jednotky se nezadávají v profilu, ale v obecném nastavení aplikace
 • Přidáno nové nastavení do průvodce spuštěním
 • Different UI and internal improvements
 • Wear complications
 • New SMS commands BOLUS-MEAL, SMS, CARBS, TARGET, HELP
 • Fixed language support
 • Objectives: Allow to go back, Time fetching dialog
 • Automation: allow sorting
 • Automation: fixed bug when automation was running with disabled loop
 • New status line for Combo
 • GlucoseStatus improvement
 • Fixed TempTarget NS sync
 • New statistics activity
 • Allow Extended bolus in open loop mode
 • Android 10 alarm support
 • Tons on new translations

Verze 2.5.1

Datum vydání: 31. 10. 2019

Please note the important notes and limitations listed for version 2.5.0. * Fixed a bug in the network state receiver that lead to crashes with many (not critical but would waste a lot of energy re-calculating things). * New versioning that will allow to do minor updates without triggering the update-notification.

Verze 2.5.0

Datum vydání: 26. 10. 2019

Důležité poznámky

Je tato aktualizace pro mě? Aktuálně NENÍ podporováno

 • Android 5 and lower
 • Poctech
 • 600SeriesUploader
 • Upravené Dexcom aplikace z adresáře 2.3

Hlavní nové funkce

 • Interní změna targetSDK na 28 (Android 9), podpora jetpack

 • RxJava2, Okthttp3, podpora Retrofit

 • Old Medtronic pumps support (RileyLink need)

 • New Automation plugin

 • Allow to bolus only part from bolus wizard calculation

 • Vykreslování aktivity inzulínu

 • Úprava předpovědí IOB podle výsledku detekce senzitivity

 • New support for patched Dexcom apks (2.4 folder)

 • Ověření podpisu

 • Povolit vynechání cílů pro uživatele OpenAPS

 • New objectives - exam, application handling

  (If you started at least objective “Starting on an open loop” in previous versions exam is optional.)

 • Opravena chyba v ovladačích Dana, kde byl hlášen nesprávný čas

 • Fixed bug in SMS communicator

Verze 2.3

Datum vydání: 25. 04. 2019

Hlavní nové funkce

 • Důležitá bezpečnostní oprava pro Insight (opravdu důležité, pokud používáte Insight!)
 • Oprava prohlížeče historie
 • Oprava výpočtů delta
 • Aktualizace překladů
 • Kontrola verze a varování při updatu gradle
 • Lepší automatické testování
 • Oprava potenciálního pádu v AlarmSound Service (díky @lee-b !)
 • Oprava vysílání dat glykémií (nyní funguje nezávisle na SMS oprávnění!)
 • Nový nástroj pro kontrolu nové verze

Verze 2.2.2

Datum vydání: 07. 04. 2019

Hlavní nové funkce

 • Oprava Autosens: deaktivace dočasného cíle zvýší/sníží cíl
 • Nové překlady
 • Opravy ovladače pro Insight
 • Oprava SMS pluginu

Verze 2.2

Datum vydání: 29. 03. 2019

Hlavní nové funkce

 • DST fix
 • Aktualizace Wear
 • SMS plugin update
 • Go back in objectives.
 • Zastavení smyčky, je-li úložiště telefonu plné

Verze 2.1

Podpora Accu-Chek <0>Insight</0> (od Tebbe Ubben a JamOrHam)

Hlavní nové funkce

 • Accu-Chek Insight support (by Tebbe Ubben and JamOrHam)
 • Stavové indikátory na obrazovce přehledu (Nico Schmitz)
 • Pomoc při přechodu na letní čas (Roumen Georgiev)
 • Oprava zpracování názvů profilů z NS (Johannes Mockenhaupt)
 • Oprava blokování UI (Johannes Mockenhaupt)
 • Podpora aktualizované upravené aplikace pro G5 (Tebbe Ubben a Milos Kozak)
 • Podpora zdrojů glykémie G6, Poctech, Tomato, Eversense (Tebbe Ubben a Milos Kozak)
 • Oprava zakázání SMB z nastavení (Johannes Mockenhaupt)

