xDrip+ Nustatymai

Jei dar jo nenustatėte, atsisiųskite xDrip+.

This documentation is for xDrip+ for Android only. There is an app “xDrip for iOS” that has nothing to do with the original xDrip+ for Android.

Naudojantis G6 siųstuvais, kurie tiekiami po 2018 m. rudens/pabaigos (pvz., serijos nr. starting with 80 or 81) you can use the master version.

Jei jūsų Dexcom G6 siųstuvo serijos nr. is starting with 8G..., 8H... or 8J... use one of the latest nightly builds.

If your phone runs Android 10 and you have difficulties with xDrip+ master try nightly build 2019/12/31 or later.

Pagrindiniai visų stebėjimo sistemų nustatymai

 • Teisingai įveskite savo svetainės adresą (URL), įskaitant raidę S, esantį https:// (ne http://)

  t. y. https://API_SECRET@jusu-svetaines-vardas.herokuapp.com/api/v1/

  -> trijų linijų meniu (ekrano viršuje, kairėje) -> Nustatymai -> Debesų įkėlimas -> Nightscout įkėlimas (REST-API) -> Pagrindinis URL

 • Išjungti Automatinis kalibravimas (Automatic Calibration) Jei pažymėtas langelyje Automatinis kalibravimas (Automatic Calibration), vieną kartą suaktyvinkite Atsisiųsti duomenis (Download data), tada panaikinkite žymėjimą laukelyje Automatinis kalibravimas (Automatic Calibration) ir deaktyvuokite Atsisiųskite duomenis(Download data) dar kartą. Priešingu atveju terapija (insulinas& ir angliavandeniai) bus įvedamos du kartus į Nightscout.

 • Paspauskite Papildomos Funkcijos (Extra Options)

 • Deaktyvuokite Įkelti terapijas (Upload treatments) ir Užpildyti praleistus duomenis (Back-fill data).

  Saugos įspėjimas : Jūs turite išjungti “Įkelti terapiją” iš xDrip+, priešingu atveju terapijos duomenys gali dubliuotis AAPS, kas gali sąlygoti neteisingus AAO ir AIO.

 • Pasirinkimas Perspėjimas apie gedimus (Alert on failures) taip pat turėtų būti išjungtas. Priešingu atveju kas 5 minutes gausite aliarmą, jei WiFi/ mobiliojo ryšio tinklas yra per silpnas arba serveris nepasiekiamas.

  xDrip+ Pagrindiniai Parametrai 1

  xDrip+ Pagrindiniai Parametrai 2

 • Sąveika su programomis (InterApp-Settings) (transliacija) Norint naudoti AndroidAPS, į jį reikia nukreipti duomenis; turėtumėte suaktyvinti xDrip+ transliaciją Inter-App nustatymuose.

 • Norint išvengti programų neatitikimų, reikia suaktyvinti Siųsti rodomą glikemijos reikšmę (Send the displayed glucose value).

 • Jei taip pat suaktyvinote Priimti terapiją (Accept treatments) ir perdavimą AndroidAPS, tada xDrip+ iš AndroidAPS gaus informaciją apie insuliną, angliavandenius ir valandinę bazę bei galės numatyti hipoglikemiją ir kt. tiksliau.

  xDrip+ Pagrindiniai Parametrai 3

Nustatyti gavėjus

 • Jei aptikote problemų su lokaliu duomenų perdavimu (AAPS negauna KG iš xDrip+), eikite į Nustatymai > Vidiniai nustatymai > Identifikuoti siųstuvą ir spauskite info.nightscout.androidaps.

 • Pay attention: Auto-correction sometimes tend to change i to capital letter. You must use only lowercase letters when typing info.nightscout.androidaps. Capital I would prevent AAPS from receiving BG values from xDrip+.

  xDrip+ Inter-app Settings Identify receiver

xDrip+ & Dexcom G6

 • The Dexcom G6 transmitter can simultaneously be connected to the Dexcom receiver (or alternatively the t:slim pump) and one app on your phone.
 • When using xDrip+ as receiver uninstall Dexcom app first. You cannot connect xDrip+ and Dexcom app with the transmitter at the same time!
 • If you need Clarity and want to profit from xDrip+ alarms use the patched Dexcom app with local broadcast to xDrip+.

xDrip+ versija, priklausomai nuo to G6 siųstuvo serijos nr.

 • Naudojantis G6 siųstuvais, kurie tiekiami po 2018 m. rudens/pabaigos (pvz., serijos nr. starting with 80 or 81) you can use the master.
 • Jei jūsų Dexcom G6 siųstuvo serijos nr. is starting with 8G, 8H or 8J try nightly build 2019/07/28 or later.

