Διαμόρφωση

Η Διαμόρφωση (Conf) είναι η καρτέλα όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις λειτουργικές δυνατότητες. Τα κουτάκια στην αριστερή πλευρά (A) σας επιτρέπουν να επιλέξετε ποιο θα χρησιμοποιηθεί, τα κουτάκια στη δεξιά πλευρά (C) σας επιτρέπουν να τα δείτε ως καρτέλα (E) στο AndroidAPS. Σε περίπτωση που το δεξιό κουτάκια δεν είναι ενεργοποιημένα, μπορείτε να φτάσετε στη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού hamburger (D) στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Όπου υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες ρυθμίσεις στο μενού, μπορείτε να κάνετε κλικ στο γρανάζι (B), ο οποίος θα σας μεταφέρει στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις εντός των προτιμήσεων.

Πρώτη ρύθμιση: Καθώς ο Οδηγός ρυθμίσεων AAPS 2.0 σας καθοδηγεί στη διαδικασία της ρύθμισης του AndroidAPS. Πιέστε το μενού 3 κουκκίδων στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης (F) και επιλέξτε ‘Οδηγός εγκατάστασης’ για να το χρησιμοποιήσετε.

Κουτάκια Διαμόρφωση και γρανάζι

Προφίλ

Επιλέξτε το βασικό προφίλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στη σελίδα Προφίλ για περισσότερες πληροφορίες εγκατάστασης.

Τοπικό προφίλ (συνιστάται)

Το τοπικό προφίλ χρησιμοποιεί το βασικό προφίλ που καταχωρήθηκε χειροκίνητα στο τηλέφωνο. Μόλις επιλεγεί, εμφανίζεται μια νέα καρτέλα στο AAPS, όπου μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα προφίλ που διαβάζονται από την αντλία, εάν είναι απαραίτητο. Με την επόμενη αλλαγή προφίλ εγγράφονται στην αντλία στο προφίλ 1. Αυτό το προφίλ συνιστάται καθώς δεν εξαρτάται από τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Advantage:

 • no internet connection neccessary to change profile settings
 • profile changes can be made directly on the phone

Disadvantage:

 • only one profile

NS προφίλ

Το NS προφίλ χρησιμοποιεί τα προφίλ που έχετε αποθηκεύσει στην nightscout σελίδα σας (https://[yournightscoutsiteaddress]/profile). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αλλαγή προφίλ για να επιλέξετε ποιο από αυτά τα προφίλ είναι ενεργό, αυτό γράφει το προφίλ στην αντλία σε περίπτωση αποτυχίας του AndroidAPS. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε εύκολα πολλά προφίλ στο Nightscout (δηλ.. εργασία, σπίτι, άθληση, διακοπές, κλπ.). Λίγο μετά την “Αποθήκευση” θα μεταφερθούν στο AAPS αν το smartphone σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Ακόμα και χωρίς σύνδεση στο Internet ή χωρίς σύνδεση με το Nightscout, τα προφίλ Nightscout είναι διαθέσιμα σε AAPS αφού συγχρονιστούν.

Κάντε μία αλλαγή προφίλ για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ από το Nightscout. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το τρέχον προφίλ στην αρχική οθόνη AAPS στην κορυφή (το γκρίζο πεδίο ανάμεσα στο γαλάζιο πεδίο “ανοιχτό/κλειστό κύκλωμα” και στο σκούρο μπλε πεδίο του στόχου) > Διακόπτης προφίλ > Επιλογή προφίλ > OK. Το AAPS γράφει επίσης το επιλεγμένο προφίλ στην αντλία μετά την αλλαγή προφίλ, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο χωρίς AAPS σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και συνεχίζει να τρέχει.

Advantage:

 • multiple profiles
 • easy to edit via PC or tablet

Disadvantage:

 • no local changes to profile settings
 • profile cannot be changed directly on the phone

Απλό προφίλ

Απλό προφίλ με μόνο ένα χρονικό μπλοκ για DIA, IC, ISF, βασικό ρυθμό και εύρος στόχου (δηλ. Καμία αλλαγή βασικού ρυθμού κατά τη διάρκεια της ημέρας). Είναι πιθανότερο να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς δοκιμής εκτός αν έχετε τους ίδιους παράγοντες σε διάστημα 24 ωρών. Μόλις επιλεγεί το “Απλό προφίλ”, θα εμφανιστεί μια νέα καρτέλα στο AAPS, όπου μπορείτε να καταχωρίσετε τα δεδομένα προφίλ.