Různé

 • If you are using non default smbmaxminutes value you have to setup this value again

Verze 2.0

Datum vydání: 03. 11. 2018

Hlavní nové funkce

 • oref1/SMB support (oref1 documentation) Be sure to read the documentation to know what to expect of SMB, how it will behave, what it can achive and how to use it so it can operate smoothly.
 • _Accu-Chek Combo pump support
 • Průvodce nastavením: provede vás procesem úvodního nastavení AndroidAPS

Nastavení k přizpůsobení při přechodu od AMA k SMB

 • Cíl 10 musí být zahájen, aby byly SMB povolené (SMB záložka obecně ukazuje, která omezení jsou aktivní)

 • maxIOB now includes _all_ IOB, not just added basal. To znamená, že pokud je k jídlu poslaný bolus 8 U a maxIOB je 7 U, tak SMB nic nepošle, dokud IOB neklesne pod 7 U.

 • výchozí hodnota min_5m_carbimpact se změnila z 3 na 8 při přechodu od AMA k SMB. Pokud přecházíte z AMA na SMB, musíte toto nastavení změnit ručně

 • Při vytváření AndroidAPS 2.0 apk mějte na paměti: Konfigurace na vyžádání není aktuální verzí pluginu Android Gradle podporována! Jestliže vytváření apk selže s chybou “on demand configuration”, proveďte následující změnu:

  • Otevřete okno Preferences klepnutím na File > Settings (na platformě Mac, Android Studio > Preferences).
  • V levé části pak na Build, Execution, Deployment > Compiler.
  • Odtrhněte Configure on demand.
  • Klikněte na Apply nebo OK.

Hlavní stránka

 • Horní pruh umožňuje pozastavení/zakázání smyčky, zobrazení/úpravu profilu a k zahájení/ukončení dočasných cílů (DC). DC používají výchozí nastavení. Nová možnost DC Hypoglykémie je vysoký dočasný cíl, který má smyčce zabránit, aby příliš agresivně překorigovala dokrmové sacharidy na odvrácení hypoglykémie.
 • Tlačítka ošetření: staré tlačítko ošetření je stále dostupné, ale ve výchozím nastavení je skryté. Viditelnost tlačítek může být nově nastavitelná. New insulin button, new carbs button (including eCarbs/extended carbs)
 • Colored prediction lines
 • Možnost zobrazit pole poznámky v dialogových oknech inzulínu/sacharidů/kalkulátoru/plnění, poznámka se pak nahrává do NS
 • Aktualizované dialogové okno plnění umožňuje plnění samotné a navíc vložení ošetřujících vstupů pro výměnu kanyly a výměnu zásobníku

Hodinky

 • Oddělená varianta sestavení byla zrušena, nyní se pro sestavení používá varianta full. Abyste mohli používat ovládání bolusů z hodinek, povolte nejdřív toto nastavení na telefonu
 • Průvodce se nyní ptá jenom na sacharidy (a procenta, pokud je to povoleno v nastavení hodinek). Nyní lze konfigurovat v nastavení na telefonu, které parametry jsou zahrnuty do výpočtu
 • potvrzení a informační zprávy nyní fungují také na wear 2.0
 • Přidána volba eSacharidy v nabídce

Nové pluginy

 • PocTech aplikace jako zdroj glykémie
 • Upravená Dexcom aplikace jako zdroj glykémie
 • Oref1 plugin citlivosti

Různé

 • Nové výsuvné okno k zobrazení všech pluginů. Pluginy označené jako viditelné jsou nadále ve vrchním pruhu (oblíbené)
 • Přepracovaná Konfigurace a Cíle, přídány popisky
 • Nová ikona aplikace
 • Spousty vylepšení a oprav chyb
 • Nightscout-independant alerts if pump is unreachable for a longer time (e.g. depleted pump battery) and missed BG readings (see _Local alerts_ in settings)
 • Možnost ponechat obrazovku trvale zapnutou
 • Možnost zobrazovat upozornění jako Android notifikace
 • Rozšířené filtrování (dovolující mít povolené SMB i více než 6 h po jídle) je podporováno Dexcom upravenou aplikací a xDripem v nativním módu.