Dostęp do plików logów

  • Podłącz telefon do komputera w trybie przesyłania plików
  • Zlokalizuj pliki logów w tym katalogu lub podobnym (w zależności od telefonu może się to nieznacznie różnić)

logi

  • Bieżący plik logu to plik .log, który można wyświetlać na wiele sposobów. Np. LogCat w Android Studio, aplikacji Log Viewer na Androida lub jako zwykły tekst. Poprzednie pliki dziennika są spakowane i przechowywane w folderach w kolejności data/czas. Jeśli udostępniasz swój log w gitter, podczas rozmowy o potencjalnym błędzie, rozpakuj i prześlij folder datowany na czas przed wystąpieniem tego błędu.