Dexcom specialūs nustatymai

 • Atidarykite G5/G6 derinimo nustatymus (G5/G6 Debug Settings) -> Trijų linijų meniu (pagrindiniame ekrano viršuje kairėje) -> Nustatymai -> G5/G6 derinimo nustatymai Atidaryti xDrip+ Nustatymus

 • Įgalinkite šiuos parametrus

  • Naudoti OB1 Kolektorių
  • Natyvinis Algoritmas (svarbu, jei jūs norite naudotis SMB)
  • G6 palaikymas
  • Leisti atjungti OB1
  • Leisti OB1 inicijuoti poravimą
 • Visos kitos funkcijos turėtų būti išjungtos

 • Nustatykite įspėjimo apie žemą akumuliatorių lygį iki 280 (G5/G6 derinimo nustatymų apačioje)

  xDrip+ G5/G6 Derinimo Parametrai

Pakartoninis paleidimas nerekomenduojamas

Su Dexcom siųstuvais, kurių serijos nr. is starting with 8G, 8H or 8J preemptive restarts do not work and might kill the sensor completely!

The automatic extension of Dexcom sensors (preemptive restarts) is not recommended as this might lead to “jumps” in BG values on day 9 after restart.

xDrip+ šuolis po paleidimo iš naujo

What’s clear is that using the G6 is perhaps a little more complex than it as first suggests. To use it safely, there are a few points to be aware of:

 • Jei xDrip ar Spike naudojate natyvinius duomenis su kalibravimo kodu, saugumo sumetimais neturėtumėte leisti pakartotinio paleidimo iš naujo.
 • Jei vis dėlto naudojatės pakartotiniu paleidimu, tada jis turėtų būti daromas tokiu metu, kai galima stebėti pokyčius ir prireikus kalibruoti.
 • Jei iš naujo paleisite sensorių, atlikite tai be gamyklinio kalibravimo, kad rezultatai būtų saugūs 11-ą ir 12-ą dieną, arba būkite pasirengę kalibruoti ir stebėti pokyčius.
 • „Išankstinis įmirkymas“ (sensoriaus įvedimas daug anksčiau nei jo pradžia programoje) G6 su gamykliniu kalibravimu gali sukelti duomenų nukrypimus. If you do pre-soak, then to get best results, you will probably need to calibrate the sensor.
 • Jei neplanuojate sekti visų galimų nukrypimų, geriau grįžti į tradicinį kalibravimo režimą ir naudoti sistemą kaip G5.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir šių rekomendacijų priežastis, skaitykite Tim Street visą straipsnį svetainėje www.diabettech.com.

Prijungti G6 siųstuvą pirmą kartą

Apie antrą ir kitus siųstuvus skaitykite žemiau Siųstuvo veikimo trukmės pratęsimas .

Naudojantis G6 siųstuvais, kurie tiekiami po 2018 m. rudens/pabaigos (pvz., serijos nr. starting with 80 or 81) you can use the master.

Jei jūsų Dexcom G6 siųstuvo serijos nr. is starting with 8G, 8H or 8J try nightly build 2019/07/28 or later.

 • Išjunkite originalų „Dexcom“ imtuvą (jei naudojate).

 • Ilgai spauskite kraujo lašo piktogramą pagrindiniame xDrip+ ekrane, kad suaktyvintumėte Glikemijos šaltinio parinkimo vedlys (Source Wizard Button) mygtuką.

 • Naudokite mygtuką Glikemijos šaltinio parinkimo vedlys. Tai užtikrins, kad naudosite numatytuosius nustatymus, įskaitant OB1 & natyvinį režimą

  • Vedlys leis atlikti pradinę sąranką.
  • jums reikės siųstuvo serijos numerio, jei jį naudojate pirmą kartą.
 • Įveskite naujo siųstuvo serijos numerį (ant siųstuvo pakuotės arba ant jo galinės dalies). Nesupainiokite 0 (nulis) ir O (didžiosios raidės o).

  xDrip+ Dexcom siųstuvo serijos Nr

 • Įdėkite naują sensorių (tik keičiant)

 • Uždėkite siųstuvą ant sensoriaus

 • Do not start new sensor before the following information is shown in Classic Status Page -> G5/G6 status -> PhoneServiceState:

  • Transmitter serial starting with 80 or 81: “Got data hh:mm” (i.e. “Got data 19:04”)
  • Transmitter serial starting with 8G, 8H or 8J: “Got glucose hh:mm” (i.e. “Got glucose 19:04”) or “Got no raw hh:mm” (i.e. “Got now raw 19:04”)

  xDrip+ PhoneServiceState

 • Startuokite sensorių (tik keičiant)

  -> Po kelių minučių ekrano apačioje pasirodys Warm Up x, liko x valandų.

