שאלות נפוצות של לופרים

איך להוסיף שאלה: פעלו בהתאם להוראות

כללי

Can I just download the AAPS installation file?

לא. There is no downloadable apk file for AAPS. עליכם לבנות את הקובץ בעצמכם. הנה הסיבה לכך:

AAPS is used to control your pump and give insulin. בהתאם לרגולציה הקיימת באירופה, כל מערכת שמסווגת IIa או IIb היא מערכת רפואית שדורשת אישור של הרגולטור (סימון CE) ומחייבת שורה של מחקרים ואישורים. הפצה של מערכת שאינה מאושרת ע“י הרגולטור אינה חוקית. רגולציה דומה קיימת גם באיזורים אחרים בעולם.

הדרישות הרגולטוריות אינן מוגבלות למכירה (בתמורה תשלום) והיא חלה על כל סוג של הפצה (גם אם נעשית בחינם). בניה של מכשיר רפואי לשימוש עצמי היא ההחרגה היחידה שמאפשרת הימנעות מהדרישות הרגולטוריות.

זו הסיבה שקובץ התקנה apk אינו זמין להורדה.

איך להתחיל?

First of all, you have to get loopable hardware components:

Secondly, you have to setup your hardware. See example setup with step-by-step tutorial.

Thirdly, you have to setup your software components: AAPS and CGM/FGM source.

Fourthly, you have to learn and understand the OpenAPS reference design to check your treatment factors. The founding principle of closed looping is that your basal rate and carb ratio are accurate. All recommendations assume that your basal needs are met and any peaks or troughs you’re seeing are a result of other factors which therefore require some one-off adjustments (exercise, stress etc.). The adjustments the closed loop can make for safety have been limited (see maximum allowed temporary basal rate in OpenAPS Reference Design), which means that you don’t want to waste the allowed dosing on correcting a wrong underlying basal. If for example you are frequently low temping on the approach of a meal then it is likely your basal needs adjusting. You can use autotune to consider a large pool of data to suggest whether and how basals and/or ISF need to be adjusted, and also whether carb ratio needs to be changed. Or you can test and set your basal the old fashioned way.

מהן אפשרויות הלופינג (Looping) עומדות לרשותי?

הגנה באמצעות סיסמה

If you don’t want your preferences to be easily changed then you can password protect the preferences menu by selecting in the preferences menu ”password for settings“ and type the password you choose. The next time you go into preferences menu it will ask for that password before going any further. If you later want to remove the password option then go into ”password for settings“ and delete the text.

שעוני Android Wear

If you plan to use the android wear app to bolus or change settings then you need to ensure notifications from AAPS are not blocked. Confirmation of action comes via notification.

ניתוק משאבה

If you take your pump off for showering, bathing, swimming, sports or other activities you must let AAPS know that no insulin is delivered to keep IOB correct.

The pump can be disconnected using the Loop Status icon on the AAPS Home Screen.

המלצות אינן מבוססות על קריאת סוכר יחידה מתוך חיישן הסוכר

For safety, recommendations made are based on not one CGM reading but the average delta. Therefore, if you miss some readings it may take a while after getting data back before AAPS kicks in looping again.

קריאה נוספת

There are several blogs with good tips to help you understand the practicalities of looping:

איזה ציוד חירום מומלץ לשאת איתי?

You have to have the same emergency equipment with you like every other T1D with insulin pump therapy. When looping with AAPS it is strongly recommended to have the following additional equipment with or near to you:

 • מטענים וסוללות חלופיות לטעינת הטלפון, השעון החכם, מכשיר הגישור ריילילינק וכו«

 • סוללות למשאבה

 • Current apk and preferences files for AAPS and any other apps you use (e.g. xDrip+, BYO Dexcom) both locally and in the cloud (Dropbox, Google Drive).

כיצד להדביק היטב את החיישן?

You can tape it. There are several pre-perforated »overpatches« for common CGM systems available (search Google, eBay or Amazon). Some loopers use the cheaper standard kinesiology tape or rocktape.

You can fix it. You can also purchase upper arm bracelets that fix the CGM/FGM with a band (search Google, eBay or Amazon).

