Android Auto

Jak to vypadá:

Snímek 1

Jak jej používat:

  • Nainstalujte Android Auto
  • V aplikaci Android Auto klepněte na Hamburger menu (tři horizontální čárky)
  • Klepněte na položku O aplikaci.
  • Pak desetkrát klepněte na záhlaví “O aplikaci Android Auto”, dokud se nezobrazí zpráva “Developer mode enabled” (Vývojářský režim povolen).
  • Nyní můžete vstoupit do vývojářského režimu výběrem nabídky overflow vpravo nahoře, pak přejděte do možností vývojáře.
  • Vyberte neznámé zdroje (sjeďte zcela dolů až na konec seznamu).
  • Nyní můžete opustit režim vývojáře, pokud chcete. Chcete-li jej opustit, klepněte na tři tečky vpravo nahoře.

Poradce při potížích:

  • Jestliže nevidíte oznámení, zkontrolujte, zda jste povolili AAPS zobrazovat oznámení v systému Androidu a zda aplikace Android Auto má přístupová práva k oznámením.