-> Jei jūsų siųstuvo serijos nr. does not start with 8G, 8H or 8J and there is no time specification after a few minutes stop and restart the sensor.

 • Paleiskite kolektorių iš naujo (sistemos būsena - jei nekeičiamas sensorius}

 • Neįjunkite originalaus Dexcom imtuvo (jei jį naudojate), kol xDrip+ nepasirodys pirmieji duomenys.

 • Ilgai spauskite kraujo lašo piktogramą pagrindiniame xDrip+ ekrane, kad deaktyvintumėte Glikemijos šaltinio parinkimo vedlys (Source Wizard Button) mygtuką.

  xDrip+ Dexcom Siųstuvas 1

  xDrip+ Dexcom Siųstuvas 2

  xDrip+ Dexcom Siųstuvas 3

  xDrip+ Dexcom Siųstuvas 4

Siųstuvo baterijos būsena

 • Baterijos būseną galima pamatyti sistemos būsenos lange (pagrindinio ekrano viršuje, kairėje esančiame trijų linijų meniu)
 • Braukite kairėn, kad pamatytumėte antrą ekraną. xDrip+ pirmasis siųstuvas 4
 • Tikslios vertės, kai siųstuvas „miršta“ dėl išsekusios baterijos, nežinomos. Po to, kai siųstuvas galutinai neveikė, internete buvo paskelbta ši informacija:
  • Pranešimas 1: Veikimo laikas: 151 dienos / Įtampa A: 297 / Įtampa B: 260 / Varža: 2391
  • Pranešimas 2: Veikimo laikas: 249 dienos / Įtampa A: 275 (klaidos metu)

Pailginkite siųstuvo veikimo laiką

 • Kol kas nerastas būdas prailginti tarnavimo laiką siųstuvų, kurių serijos nr. starts with 8G, 8H or 8J.

 • Norint išvengti sunkumų paleidžiant sensorius, ypač rekomenduojama, kad siųstuvas veiktų iki 100-osios pirmojo naudojimo dienos.

 • Veikiančio sensoriaus seansas bus sustabdytas, jei tuo metu prailginsite siųstuvo veikimo laiką. So, extend before sensor change or be aware that there will be a new 2 h warm-up phase.

 • Stop sensor manually via hamburger menu.

 • Switch to the engineering mode:

  • tap on the character on the right of the xDrip+ start screen that represents a syringe
  • then tap on the microphone icon in the lower right corner
  • In the text box that opens type “enable engineering mode”
  • click “Done”
  • If Google Speak engine is enabled, you can also speak the voice command: “enable engineering mode”.
 • Go to the G5 debug settings and make sure Use the OB1 collector is enabled.

 • Use the voice command: “hard reset transmitter”

 • The voice command will be executed with the next data receipt of the transmitter

 • Look at the system status (Hamburger menu -> system status) and see what happens

 • If you see a message “Phone Service State: Hard Reset maybe failed” on second system status screen just start the sensor and this message should go away.

  xDrip+ Hard Reset maybe failed

 • Transmitter days will be set to 0 after successful extension and start of sensor.

Siųstuvo pakeitimas

Naudojantis G6 siųstuvais, kurie tiekiami po 2018 m. rudens/pabaigos (pvz., serijos nr. starting with 80 or 81) you can use the master.

Jei jūsų Dexcom G6 siųstuvo serijos nr. is starting with 8G, 8H or 8Juse one of the latest nightly builds.

 • Išjunkite originalų „Dexcom“ imtuvą (jei naudojate).

 • Sustabdykite sensorių (tik keičiant sensorių)

  Įsitikinkite, kad jis tikrai yra sustabdytas:

  On the second “G5/G6 Status” screen look at Queue Items about halfway down - It may say something like (1) Stop Sensor

  Palaukite, kol tai įvyks - paprastai per kelias minutes. Sensor Status must be “Stopped” (see screenshot).

  -> Kaip nuimti siųstuvą nesustabdžius sensoriaus, žiūrėkite vaizdo įrašąhttps://youtu.be/AAhBVsc6NZo.

  xDrip+ Sustabdyti Dexcom Sensorių 1

  xDrip+ Sustabdyti Dexcom Sensorių 2

 • Forget device in xDrip+ system status AND in smartphone’s BT settings (Will be shown as Dexcom?? kur?? ar yra paskutiniai du siųstuvo serijos numerio skaitmenys)

  xDrip+ pamiršti prietaisą

 • Nuimti siųstuvą (ir sensorių, jei keičiamas sensorius)

 • Put the old transmitter far away to prevent reconnection. A microwave is a perfect Faraday shield for this - but unplug power cord to be 100% no one is turning the microwave on.