AAPS settings

The following list aims to help you optimize settings. It may be best to start at the top and work to the bottom. Aim to get one setting right before changing another. Work in small steps rather than making large changes at once. You can use Autotune to guide your thinking, although it should not be followed blindly: it may not work well for you or in all circumstances. Note that settings interact with one another - you can have »wrong« settings that work well together in some circumstances (e.g. if a too-high basal happens to be at the same time as a too-high CR) but do not in others. This means that you need to consider all the settings and check they work together in a variety of circumstances.

משך פעילות האינסולין (DIA) (שעות)

תיאור ובדיקה

The length of time that insulin decays to zero.

This is quite often set too short. Most people will want at least 5 hours, potentially 6 or 7.

השפעה

Too short DIA can lead to low BGs. And vice-versa.

If DIA is too short, AAPS thinks too early that your previous bolus is all consumed, and, at still elevated glucose, will give you more. (Actually, it does not wait that long, but predicts what would happen, and keeps adding insulin). This essentially creates ‘insulin stacking’ that AAPS is unaware of.

Example of a too-short DIA is a high BG followed by AAPS over-correcting and giving a low BG.

תוכנית המינונים הבזאליים (יחידות\שעה)

תיאור ובדיקה

The amount of insulin in a given hour time block to maintain BG at a stable level.

Test your basal rates by suspending loop, fasting, waiting for say 5 hours after food, and seeing how BG changes. Repeat a few times.

If BG is dropping, basal rate is too high. And vice-versa.

השפעה

Too high basal rate can lead to low BGs. And vice-versa.

AAPS ‘baselines’ against the default basal rate. If basal rate is too high, a ‘zero temp’ will count as a bigger negative IOB than it should. This will lead to AAPS giving more subsequent corrections than it should to bring IOB ultimately to zero.

So, a basal rate too high will create low BGs both with the default rate, but also some hours hence as AAPS corrects to target.

Conversely a basal rate too low can lead to high BGs, and a failure to bring levels down to target.

רגישות או יחס התיקון (ISF) (mg/dl/U)

תיאור ובדיקה

The drop in BG expected from dosing 1U of insulin.

Assuming correct basal, you can test this by suspending loop, checking IOB is zero, and taking a few glucose tablets to get to a stable ‘high’ level.

Then take an estimated amount of insulin (as per current 1/ISF) to get to your target BG.

Be careful as this is quite often set too low. Too low means 1 U will drop BG faster than expected.

השפעה

Lower ISF (i.e. 40 instead of 50) meaning insulin drops your BG less per unit. This leads to a more aggressive / stronger correction from the loop with more insulin. If the ISF is too low, this can lead to low BGs.

Higher ISF (i.e. 45 instead of 35) meaning insulin drops your BG more per unit. This leads to a less aggressive / weaker correction from the loop with less insulin. If the ISF is too high, this can lead to high BGs.

Example:

 • ערך הסוכר הוא 190 mg/dl וערך המטרה הוא 100 mg/dl.

 • דרוש תיקון של ההפרש 90 (=190-100).

 • ISF = 30 -> 90 / 30 = 3U

 • ISF = 45 -> 90 / 45 = 2U

An ISF that is too low (not uncommon) can result in ‘over corrections’, because AAPS thinks it needs more insulin to correct a high BG than it actually does. This can lead to ‘roller coaster’ BGs (esp. when fasting). In this circumstance you need to increase your ISF. This will mean AAPS gives smaller correction doses, and this will avoid over-correcting a high BG resulting in a low BG.

Conversely, an ISF set too high can result in under-corrections, meaning your BG remains above target – particularly noticeable overnight.

יחס אינסולין לפחמימות (IC) (gr/U)

תיאור ובדיקה

The grams of carbohydrate for each unit of insulin.

Some people also use I:C as abbreviation instead of IC or talk about carb ratio (CR).

Assuming correct basal, you can test by checking IOB is zero and that you are in-range, eating exactly known carbs, and take an estimated amount of insulin based on current insulin to carb ratio. Best is to eat food your normally eat at that time of day and count its carbs precisely.

הערות:

במספר מדינות אירופאיות, השתמשו ”ביחידות לחם“ כדי לחשב את מינון האינסולין לארוחות. בהתחלה ערך יחידת לחם היתה 12 גרם פחמימות, מאוחר יותר הוחלט לשנות את ערכה ל-10 גרם.

