Konfiguracja Nightscout

Zakładamy, że masz już stronę Nightscout, jeśli nie odwiedź stronę Nightscout w celu uzyskania pełnych instrukcji dotyczących konfiguracji, poniższe instrukcje są ustawieniami, które musisz dodać do swojej strony Nightscout. Twoja strona Nightscout musi być co najmniej w wersji 10 (wyświetlana jako 0.10 ...), sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji, w przeciwnym razie pojawi się komunikat o błędzie w twojej aplikacji AAPS.

 • Przejdź do https://herokuapp.com/
 • Kliknij nazwę Twojej aplikacji.
 • Kliknij Application settings (azure) lub Settings > Reveal Config Vars (heroku)
 • Dodaj lub edytuj zmienne w następujący sposób:
  • ENABLE = careportal boluscalc food bwp cage sage iage iob cob basal ar2 rawbg pushover bgi pump openaps
  • DEVICESTATUS_ADVANCED = true
  • PUMP_FIELDS = reservoir battery clock
  • Można ustawić różne alarmy dla monitorowania pompy, w szczególności baterii:
   • PUMP_WARN_BATT_P = 51
   • PUMP_URGENT_BATT_P = 26
  • Opcjonalnie: Można ustawić następujące „liczniki” dla kolorystyki w raporcie AAPS:
   • BAGE_WARN = 480 (Ostrzeżenie po x godzinach od ostatniej zmiany baterii w Careportalu)
  • BAGE_URGENT = 504 (Pilne ostrzeżenie po x godzinach od ostatniej zmiany baterii w Careportalu)
  • CAGE_WARN = 40 (Ostrzeżenie po x godzinach od ostatniej zmiany Kaniuli w wydarzeniu w Careportal)
  • CAGE_URGENT = 48 (Pilne ostrzeżenie po x godzinach od ostatniej zmiany kaniuli w wydarzeniu w Careportal)
  • IAGE_WARN = 144 (Ostrzeżenie po x godzinach od ostatniej zmiany wkładu insulinowego w wydarzeniu w Careportal)
  • IAGE_URGENT = 192 (Pilne ostrzeżenie po x godzinach od ostatniej zmiany wkładu insulinowego w wydarzeniu w Careportal)
  • SAGE_WARN = 160 (Ostrzeżenie po x godzinach od ostatniego wstawienia zdarzenia CGM Sensor w Careportal)
  • SAGE_URGENT = 168 (Pilne ostrzeżenie po x godzinach od ostatniego wstawienia czujnika CGM w Careportal)

Azure

 • Kliknij “Save” u góry panelu.

Półautomatyczna konfiguracja Nightcout

Ten serwis jest obecnie oferowany bezpłatnie przez członka społeczności loop Martina Schiftana. Jeśli podoba Ci się usługa, możesz rozważyć wysłanie mu małej darowizny (link w nawigacji po lewej stronie).

Półautomatyczna konfiguracja Nightcout

 • Możesz zainstalować Nightscout za pomocą kilku kliknięć i od razu go używać.
 • Redukcja ilości ręcznych ustawień, Martin próbuje zautomatyzować zarządzanie konfiguracją.
 • Wszystkie ustawienia można wprowadzić za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu web.
 • Usługa obejmuje zautomatyzowaną kontrolę dawki bazowej za pomocą funkcji automatycznego dostrajania (Autotune).
 • Serwer znajduje się w Niemczech.

http://ns.10be.de/en/index.html