Detekcja wrażliwości (sensitivity)

Algorytmy detekcji wrażliwości na insulinę

Obecnie istnieje możliwość wyboru jednego z czterech modeli detekcji zmian wrażliwości na insulinę:

  • Wrażliwość Oref0
  • Wrażliwość AAPS
  • Wrażliwość Średnia ważona
  • Wrażliwość Oref1

Wrażliwość Oref0

Co do zasady, wrażliwość jest obliczana na podstawie danych z ostatnich 24 godzin, przy czym węglowodany, które nie zostały wchłonięte przez okres ustalony w ustawieniach, są “ucinane” tj. nie są dalej brane pod uwagę. The algorithm is similiar to OpenAPS Oref0, described in OpenAPS Oref0 documentation.

Wrażliwość AAPS

Wrażliwość jest obliczana w taki sam sposób, jak algorytm Oref0, ale dodatkowo możliwe jest ustalenie okresu z którego następuje kalkulacja. Minimalna absorpcja węglowodanów jest obliczana na podstawie wskaźnika - maksymalnego czasu absorpcji węglowodanów (max carbs absorption time) określonego w ustawieniach

Wrażliwość Średnia ważona

Wrażliwość jest obliczana jako średnia ważona odchyleń. You can specify time to the past. Newer deviations have higher weight. Minimal carbs absorption is calculated from max carbs absorption time from preferences. This algorithm is fastest in following sensitivity changes.

Wrażliwość Oref1

Wrażliwość jest obliczana na podstawie danych zebrany z ostatnich 8 godzin lub od chwili zmiany miejsca wkłucia (jeśli taka zmiana została dokonana w ostatnich 8 godzinach). Węglowodany, które nie zostały wchłonięte przez okres ustalony w ustawieniach, są “ucinane” tj. nie są dalej brane pod uwagę. Oref1 jest jedynym algorytmem, który współpracuje z metodą detekcji i reakcji na niezgłoszone posiłki (UAM) [Un-announced meal]. Współpraca ta polega na tym, iż momenty wykrycia niezgłoszonych posiłków (UAM) wyłączane są z obliczeń wrażliwości. Jeśli więc używasz SMB (super-mikro bolusów) z metodą detekcji UAM, do poprawnego funkcjonowania konieczne jest stosowanie algorytmu Oref1. For more information read OpenAPS Oref1 documentation.

Równoczesne węglowodany

Należy podkreślić, iż pomiędzy modelami wykrywania wrażliwości - AAPS, Średnią ważoną a Oref0 i Oref1 istnieją zasadnicze różnice. [Oryginalny tekst jest mylący] W tym przypadku do COB dodaje się dodatkowe węglowodany, a następnie COB jest wchłaniany na podstawie obserwowanej absorpcji węglowodorów (w oparciu o to, ile wzrasta BG w stosunku do tego, ile powinno spaść wg. IOB) [Oryginalny tekst jest mylący] Algorytm AAPS oraz Średnio ważona zaczynają przyjmować wchłanianie posiłku niezwłocznie po tym, kiedy wpiszesz węglowodany do aplikacji. Jeśli w organizmie znajduje się więcej niż jeden posiłek, minimalne wchłanianie węglowodanów dostosowuje się do wielkości posiłku i maksymalnego czasu wchłaniania (carbs max absorption time). Minimalna absorpcja będzie odpowiednio wyższa w porównaniu do algorytmów Oref.