במודל חישוב זה, כמות הפחמימות היה זה שקבוע וכמות האינסולין היתה משתנה. (”כמה אינסולין דרוש לכיסוי יחידת לחם אחת?“)

בשימוש ב-IC, כמות האינסולין היא שקבועה וכמות הפחמימות משתנה. (”כמה גרם פחמימה מכוסים ע“י יחידת אינסולין אחד?“)

לדוגמה:

כשיחס יחידת הלחם (יחידת לחם=12 גרם) הוא 2.4 יח« אינסולין\יח« לחם -> דרושים 2.4 יחידות אינסולין לכיסוי יחידת לחם.

יחס הפחמימות המקביל: 12 גרם\2.4 יח« = 5 גרם\יח« -> 5 גרם פחמימות מכוסים ע“י יחידת אינסולין אחת.

יחס לחם 2.4 יח«\12 גר« ===> יחס פחמימות = 12 גרם\2.4 יח«=5 גרם\יח«

ניתן למצוא טבלאות מעבר בין המערכות כאן.

השפעה

Lower IC = less food per unit, i.e. you are getting more insulin for a fixed amount of carbs. Can also be called ‘more aggressive’.

Higher IC = more food per unit, i.e. you are getting less insulin for a fixed amount of carbs. Can also be called ‘less aggressive’.

If after meal has digested and IOB has returned to zero, your BG remains higher than before food, chances are IC is too large. Conversely if your BG is lower than before food, IC is too small.

אלגוריתם APS (מערכת לבלב מלאכותי)

מדוע רשום ”dia:3“ בלשונית ”OPENAPS AMA“ למרות שה-DIA שבפרופיל שונה?

AMA 3h

In AMA, DIA actually doesn’t mean the »duration of insulin acting«. It is a parameter, which used to be connected to the DIA. Now, it means, »in which time should the correction be finished«. It has nothing to do with the calculation of the IOB. In OpenAPS SMB, there is no need for this parameter any longer.

פרופיל

למה להשתמש במשך פעילות אינסולין של 5 שעות במקום 2-3 שעות?

Well explained in this article. Don’t forget to ACTIVATE PROFILE after changing your DIA.

מה גורם ללופ להוריד את רמת הסוכר עד להיפוגליקמיה ללא פחמימות פעילות?

First of all, check your basal rate and make a no-carb basal rate test. If it is correct, this behavior is typically caused by a too low ISF. A too low ISF looks typically like this:

ISF too low

מה גורם לעליות גדולות אחרי ארוחות עם לולאה סגורה?

First of all, check your basal rate and make a no-carb basal rate test. If it is correct and your BG is falling to your target after carbs are fully absorbed, try to set an »eating soon« temp target in AAPS some time before the meal or think about an appropriate prebolus time with your endocrinologist. If your BG is too high after the meal and still too high after carbs are fully absorbed, think about decreasing your IC with your endocrinologist. If your BG is too high while COB and too low after carbs are fully absorbed, think about increasing your IC and an appropriate prebolus time with your endocrinologist.

הגדרות אחרות

הגדרות Nightscout

AAPS NSClient says »not allowed« and does not upload data. מה אפשר לעשות?

In NSClient check »Connection settings«. Maybe you actually are not in an allowed WLAN or you have activated »Only if charging« and your charging cable is not attached.

הגדרות חיישנים

Why does AAPS say »BG source doesn’t support advanced filtering«?

If you do use another CGM/FGM than Dexcom G5 or G6 in xDrip native mode, you’ll get this alert in AAPS OpenAPS-tab. See Smoothing blood glucose data for more details.

משאבה

היכן למקם את המשאבה?

There are innumerable possibilities to place the pump. It does not matter if you are looping or not.