Ινσουλίνη

Επιλέξτε τον τύπο ινσουλίνης που χρησιμοποιείτε. Οι επιλογές ‘Ταχέως δράσεως Oref’, ‘Εξαιρετικά ταχέως Oref’ και ‘Ελεύθερης κορυφής Oref’ έχουν όλες ένα εκθετικό σχήμα. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο OpenAPS docs, οι καμπύλες θα διαφέρουν ανάλογα με το DIA και το χρόνο έως την κορυφή. Η DIA θα πρέπει να είναι πάντα τουλάχιστον 5 ώρες, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό στην ενότητα Προφίλ ινσουλίνης σε αυτή την σελίδα. Για ταχείες και εξαιρετικά ταχείες δράσης, η DIA είναι η μόνη μεταβλητή που μπορείτε να ρυθμίσετε μόνοι σας, ο χρόνος μέχρι την κορυφή είναι σταθερός. Η Ελεύθερη κορυφή σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τόσο το DIA όσο και το χρόνο έως την κορυφή και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από προχωρημένους χρήστες που γνωρίζουν τις επιπτώσεις αυτών των ρυθμίσεων. Το γράφημα καμπύλης ινσουλίνης σας βοηθά να κατανοήσετε τις διαφορετικές καμπύλες. Μπορείτε να το δείτε ενεργοποιώντας το tickbox για να το δείξει ως καρτέλα, αλλιώς θα βρίσκεται στο μενού hamburger.

Ταχέως δράσεως Oref

 • recommended for Humalog, Novolog and Novorapid
 • DIA = at least 5.0h
 • Max. peak = 75 minutes after injection

Εξαιτετικά ταχέως Oref

 • recommended for FIASP
 • DIA = at least 5.0h
 • Max. peak = 55 minutes after injection

Για πολλούς ανθρώπους δεν υπάρχει σχεδόν καμία αξιοσημείωτη επίδραση της FIASP μετά από 3-4 ώρες πια, ακόμα κι αν στη συνέχεια είναι διαθέσιμες μονάδες 0,0xx. Αυτό το υπολειπόμενο ποσό μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της άθλησης, για παράδειγμα. Για αυτό το AndroidAPS χρησιμοποιεί κατ ελάχιστο 5 ώρες σαν DIA.

Διαμόρφωση Εξαιρετικά ταχέως Oref

Ελεύθερης κορυφής Oref

Με το προφίλ “Ελεύθερης κορυφής Oref” μπορείτε να εισάγετε μεμονωμένα την ώρα της κορυφής. Το DIA ορίζεται αυτόματα σε 5 ώρες, αν δεν έχει καθοριστεί υψηλότερα στο προφίλ.

Αυτή η επιλογή στο προφίλ συνιστάται εάν χρησιμοποιείται μη επαναλαμβανόμενη ινσουλίνη ή μείγμα διαφορετικών ινσουλινών.

Πηγή BG

Επιλέξτε την πηγή καταγραφέα γλυκόζης αίματος που χρησιμοποιείτε - δείτε Πηγή BG για περισσότερες πληροφορίες εγκατάστασης.

Αντλία

Επιλέξτε την αντλία που χρησιμοποιείτε.

 • DanaR
 • DanaR Korean (for domestic DanaR pump)
 • DanaRv2 (DanaR pump with firmware upgrade)
 • DanaRS
 • Accu Chek Combo Pump (requires ruffy installation)
 • MDI (receive AAPS suggestions for your multiple daily injections thereapy)
 • Virtual pump (open loop for pump which don’t have any driver yet - AAPS suggestions only)

Χρησιμοποιήστε τις Σύνθετες ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τον BT watchdog εάν είναι απαραίτητο. Απενεργοποιεί το Bluetooth για ένα δευτερόλεπτο αν δεν υπάρχει δυνατή σύνδεση με την αντλία. Αυτό μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένα τηλέφωνα όπου το bluetooth κολλάει.

Ανίχνευση ευαισθησίας

Επιλέξτε τον τύπο ανίχνευσης ευαισθησίας. Αυτό θα αναλύσει τα ιστορικά δεδομένα επί τόπου και θα κάνει προσαρμογές αν αναγνωρίσει ότι αντιδράτε πιο ευαίσθητα (ή αντίστροφα, αντίσταση) στην ινσουλίνη από το συνηθισμένο. Λεπτομέρειες σχετικά με τον αλγόριθμο ευαισθησίας Oref0 μπορούν να διαβαστούν στο OpenAPS docs.

