Jak przetłumaczyć AndroidAPS i dokumentację

 • Przejdź do https://translations.androidaps.org lub https://wikitranslations.androidaps.org i zaloguj się przy użyciu konta Github
 • Send a join request to the docs team. To do so click on the flag of the desired language and then the button “Join” on the top right corner of the next page. Please specify language, give some information about you and your AAPS experience and if you want to be a translator or proofreader (only people skilled in translating + advanced AndroidAPS users).
 • When we approve you, click the flag When we approve you, click the flag

Translate strings for AndroidAPS app

 • Click strings.xml

  Click strings.xml

 • Translate sentences on left side by adding new translated text or use & edit suggestion

  Translation app

 • Proofreaders have to switch to Proofreading mode

  Proofreading mode app

  and approve translated texts

  approve text

Kiedy korektor zatwierdzi tłumaczenie, zostanie ono dodane do następnej wersji AndroidAPS. Na początku dobrze byłoby przejrzeć istniejące tłumaczenia, które nie zostały jeszcze zatwierdzone i sprawdzić błędy lub zatwierdzić je, jeśli są poprawne.

Translate docs pages

 • Click the name of the docs page you want to translate

  Click docs page

 • Translate sentences by sentence

  1 Untranslated text is shown with red background on the left side.

  2 You can copy a proposal to the edit field by clicking on the proposal.

  3 Edit the proposal or write the translation yourself.

  4 Click save

  Translation docs

 • A translated page will not be published in docs before the translation is proofread.

Proofreading

 • Proofreaders have to switch to Proofreading mode

  Proofreading mode docs

  and approve translated texts

  approve text

 • When a proofreader approves a translation it will be added to the next docs build. To speed process you can inform docs team about new translations.