סוללות

Looping can reduce the pump battery faster than normal use because the system interacts through bluetooth far more than a manual user does. It is best to change battery at 25% as communication becomes challenging then. You can set warning alarms for pump battery by using the PUMP_WARN_BATT_P variable in your Nightscout site. Tricks to increase battery life include:

 • הפחיתו את משך זמן התצוגה של מסך המשאבה (ההגדרה בגוף המשאבה)

 • הפחיתו את משך זמן תאורת המסך של המשאבה (ההגדרה בגוף המשאבה)

 • הגדירו שהתראות תהינה צפצופים במקום רטט (ההגדרה בגוף המשאבה)

 • only press the buttons on the pump to reload, use AAPS to view all history, battery level and reservoir volume.

 • AAPS app may often be closed to save energy or free RAM on some phones. When AAPS is reinitialized at each startup it establishes a Bluetooth connection to the pump, and re-reads the current basal rate and bolus history. פעולה זו צורכת סוללה. אם זה קורה, גשו לתפריט העדפות > NSClient > אפשרו את »רשום הפעלת AAPS ב-Nightscout«. Nightscout will receive an event at every restart of AAPS, which makes it easy to track the issue. To reduce this happening, whitelist AAPS app in the phone battery settings to stop the app power monitor closing it down.

  לדוגמה, לצורך ביטול מיטוב הסוללה במכשיר סמסונג המריץ אנדרואיד 11:

  • גשו להגדרות > יישומים > גללו ובחרו את AndroidAPS > סוללה > טיוב סוללה > בחרו בתפריט »«הכל«

  • Scroll until you find AAPS and select it

  • כבו את המתג שבשורה הזו

  • בנוסף, גשו להגדרות > יישומים > תפריט (⁝) > גישה מיוחדת > טיוב סוללה

  • Scroll to AAPS and make sure it is de-selected.

 • נקו את מגעי הסוללה עם מטלית עם אלכוהול כדי לוודא שלא נשארו שאריות שומן וכו«.

 • עבור משאבות Dana R / RS הליך ההפעלה שואב זרם גבוה דרך הסוללה כדי לשבור במכוון את סרט הפסיבציה (מונע אובדן אנרגיה בזמן האחסון), אך לא תמיד פועל לשבירתו ב -100%. הוציאו והחזירו את הסוללה 2-3 פעמים עד להופעת 100% על המסך, או, לפני הכנסתה, געו בשני מסופי הסוללה בעזרת מפתח לזמן קצר מאוד, כדי לגרום לקצר רגעי.

 • see also more tips for particular types of battery

החלפת מכלים וצינוריות

The change of cartridge cannot be done via AAPS but must be carried out as before directly via the pump.

 • Long press on ”Open Loop“/“Closed Loop“ on the Home tab of AAPS and select »Suspend Loop for 1h«

 • Now nnect the pump and change the reservoir as per pump instructions.

 • בצעו גם תיחול (Prime) של הצינורית ישירות במשאבה (במשאבות תומכות). In this case use PRIME/FILL button in the actions tab just to record the change.

 • לאחר החיבור מחדש של המשאבה, הפעילו את הלולאה מחדש על ידי לחיצה על צלמית הלולאה ובחירת חיבור מחדש.

The change of a cannula however does not use the ”prime infusion set“ function of the pump, but fills the infusion set and/or cannula using a bolus which does not appear in the bolus history. This means it does not interrupt a currently running temporary basal rate. On the Actions (Act) tab, use the PRIME/FILL button to set the amount of insulin needed to fill the infusion set and start the priming. If the amount is not enough, repeat filling. You can set default amount buttons in the Preferences > Other > Fill/Prime standard insulin amounts. See the instruction booklet in your cannula box for how many units should be primed depending on needle length and tubing length.

טפט

You can find the AAPS wallpaper for your phone on the phones page.

שימוש יום-יומי

היגיינה

מה עושים כשרוצים להתקלח?

You can remove the pump while taking a shower or bath. For this short period of time you may not need it, but you should tell AAPS that you’ve disconnected so that the IOB calculations are correct. See description above.

בעבודה

Depending on your job, you may choose to use different treatment factors on workdays. As a looper you should consider a profile switch for your typical working day. For example, you may switch to a profile higher than 100% if you have a less demanding job (e.g. sitting at a desk), or less than 100% if you are active and on your feet all day. You could also consider a high or low temporary target or a time shift of your profile when working much earlier or later than regular, of if you work different shifts. You can also create a second profile (e.g. »home« and »workday«) and do a daily profile switch to the profile you actually need.