 • Ilgai spauskite kraujo lašo piktogramą pagrindiniame xDrip+ ekrane, kad suaktyvintumėte Glikemijos šaltinio parinkimo vedlys (Source Wizard Button) mygtuką.

 • Naudokite mygtuką Glikemijos šaltinio parinkimo vedlys. Tai užtikrins, kad naudosite numatytuosius nustatymus, įskaitant OB1 & natyvinį režimą

  • Vedlys leis atlikti pradinę sąranką.
  • Jums reikės siųstuvo serijos numerio, jei jį naudojate pirmą kartą.
 • Įveskite naujo siųstuvo serijos nr. Nesupainiokite 0 (nulis) ir O (didžiosios raidės o).

 • Įdėkite naują sensorių (tik keičiant).

 • Put transmitter into sensor - Do not start sensor immediately!

 • New “Firefly Transmitters” (serial no. starting with 8G, 8H or 8J) can only be used in native mode.

 • The following options must not be activated for new “Firefly Transmitters” (serial no. starting with 8G, 8H or 8J):

  • Preemptive Restart (disable!)
  • Restart sensor (disable!)
  • Fallback to xDrip+ (disable!)

  Settings for Firefly transmitters

 • Check in Classic Status Page -> G5/G6 status -> PhoneServiceState if one of the following informations is displayed:

  • Transmitter serial starting with 80 or 81: “Got data hh:mm” (i.e. “Got data 19:04”)
  • Transmitter serial starting with 8G, 8H or 8J: “Got glucose hh:mm” (i.e. “Got glucose 19:04”) or “Got no raw hh:mm” (i.e. “Got now raw 19:04”)

  xDrip+ PhoneServiceState

 • Wait 15 minutes as the transmitter should communicate several times with xDrip before new sensor is started. Battery data will be shown below Firmware information.

  Firefly transmitter battery data

 • Start sensor and DO NOT BACKDATE! Always select “Yes, today”!

 • Paleiskite kolektorių iš naujo (sistemos būsena - jei nekeičiamas sensorius)

 • Neįjunkite originalaus Dexcom imtuvo (jei jį naudojate), kol xDrip+ nepasirodys pirmieji duomenys.

 • Ilgai spauskite kraujo lašo piktogramą pagrindiniame xDrip+ ekrane, kad deaktyvintumėte Glikemijos šaltinio parinkimo vedlys (Source Wizard Button) mygtuką.

  xDrip+ Dexcom Siųstuvas 1

  xDrip+ Dexcom Siųstuvas 2

  xDrip+ Dexcom Siųstuvas 3

  xDrip+ Dexcom Siųstuvas 4

Naujas sensorius

 • Išjunkite originalų „Dexcom“ imtuvą (jei naudojate).

 • Jei reikia, sustabdykite sensorių

  Įsitikinkite, kad jis tikrai yra sustabdytas:

  On the second “G5/G6 Status” screen look at Queue Items about halfway down - It may say something like (1) Stop Sensor

  Palaukite, kol tai įvyks - paprastai per kelias minutes.

  xDrip+ Sustabdyti Dexcom Sensorių 1

  xDrip+ Sustabdyti Dexcom Sensorių 2

 • Nuvalykite kontaktus (siųstuvo apatinę dalį) alkoholiu ir nusausinkite.

 • Jei naudosite šią funkciją, išjunkite Sensoriaus paleidimas naujo ir Pakartotinis paleidimas (Trijų linijų meniu -> Nustatymai -> G5/G6 derinimo nustatymai). Jei praleisite šį veiksmą ir paliksite šias funkcijas įjungtas, naujas sensorius tinkamai nepasileis.

  xDrip+ paleidimas iš naujo

 • Startuoti sensorių

  For new Firefly transmitters (serial no. starting with 8G, 8H or 8J) it is mandatory, for all other transmitters it is recommended to wait approx. 15 minutes between stopping and starting the new sensor (until Sensor Status: Stopped is shown on second system status screen). DO NOT BACKDATE!

