Dexcom G6

Pirmiausia pagrindai

 • Laikykitės pagrindinių NGJ higienos ir nustatymų rekomendacijų, kurios pateiktos čia: <../Hardware/GeneralCGMRecommendation.html>`_.
 • G6 siųstuvams, pagamintiems nuo 2018 metų rudens/pabaigos, prašome įsitikinkite, kad naudojate vieną naujausių xDrip+ versijų <https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases>`_. Šie siųstuvai turi naują programinę įrangą, o vėliausia stabili xDrip+ versija (2019/01/10) su ja neveikia.

Bendrieji patarimai naudojant uždarą ciklą su G6

Naudoti G6 yra šiek tiek sudėtingiau, nei atrodė anksčiau. Norint jį naudoti saugiai, yra keletas niuansų, kuriuos reikia žinoti:

 • Jei xDrip ar Spike naudojate natyvinius duomenis su kalibravimo kodu, saugumo sumetimais neturėtumėte leisti pakartotinio jutiklio paleidimo iš naujo.
 • Jei vis dėlto naudojatės pakartotiniu paleidimu, tada jis turėtų būti daromas tokiu metu, kai galima stebėti pokyčius ir prireikus kalibruoti.
 • Jei iš naujo paleisite sensorių, atlikite tai be gamyklinio kalibravimo, kad rezultatai būtų saugūs 11-ą ir 12-ą dieną, arba būkite pasirengę kalibruoti ir stebėti pokyčius.

„Išankstinis įmirkymas“ (sensoriaus įvedimas daug anksčiau nei jo pradžia programoje) G6 su gamykliniu kalibravimu gali sukelti duomenų nukrypimus. Jei sensorių įvedate anksčiau, nei jį startuojate, gali reikėti jį kalibruoti, kad gautumėte geriausius rezultatus. * Jei neplanuojate sekti visų galimų nukrypimų, geriau grįžti į tradicinį kalibravimo režimą ir naudoti sistemą kaip G5.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir šių rekomendacijų priežastis, skaitykite Tim Street <http://www.diabettech.com/artificial-pancreas/diy-looping-and-cgm/>visą straipsnį svetainėje www.diabettech.com<http://www.diabettech.com>`_.

Jei naudojate G6 su xDrip+

 • Dexcom G6 siųstuvą galima vienu metu sujungti su Dexcom imtuvu (arba alternatyviai su t:slim pompa) ir mobiliojo telefono programa.
 • Jei naudojate xDrip+ glikemijos duomenims gauti, pirmiausia pašalinkite Dexcom programą. Negalite vienu metu prijungti xDrip+ ir Dexcom programos prie vieno siųstuvo!
 • Jei jums reikia Clarity programos ir vis tiek norite naudotis xDrip+ aliarmais, jums reikia </Hardware/DexcomG6.html#if-using-g6-with-patched-dexcom-app>modifikuotos Dexcom programos su įjungta lokalaus duomenų perdavimo funkcija į xDrip+.
 • Jei dar to nepadarėte, atsisiųskite xDrip <https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip> _ir vykdykite Nightscout instrukcijas (G5 <http://www.nightscout.info/wiki/welcome/nightscout-with-xdrip-and-dexcom-share-wireless/xdrip-with-g5-support>_).
 • Konfigūratoriuje (AndroidAPS nustatymai) pasirinkite xDrip.
 • Pritaikykite xDrip+ nustatymus pagal ‘xDrip+ nustatymų puslapį <../Configuration/xdrip.html>`_
 • Jei AAPS negauna glikemijos duomenų, kai telefonas veikia skrydžio režimu, naudokite funkciją ‘Nustatyti gavėją’, kaip aprašyta xDrip+ nustatymų puslapyje <../Configuration/xdrip.html>`_.

Kai naudojate G6 su modifikuota Dexcom programa

 • Atsisiųskite programą iš https://github.com/dexcomapp/dexcomapp <https://github.com/dexcomapp/dexcomapp> _ ir pasirinkite versiją pagal savo poreikius (mg/dl arba mmol/l, G6).

 • Sustabdykite sensorių ir pašalinkite originalią „Dexcom“ programą, jei to dar nepadarėte.

 • Įdiekite atsisiųstą apk

 • Startuokite sensorių

 • Konfigūratoriuje (AndroidAPS nustatymai) pasirinkite Dexcom App (modifikuota).

 • Jei norite naudoti xDrip aliarmus per vietinį transliavimą: xDrip trijų linijų meniu > Nustatymai> Aparatinės įrangos duomenų šaltinis> 640G / EverSense.

G6 trikčių šalinimas

Dexcom G6 specifinių trikčių šalinimas

 • Siųstuvams su serijos nr. pradedant nuo 80 ar 81 reikia bent paskutinės stabilios 2019 m. gegužės mėn. xDrip versijos arba naujesnės.

 • Siųstuvams su serijos nr. pradedant 8G, reikia bent 2019 m. liepos 25 d. versijos arba naujesnės.

 • xDrip+ ir Dexcom programa negali būti prijungtos prie siųstuvo tuo pačiu metu.

 • Palaukite bent 15 min. prieš sustabdant ir vėl paleidžiant jutiklį.

 • Negalima nustatyti praeities laiko uždėjus jutiklį. Visada atsakykite į klausimą “Ar šiandien uždėjote jutiklį?” - “Taip, šiandien”.

 • Neįjunkite “Perkrauti jutiklį”, kol nustatote naują jutiklį

 • NESTARTUOKITE naujo sensoriaus, kol klasikinės būsenos puslapyje -> G5/G6 būsena -> PhoneServiceState nebus rodoma ši informacija:

  Siųstuvo serijos numeris prasideda 80 arba 81: „Got data hh:mm“ (pvz., “Got data 19:04”) Siųstuvo serijos numeris prasideda 8G arba 8H: „Got glucose hh:mm“ (pvz., “Got glucose 19:04”) arba “Got no raw hh:mm” (pvz., “Got now raw 19:04”)

Bendrųjų trikčių šalinimas

Bendrųjų trikčių šalinimą, skirtą NGJ, galite rasti ‘čia <./GeneralCGMRecommendation.html#Troubleshooting>`_.

Naujas siųstuvas su veikiančiu sensoriumi

Jei keisite siųstuvą, kai sensorius veikia, galite pabandyti jį nuimti nepažeisdami paties sensoriaus platformos. Vaizdo įrašą galima rasti adresu https://youtu.be/AAhBVsc6NZo.