פעילויות פנאי

ספורט

You have to rework your old sports habits from pre-loop times. If you simply consume one or more sports carbs as before, the closed loop system will recognize them and correct them accordingly.

So, you would have more carbohydrates on board, but at the same time the loop would counteract and release insulin.

When looping you should try these steps:

Pre- and post-processing of these settings is important. Make the changes in time before sport and consider the effect of muscle filling.

If you do sports regularly at the same time (i.e. sports class in your gym) you can consider using automation for profile switch and TT. Location based automation might also be an idea but makes preprocessing more difficult.

The percentage of the profile switch, the value for your activity temp target and best time for the changes are individual. Start on the safe side if you are looking for the right value for you (start with lower percentage and higher TT).

יחסי מין

You can remove the pump to be »free«, but you should tell AAPS so that the IOB calculations are correct. See description above.

שתיה חריפה

Drinking alcohol is risky in closed loop mode as the algorithm cannot predict the alcohol influenced BG correctly. You have to check out your own method for treating this using the following functions in AAPS:

 • השביתו את הלופ הסגור וטפלו בסוכרת בלעדיו או

 • הגדירו ערכי מטרה גבוהים, כבו את UMA כדי למנוע מהלופ להעלות את האינסולין הפעיל עקב ארוחה או

 • הפעילו פרופיל זמני של פחות מ-100%

When drinking alcohol, you always have to have an eye on your CGM to manually avoid a hypoglycemia by eating carbs.

שינה

איך ניתן להשתמש בלופ בלילה בלי להיחשף לקרינה סלולרית או WiFi?

Many users turn the phone into airplane mode at night. If you want the loop to support you when you are sleeping, proceed as follows (this will only work with a local BG-source such as xDrip+ or »Build your own Dexcom App«, it will NOT work if you get the BG-readings via Nightscout):

 1. הפעילו מצב טיסה במכשירכם.

 2. המתינו להפעלת מצב טיסה.

 3. הפעילו בלוטות«.

You are not receiving calls now, nor are you connected to the internet. But the loop is still running.

Some people have discovered problems with local broadcast (AAPS not receiving BG values from xDrip+) when phone is in airplane mode. Go to Settings > Inter-app settings > Identify receiver and enter info.nightscout.androidaps.

xDrip+ Basic Inter-app Settings Identify receiver

נסיעות

כיצד להתמודד עם שינויי אזורי זמן?

With Dana R and Dana R Korean you don’t have to do anything. For other pumps see time zone travelling page for more details.

נושאים רפואיים

אשפוזים

If you want to share some information about AAPS and DIY looping with your clinicians, you can print out the guide to AAPS for clinicians.

פגישה עם אנדוקרינולוג

דיווח

You can either show your Nightscout reports (https://YOUR-NS-SITE.com/report) or check Nightscout Reporter.

שאלות נפוצות שנשאלו ב-Discord

הבעיה שלי לא כלולה כאן.

Information to get help.

הבעיה שלי לא מופיעה כאן אבל מצאתי פתרון

Information to get help.

Remind us to add your solution to this list!

AAPS עוצר כל יום בערך באותה שעה.

Stop Google Play Protect. Check for ”cleaning“ apps (ie CCleaner etc) and uninstall them. AAPS / 3 dots menu / About / follow the link ”Keep app running in the background“ to stop all battery optimizations.

איך לארגן את הגיבויים שלי?

Export settings very regularly: after each pod change, after modifying your profile, when you have validated an objective, if you change your pump… Even if nothing changes, export once a month. Keep several old export files.

Copy on an internet drive (Dropbox, Google etc) : all the apks you used to install apps on your phone (AAPS, xDrip, BYODA, Patched LibreLink…) as well as the exported setting files from all your apps.

יש לי בעיות ושגיאות בבניית האפליקציה.

Please

אני תקוע\ה במשימה וצריכ\ה עזרה.

Screen capture the question and answers. Post-it on the Discord AAPS channel. Don’t forget to tell which options you choose (or not) and why. You’ll get hints and help but you’ll need to find the answers.

כיצד לאפס את הסיסמה ב-AAPS v2.8.x?

Open the hamburger menu, start the Configuration wizard and enter new password when asked. You can quit the wizard after the password phase.