Μπορείτε να δείτε την ευαισθησία σας στην αρχική οθόνη επιλέγοντας SEN και παρακολουθώντας τη λευκή γραμμή. Σημειώστε ότι πρέπει να είστε σε Στόχος 6, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ανίχνευση Ευαισθησίας/autosens.

Ρυθμίσεις απορρόφησης

Εάν χρησιμοποιείτε Oref1 με SMB, πρέπει να αλλάξετε το min_5m_carbimpact στο 8. Η τιμή χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια των κενών στις μετρήσεις CGM ή όταν η σωματική δραστηριότητα “καταναλώνει” όλη την αύξηση της γλυκόζης στο αίμα που διαφορετικά θα προκαλούσε το AAPS να διασπάσει COB. Σε στιγμές που η απορρόφηση των υδατανθράκων δεν μπορεί να επεξεργαστεί δυναμικά με βάση τις αντιδράσεις του αίματός σας, εισάγει μια προκαθορισμένη τιμή κατανάλωσης στους υδατάνθρακες σας. Ουσιαστικά είναι μια βαλβίδα ασφαλείας.

APS

Επιλέξτε τον αλγόριθμο APS που θέλετε για τις ρυθμίσεις των παρεμβάσεων. Μπορείτε να δείτε την ενεργή λεπτομέρεια του επιλεγμένου αλγορίθμου στην καρτέλα OpenAPS (OAPS).

 • OpenAPS MA (meal assist, state of the algorithm in 2016)
 • OpenAPS AMA (advanced meal assist, state of the algorithm in 2016)More detail about OpenAPS AMA can be found in the OpenAPS docs. In simple terms the benefits are after you give yourself a meal bolus the system can high-temp more quickly IF you enter carbs reliably.Note you need to be in Objective 7 in order to use OpenAPS AMA.
 • OpenAPS SMB (super micro bolus, most recent algorithm for advanced users)Note you need to be in Objective 8 in order to use OpenAPS SMB and min_5m_carbimpact must be set to 8 in Config builder > Sensitivity detection > Sensitivity Oref1 settings.

Κύκλωμα

Ορίστε εάν θέλετε να επιτρέψετε ή όχι τα αυτόματα συστήματα ελέγχου AAPS.

Ανοιχτό κύκλωμα

AAPS continuously evaluates all available data (IOB, COB, BG...) and makes treatment suggestions on how to adjust your therapy if necessary. The suggestions will not be executed automatically (as in closed loop) have to be entered manually into the pump or by using a button in case you are using a compatible pump (Dana R/RS or Accu Chek Combo). This option is for getting to know how AndroidAPS works or if you are using an unsupported pump.

Closed Loop

AAPS continuously evaluates all available data (IOB, COB, BG...) and automatically adjusts the treatment if necessary (i.e. without further intervention by you) to reach the set target range or value (bolus delivery, temporary basal rate, insulin switch-off to avoid hypoversion, etc.). The Closed Loop works within numerous safety limits, which you can be set individually. Closed Loop is only possible if you are in Objective 4 or higher and use a supported pump.

Objectives (learning program)

AndroidAPS has a number of objectives that you have to fulfill step by step. This should guide you safely through setting up a closed loop system. It guarantees that you have set everything up correctly and understand what the system does exactly. This is the only way you can trust the system.

You should export your settings (including progress of the objectives) on a regulary basis. In case you have to replace your smartphone later (new purchase, display damage etc.) you can simply import those settings.

See Objectives page for more information.

Treatments

If you view the Treatments (Treat) tab, you can see the treatments that have been uploaded to nightscout. Should you wish to edit or delete an entry (e.g. you ate less carbs than you expected) then select ‘Remove’ and enter the new value (change the time if necessary) through the Careportal (CP) tab.

General

Overview

Displays the current state of your loop and buttons for most common actions (see section The Homescreen for details). Settings can be accessed by clicking the cog wheel.

Keep screen on

Option ‘Keep screen on’ will force Android to keep the screen on at all times. This is useful for presentations etc. But it consumes a lot of battery power. Therefore it is recommended to connect the smartphone to a charger cable.

Buttons

Define which Buttons are shown on the home screen.

