Pompa Dana RS

Te instrukcje dotyczą konfiguracji aplikacji i pompy, jeśli masz DanaRS wyprodukowaną po 2017 roku. Odwiedź Pompa insulinowa DanaR , jeśli zamiast niej masz oryginalną pompę DanaR.

 • W pompie DanaRS jest używana baza „BASAL A”. Istniejące dane zostaną zastąpione.

 • W AndroidAPS przejdź do zakładki Konfiguracja > Pompa i wybierz „DanaRS”

 • Wybierz Menu, dotykając 3 kropki w prawym górnym rogu. Wybierz Ustawienia

 • Wybierz DanaRS sparuj nową pompę i kliknij swój numer seryjny DanaRS.

  ![AAPS pairing Dana RS](../images/AAPS_DanaRSPairing.png)
  
 • Wybierz hasło pompy i wprowadź hasło. (Domyślne hasło to 1234)** Musisz potwierdzić powiązanie w pompie! ** Tak jak podczas parowania innych urządzeń po bluetoth (np. Smartfona i car audio).

  ![Dana RS confirm pairing](../images/DanaRS_Pairing.png)
  
 • Wybierz Szybkość bolusa, aby zmienić domyślną prędkość bolusa (12 sek na 1u, 30 sek na 1u lub 60 sek na 1u).
 • Zrestartuj telefon.
 • Ustaw podstawowy krok na pompie na 0,01 U / h za pomocą menu Lekarze (patrz instrukcja obsługi pompy)
 • Uaktywnij bolusy przedłużone w pompie

Dana RS znane problemy

Błąd podczas podawania insuliny

W przypadku utraty połączenia między AAPS i Dana RS podczas podawania insuliny w bolusie (tzn. Odchodzisz od telefonu, gdy Dana RS pompuje insulinę) zobaczysz następujący komunikat i usłyszysz dźwięk alarmu.

Alarm podawania insuliny

 • In most cases this is just a communication issue and the correct amount of insulin is delivered.
 • Check in pump history (either on the pump or through Dana tab > pump history > boluses) if correct bolus is given.
 • Delete error entry in CP tab if you wish.
 • Real amount is read and recorded on next connect. To force this press BT icon on dana tab or just wait for next connect.

Dodatkowe informacje związane z wymianą telefonu

Jeśli chcesz zmienić telefon na nowy, konieczne są następujące kroki:

 • ** Eksportuj ustawienia ** na starym telefonie

  • Menu “hamburger” (trzy poziome kreski w lewym górnym narożniku ekranu)

  • Konserwacja

  • Eksport ustawień

   Eksport ustawień AAPS

 • Przenieś ustawienia ze starego telefonu na nowy, korzystając z lokalizacji pliku wyświetlonej podczas eksportu

 • Ręcznie sparuj Dana RS z nowym telefonem

  • Ponieważ importowane są także ustawienia połączenia pompy, AAPS na twoim nowym telefonie będzie już “znał” pompę i dlatego nie rozpocznie skanowania bluetooth. Dlatego nowy telefon i pompa muszą być sparowane ręcznie.
 • Zainstaluj AndroidAPS na nowym telefonie.

 • Zaimportuj ustawienia na nowym telefonie

  • Menu “hamburger” (trzy poziome kreski w lewym górnym narożniku ekranu)
  • Konserwacja
  • Zaimportuj ustawienia

Strefy czasowe, podróżowanie z pompą Dana RS

Informacje na temat podróżowania w różnych strefach czasowych można znaleźć w sekcji Strefa czasowa, podróżując z pompą .