כיצד לאפס את הסיסמה ב-AAPS v3.x?

You find the documentation here.

שגיאת בבנייה: שם הקובץ ארוך מדי

While trying to build I get an error stating the file name is too long. Possible solutions: Move your sources to a directory closer to the root directory of your drive (e.g. ”c:\src\AndroidAPS-EROS“).

From Android Studio: Make sure ”Gradle“ is done syncing and indexing after opening the project and pulling from GitHub. Execute a Build->Clean Project before doing a Rebuild Project. Execute File->Invalidate Caches and Restart Android Studio.

התראה: פועל בגרסת הפיתוח. לולאה סגורה מושבתת

AAPS is not running in ”developer mode“. AAPS shows the following message: ”running dev version. Closed loop is disabled“.

Make sure AAPS is running in ”developer mode“: Place a file named ”engineering_mode“ at the location ”AAPS/extra“. Any file will do as long as it is properly named. Make sure to restart AAPS for it to find the file and go into ”developer mode“.

Hint: Make a copy of an existing logfile and rename it to ”engineering_mode“ (note: no file extension!).

איפה אפשר למצוא קבצי הגדרות?

Settings files will be stored on your phone’s internal storage in the directory ”/AAPS/preferences“. WARNING: Make sure not to lose your password as without it you will not be able to import an encrypted settings file!

כיצד להגדיר חיסכון בסוללה?

Properly configuring Power Management is important to prevent your Phone’s OS to suspend AAPS and related app’s and services when your phone is not being used. As a result AAPS can not do its work and/or Bluetooth connections for sensor and Rileylink (RL) may be shut down causing ”pump disconnected“ alerts and communication errors. On the phone, go to settings->Apps and disable battery savings for: AAPS xDrip or BYODA/Dexcom app The Bluetooth system app (you may need to select for viewing system apps first) Alternatively, fully disable all battery savings on the phone. As a result your battery may drain faster but it is a good way to find out if battery savings is causing your problem. The way battery savings is implemented greatly depends on the phone’s brand, model and/or OS version. Because of this it is almost impossible to give instructions to properly set battery savings for your setup. Experiment on what settings work best for you. For additional information, see also Don’t kill my app

התראות המשאבה אינה זמינה מופיעות מספר פעמים ביום או בלילה.

Your phone may be suspending AAPS services or even Bluetooth causing it to loose connection to RL (see battery savings) Consider configuring unreachable alerts to 120 minutes by going to the top right-hand side three-dot menu, selecting Preferences->Local Alerts->Pump unreachable threshold [min].

היכן אוכל למחוק טיפולים ב-AAPS v3?

3 dots menu, select treatements, then 3 dots menu again and you have different options available.

הגדרה ושימוש באפליקציית NSClient מרחוק

AAPS can be monitored and controlled remotely via the NSClient app and optionally via the associated Wear app running on Android Wear watches. Note that the NSClient (remote) app is distinct from the NSClient configuration in AAPS, and the NSClient (remote) Wear app is distinct from the AAPS Wear app–for clarity the remote apps will be referred to as »NSClient remote« and »NSClient remote Wear« apps.

To enable NSClient remote functionality you must: 1) Install the NSClient remote app (the version should match the version of AAPS being used) 2) Run the NSClient remote app and proceed through the configuration wizard to grant required permissions and configure access to your Nightscout site. 3) At this point you may want to disable some of the Alarm options, and/or advanced settings which log the start of the NSClient remote app to your Nightscout site. Once this is done, NSClient remote will download Profile data from your Nightscout site, the »Overview« tab will display CGM data and some AAPS data, but but may not display graph data, and will indicate that a profile isn’t yet set. 4) To activate the profile:

 • אפשרו סנכרון פרופיל מרחוק ב-AAPS > מסך NSClient > תפריט 3 נקודות או גלגל שיניים > העדפות NSClient > סינכרון