 • Treatments
 • Calculator
 • Ινσουλίνη
 • Carbs
 • CGM (opens xDrip+)
 • Calibration

Furthermore you can set shortcuts for insulin and carb increments and decide wether the notes field should be shown in treatment dialogues.

QuickWizard settings

Create a button for a certain standard meal (carbs and calculation method for the bolus) which will be displayed on the home screen. Use for standard meals frequently eaten. If different times are specified for the different meals you will always have the appropriate standard meal button on the home screen, depending on the time of day.

Note: Button will not be visible if outside the specified time range or if you have enough IOB to cover the carbs defined in the QuickWizard button.

QuickWizard button

Advanced settings

Enable super bolus functionality in wizard. Use with caution and do not enable until you learn what it really does. Basically the basal for the next two hours is added to the bolus and a two hour zero-temp activated. AAPS looping functions will be disabled - so use with care! If you use SMB AAPS looping functions will be disabled according to your settings in “Max minutes of basal to limit SMB to”, if you do not use SMB looping functions will be disabled for two hours. Details on super bolus can be found here.

Actions

Some buttons to quickly access common features:

 • Profiles Switch (see Profiles page for more setup information)
 • Temporary targets
 • Set / cancel temp. basal rate
 • Extended bolus (DanaR/RS or Combo pump only)
 • Prime / fill (DanaR/RS or Combo pump only)
 • History browser
 • TDD (Total daily dose = bolus + basal per day)

Some doctors use - especially for new pumpers - a basal-bolus-ratio of 50:50. Therefore ratio is calculated as TDD / 2 * TBB (Total base basal = sum of basal rate within 24 hours). Others prefer range of 32% to 37% of TDD for TBB. Like most of these rules-of-thumb it is of limited real validity. Note: Your diabetes may vary!

Actions tab

Careportal

Allows you to record any specific care entries and view the current sensor, insulin, canula and pump battery ages in the Careportal (CP) tab.

Note: No insulin will be given if entered via careportal (i.e. meal bolus, correction bolus...)

Carbs entered in the careportal (i.e. correction carbs) will be used for COB calculation.

Careportal tab

SMS Communicator

Allows remote caregivers to control some AndroidAPS features via SMS, see SMS Commands for more setup information.

Food

Displays the food presets defined in the Nightscout food database, see Nightscout Readme for more setup information.

Note: Entries cannot be used in the AndroidAPS calculator. (View only)

Wear

Monitor and control AAPS using your Android Wear watch (see page Watchfaces). Use settings (cog wheel) to define which variables should be considered when calculating bolus given though your watch (i.e. 15min trend, COB...).

If you want to bolus etc from the watch then within “Wear settings” you need to enable “Controls from Watch”.

Wear settings

Through Wear tab or hamburger menu (top left of screen, if tab is not displayed) you can

 • Resend all data. Might be helpful if watch was not connected for some time and you want to push the information to the watch.
 • Open settings on your watch directly from your phone.

xDrip Statusline (watch)

Display loop information on your xDrip+ watchface (if you are not using AAPS/AAPSv2 watchface

Ongoing Notification

Displays a summary of current BG, delta, active TBR%, active basal u/hr and profile, IOB and split into bolus IOB and basal IOB on the phones dropdown screen and phonelock screen.

AAPS widget

NS Client

Setup sync of your AndroidAPS data with Nightscout.

If Log app start to NS is activated each AndroidAPS will be visible in Nightscout. Might be useful to detect problems with the app (i.e. battery optimisation not disabled for AAPS) but can flood the Nightscout graph with entries.

Alarm options

Activate/deactivate AndroidAPS alarms

Alarm options

Connection settings

Offline looping, disable roaming...

If you want to use only a specific WiFi network you can enter its **WiFi SSID **. Several SSIDs can be separated by semicolon. To delete all SSIDs enter a blank space in the field.

Nightscout connection settings

Advanced settings

 • Auto backfill missing BGs from Nightscout
 • Create announcement from errors Create Nightscout announcement fro error dialogs and local alerts (also viewable in careportal in treatments section)
 • Enable local broadcast to other apps like xDrip+
 • NS upload only (sync disabled)
 • No upload to NS
 • Always use basal absolute values -> Must be activated if you want to use Autotune properly.

Nightscout advanced settings

Maintenance

Email and number of logs to be send. Normally no change neccessary.

Διαμόρφωση

Use tab for config builder instead of hambuger menu.