Detekcja wrażliwości (sensitivity)

Algorytmy detekcji wrażliwości na insulinę

Obecnie istnieje możliwość wyboru jednego z czterech modeli detekcji zmian wrażliwości na insulinę:

  • Wrażliwość Oref0
  • Wrażliwość AAPS
  • Wrażliwość Średnia ważona
  • Wrażliwość Oref1

Wrażliwość Oref0

Co do zasady, wrażliwość jest obliczana na podstawie danych z ostatnich 24 godzin, przy czym węglowodany, które nie zostały wchłonięte przez okres ustalony w ustawieniach, są “ucinane” tj. nie są dalej brane pod uwagę. Ten algorytm jest podobny do algorytmu OpenAPS Oref0, opisanego w dokumentacji OpenAPS Oref0.

Wrażliwość AAPS

Wrażliwość jest obliczana w taki sam sposób, jak algorytm Oref0, ale dodatkowo możliwe jest ustalenie okresu z którego następuje kalkulacja. Minimalna absorpcja węglowodanów jest obliczana na podstawie wskaźnika - maksymalnego czasu absorpcji węglowodanów (max carbs absorption time) określonego w ustawieniach

Wrażliwość Średnia ważona

Wrażliwość jest obliczana jako średnia ważona odchyleń. Nowsze odchylenia mają wyższą wagę. Minimalna absorpcja węglowodanów jest obliczana na podstawie wskaźnika - maksymalnego czasu absorpcji węglowodanów (max carbs absorption time) określonego w ustawieniach. Algorytm ten jest najszybciej wykrywa zmiany wrażliwości.

Wrażliwość Oref1

Wrażliwość jest obliczana na podstawie danych zebrany z ostatnich 8 godzin lub od chwili zmiany miejsca wkłucia (jeśli taka zmiana została dokonana w ostatnich 8 godzinach). Węglowodany, które nie zostały wchłonięte przez okres ustalony w ustawieniach, są “ucinane” tj. nie są dalej brane pod uwagę. Oref1 jest jedynym algorytmem, który współpracuje z metodą detekcji i reakcji na niezgłoszone posiłki (UAM) [Un-announced meal]. Współpraca ta polega na tym, iż momenty wykrycia niezgłoszonych posiłków (UAM) wyłączane są z obliczeń wrażliwości. Jeśli więc używasz SMB (super-mikro bolusów) z metodą detekcji UAM, do poprawnego funkcjonowania konieczne jest stosowanie algorytmu Oref1. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj dokumentację OpenAPS Oref1.

Równoczesne węglowodany

Należy podkreślić, iż pomiędzy modelami wykrywania wrażliwości - AAPS, Średnią ważoną a Oref0 i Oref1 istnieją zasadnicze różnice. [Oryginalny tekst jest mylący] W tym przypadku do COB dodaje się dodatkowe węglowodany, a następnie COB jest wchłaniany na podstawie obserwowanej absorpcji węglowodorów (w oparciu o to, ile wzrasta BG w stosunku do tego, ile powinno spaść wg. IOB) [Oryginalny tekst jest mylący] Algorytm AAPS oraz Średnio ważona zaczynają przyjmować wchłanianie posiłku niezwłocznie po tym, kiedy wpiszesz węglowodany do aplikacji. Jeśli w organizmie znajduje się więcej niż jeden posiłek, minimalne wchłanianie węglowodanów dostosowuje się do wielkości posiłku i maksymalnego czasu wchłaniania (carbs max absorption time). Minimalna absorpcja będzie odpowiednio wyższa w porównaniu do algorytmów Oref.

Przykłady wchłaniania aktywnych węglowodanów (COB)

Oref0 / Oref1 - węglowodany niewchłonięte są “odcinane”/ignorowane po określonym czasie

Aktywne węglowodany (COB) z oref0

AAPS, Średnia ważona - absorpcja jest obliczana w taki sposób, aby po określonym czasie liczba aktywnych węglowodanów zeszła do zera (COB == 0)

Aktywne węglowodany (COB) z AAPS

Jeśli zastosowana zostanie minimalna absorpcja węglowodanów zamiast wartości obliczonej na podstawie odchyleń, na wykresie COB pojawi się pomarańczowa kropka