Vzdialený monitoring

Monitorovanie detí

AndroidAPS ponúka niekoľko možností pre vzdialené monitorovanie detí a tiež umožňuje odosielať vzdialené príkazy. Samozrejme môžete použiť vzdialené monitorovanie aj na sledovanie vášho partnera alebo priateľa.

Funkcie

 • Pumpa dieťaťa je ovládaná pomocou telefónu dieťaťa používajúceho AndroidAPS.
 • Rodičia môžu na diaľku sledovať všetky dôležité údaje, ako sú glykémia, aktívne sacharidy, aktívny inzulín atď. pomocou aplikácie NSClient na svojom telefóne. Settings must be the same in AndroidAPS and NSClient.
 • Parents can be alarmed by using xDrip+ app in follower mode on their phone.
 • Remote control of AndroidAPS using SMS Commands.
 • Diaľkové prepnutie profilu a spustenie dočasných cieľov prostredníctvom aplikácie NSClient.

Nástroje a aplikácie pre vzdialené monitorovanie

 • Nightscout vo internetovom prehliadači (hlavne zobrazenie údajov)
 • Aplikácia NSClient
 • Dexcom Follow, pokiaľ používate originálnu aplikáciu Dexcom (iba hodnoty glykémií)
 • xDrip+ in follower mode (mainly BG values and alarms)
 • Spike na iPhonoch (hlavne hodnoty glykémií a alarmy)

Veci, ktoré treba zvážiť

 • Nastavenie správnych parametrov liečby (bazálne dávky, DIA, ISF...) je náročné pri deťoch, hlavne pri vplyve rastových hormónov.
 • Settings must be the same in AndroidAPS and NSClient.
 • Consider time gap between master and follower due to time for up- and download as well as the fact that AAPS master phone will only upload after loop run.
 • Takže si dajte načas, aby ste ich správne nastavili a otestovali, keď je dieťa vo vašej blízkosti, skôr ako začnete so vzdialeným monitorovaním a odosielaním príkazov na diaľku. Vhodným obdobím pre ich nastavenie môžu byť napríklad školské prázdniny.
 • Aký je váš núdzový plán v prípade, že diaľkové ovládanie nefunguje (napr. problémy so sieťou)?
 • Vzdialené monitorovanie a riadenie môže byť veľmi nápomocné v škôlke a na základnej škole. Ale uistite sa, že učitelia a vychovávatelia vedia o plánoch liečby vášho dieťaťa. Príklady takýchto plánov liečby možno nájsť v časti súbory skupiny AndroidAPS users na Facebooku.