 • Nustatyti įvedimo laiką

  • Norint naudoti natyvinį G6 režimą, reikia palaukti 2 valandas, kol jis “įšils” (warm-up) (t.y. įvedimo laikas - dabar).
  • Jei naudojate xDrip+ algoritmą, galite nustatyti įvedimo laiką daugiau nei prieš 2 valandas, kad išvengtumėte įšilimo (warm-up) etapo. Duomenys gali būti labai netolygūs ir netikslūs. Therefore, this is not recommended.
 • Įveskite sensoriaus kodą (ant nuimamos sensoriaus folijos)

  • Išsaugokite kodą, jei įdiegsite iš naujo (pvz, naujas startas pašalinus siųstuvą)
  • Kodą taip pat galima rasti xDrip+ žurnaluose: pagrindiniame xDrip+ ekrane spustelėkite 3 taškų meniu ir pasirinkite Peržiūrėti įvykių žurnalus (View Event Logs).
 • Kai naudojate G6 natyviniame režime, kalibruoti nereikia. xDrip+ pradės rodyti duomenis automatiškai po 2 valandų apšilimo.

 • Neįjunkite originalaus Dexcom imtuvo (jei jį naudojate), kol xDrip+ nepasirodys pirmieji duomenys.

  xDrip+ Startuoti Dexcom Sensorių 1

  xDrip+ Startuoti Dexcom Sensorių 2

Sensoriaus kodo gavimas

 • Naujausiose programos versijose (pradedant nuo 2019/05/18) sensoriaus kodas rodomas sistemos būsenoje (pagrindinio ekrano viršuje, kairėje, trijų linijų meniu).

 • Braukite kairėn, kad pamatytumėte antrą ekraną.

  xDrip+ gauti Dexcom sensoriaus kodą 2

 • Dexcom sensoriaus kodą galima rasti xDrip+ veiklos žurnaluose.

 • Paspauskite trijų taškų meniu (pagrindiniame ekrane viršuje, dešinėje)

 • Pasirinkite Peržiūrėti įvykių žurnalus (View Event Logs) ir ieškokite žodžio „code“ (kodas)

  xDrip+ gauti Dexcom sensoriaus kodą

Dexcom G6 ir xDrip+ trikčių šalinimas

Sujungimo su siųstuvu problema

 • Siųstuvas turėtų būti matomas jūsų išmaniojo telefono Bluetooth nustatymuose.
 • Ar siųstuvas bus matomas kaip Dexcom?? kur?? ar yra paskutiniai du siųstuvo serijos numerio skaitmenys). (t. y. DexcomHY).
 • Open system status in xDrip+ (hamburger menu on top left side of home screen).
 • Patikrinkite, ar siųstuvas matomas pirmame sistemos būsenos puslapyje (klasikinis sistemos būsenos puslapis).
 • Jei ne: pašalinkite įrenginį iš savo išmaniojo telefono Bluetooth nustatymų.
 • Palaukite apie 5 min. kol Dexcom siųstuvas pakartotinai prisijungs automatiškai.

Problemos paleidžiant naują sensorių

Atminkite, kad šis metodas gali neveikti, jei jūsų siųstuvo serijos Nr. is starting with 8G, 8H or 8J.

 • Natyvinis sensorius pažymimas kaip: „KLAIDA: Sensoriaus nepavyko startuoti“
 • Sustabdykite sensorių
 • Paleiskite telefoną iš naujo
 • Startuokite sensorių su kodu 0000 (keturi nuliai)
 • Palaukite 15 min
 • Sustabdykite sensorių
 • Startuokite sensorių su tikru kodu (atspausdintu ant apsauginės plėvelės)

Patikrinkite xDrip+ žurnalus, ar xDrip+ pradeda skaičiuoti „Trukmė: 1 minutė“ (ir pan.). Only in the xDrip+ logs you can detect at an early stage whether xdrip+ has stopped a sensor. Pradinio ekrano apačioje vėliausia būsena ne visada rodoma teisingai.

xDrip+ & Freestyle Libre

Libre specialūs nustatymai

 • Atidarykite Bluetooth parametrus -> trijų linijų meniu (pagrindinio ekrano viršuje, kairėje) -> Parametrai -> slinkite žemyn -> Mažiau įprasti parametrai - > Bluetooth Nustatymai

  xDrip+ Libre Bluetooth parametrai 1

 • Įgalinkite šiuos parametrus

  • Įjunkite Bluetooth
  • Naudotis skanavimu
  • Visada aptikti servisus
 • Visos kitos funkcijos turėtų būti išjungtos

  xDrip+ Libre Bluetooth parametrai 2

Prijunkite Libre siųstuvą & paleiskite sensorių

xDrip+ Startuoti Libre siųstuvą & Sensorių 1

xDrip+ Startuoti Libre siųstuvą & Sensorių 2

xDrip+ Startuoti Libre siųstuvą & Sensorių 3