 • הפעילו את הפרופיל בעוקב NSClient > פרופיל לאחר שתעשו כך, הפרופיל יוגדר, ועוקב NSClient אמור להציג את כל הנתונים מ-AAPS. רמז: אם הגרף עדיין חסר, נסו לשנות את הגדרות הגרף כדי לאלץ עדכון. (5) כדי לאפשר שליטה מרחוק על ידי NSClient, הפעילו באופן סלקטיבי את האפשרויות של AAPS (שינויי פרופיל, ערכי מטרה זמניים, פחמימות וכו«) שבהם תרצו להיות מסוגלים לשלוט מרחוק דרך AAPS > מסך NSClient > תפריט 3 נקודות או גלגל שיניים > העדפות NSClient > סינכרון. לאחר ביצוע שינויים אלה, תוכלו לשלוט מרחוק ב-AAPS באמצעות אתר Nightscout או אפליקציית NSClient.

If you’d like to monitor/control AAPS via the NSClient remote Wear App, you’ll need both NSClient remote and the associated Wear app to be installed. To compile the NSClient remote Wear app, follow the standard instructions for installing/configuring the AAPS wear app, except when compiling it, choose the NSClient variant.

יש לי משולש אדום \ AAPS לא מאפשר לולאה סגורה \ לולאות נשארות בהשהייה עקב סוכר נמוך \ יש לי משולש צהוב

The red and yellow triangles are a security feature in AAPS v3.

Red triangle means that you have duplicate BGs and AAPS can’t calculate precisely the deltas. You can’t close the loop. You need to delete one BG of each duplicated value in order to clear the red triangle. Go to BYODA or xDRIP tab, long press one line you want to delete, check one of each lines that are doubled (or via 3 dots menu and Delete, depending on your AAPS version). You may need to reset the AAPS databases if there are too many double BGs. In this case, you’ll also loose stats, IOB, COB, selected profile.

Possible origin of the problem: xDrip and/or NS backfilling BGs.

The yellow triangle means unstable delay between each BG reading. You don’t receive BGs every 5 min regularly or missing BGs. It is often a Libre problem. It also happens when you change G6 transmitter. If the yellow triangle is related to the G6 tansmitter change, it will go away by itself after several hours (around 24h). In case of Libre, the yellow triangle will stay. The loop can be closed and works correctly.

האם אפשר להעביר פוד Dash פעיל למכשיר אחר?

This is possible. Note that as moving is ”unsupported“ and ”untested“ there is some risk involved. Best to try the procedure when your Pod is about to expire so when things go wrong not much is lost.

Critical is that pump ”state“ (which includes it’s MAC address) in AAPS and DASH match on reconnecting

נוהל הביצוע:

 1. Suspend the DASH pump. This makes sure there are no running or queued commands active when DASH loses connection 2) Put the phone into airplane mode to disable BT (as well as WiFi and Mobile data). This way it is guaranteed AAPS and DASH can not communicate. 3) Export settings (which includes the DASH state) 4) Copy the settings file just exported from the phone (as it is in airplane mode and we do not want to change that, easiest way is using USB cable) 5) Copy the settings file to the alternate phone. 6) Import settings on the alternate phones AAPS. 7) Check the DASH tab to verify it is seeing the Pod. 8) Un-suspend the Pod. 9) Check the DASH tab and confirm it is communicating with the Pod (use the refresh button)

Congratulations: you did it!

Wait! You still have the main phone thinking it can reconnect to the same DASH:

 1. On the main phone choose ”deactivate“. This is safe because the phone has no way of communicating with DASH to actually deactivated the Pod (it is still in airplane mode) 2) Deactivation will result in a communications error - this is expected. 3) Just hit ”retry“ a couple of times until AAPS offers the option to ”Discard“ the Pod.

When Discarded, verify AAPS is reporting ”No Active Pod“. You can now safely disable airplane mode again.

כיצד לייבא הגדרות מגרסאות קודמות של AAPS ל-AAPS v3?

You can only import settings (in AAPS v3) that were exported using AAPS v2.8x or v3.x. If you were using a version of AAPS older than v2.8x or you need to use setting exports older than v2.8x, then you need to install AAPS v2.8 first. Import the older settings of v2.x in v2.8. After checking that all is OK, you can export settings from v2.8. Install AAPS v3 and import v2.8 settings in v3.

If you use the same key to build v2.8 and v3, you won’t even have to import settings. You can install v3 over v2.8.

There were some new objectives added. You’ll need to validate them.