חישוב פחמימות פעילות (COB)

How does AAPS calculate the COB value?

When carbs are entered as part of a meal or correction, AAPS adds them to the current carbs on board (COB). AAPS then absorbs (removes) carbs based on observed deviations to BG values. The rate of absorption depends on the carb sensitivity factor. This is not a profile value but is calculated as ISF/IC and is how many mg/dl 1g of carbs will raise your BG.

The formula is: absorbed_carbs = deviation * ic / isf It means:

 • increasing ic will increase carbs absorbed every 5 minutes thus shorten total time of absorption

 • increasing isf will decrease carbs absorbed every 5 minutes thus prolong total time of absorption

 • changing profile % increase/decrease both values thus has no impact on carbs absorption time

For example, if your profile ISF is 100 and your IC is 5, your CSF would be 20. For every 20 mg/dl your BG goes up, 1g of carbs are absorbed by AAPS. Positive IOB also effects this calculation. So, if AAPS expected your BG to go down by 20 mg/dl because of IOB and it instead stayed flat, it would also absorb 1g of carbs.

Carbs will also be absorbed via the methods described below based on what sensitivity algorithm is used.

Oref1

פחמימות שלא נספגו נעלמות לאחר זמן מוגדר

Oref1

רגישות AAPS, רגישות משוקללת ממוצעת

absorption is calculated to have COB == 0 after specified time

AAPS, WheitedAverage

אם נעשה שימוש בספיגת פחמימות מינימלית (min_5m_carbimpact) במקום בערך המחושב לפי סטיות ברמת הסוכר, מופיעה נקודה כתומה על גרף הפחמ« הפעילות (COB).

זיהוי ערכי פחמ« פעילות שגויים

AAPS מזהיר אם אתם עומדים לקבל בולוס עם COB מארוחה קודמת והאלגוריתם חושב שחישוב ה-COB הנוכחי עלול להיות שגוי. במקרה זה הוא יציג הודעה נוספת עח כך במסך האישור לאחר השימוש באשף הבולוס.

How does AAPS detect wrong COB values?

בדרך כלל AAPS מזהה ספיגת פחמימות באמצעות סטיות ברמת הסוכר. In case you entered carbs but AAPS cannot see their estimated absorption through BG deviations, it will use the min_5m_carbimpact method to calculate the absorption instead (so called »fallback«). מכיוון ששיטה זו מחשבת רק את ספיגת הפחמימות המינימלית מבלי להתחשב בסטיות של רמת הסוכר, היא עלולה להוביל לערכי COB שגויים.

Hint on wrong COB value

בצילום המסך למעלה, 41% מזמן ספיגת הפחמימות חושב מתמטית לפי min_5m_carbimpact במקום הערך שזוהה מהסטיות. זה אומר שאולי יש לכם פחות פחמימות פעילות ממה שחושב על ידי האלגוריתם.

איך מתמודדים עם האזהרה הזו?

 • Consider to cancel the treatment - press Cancel instead of OK.

 • Calculate your upcoming meal again with bolus wizard leaving COB unticked.

 • In case you are sure you need a correction bolus, enter it manually.

 • In any case be careful not to overdose!

מדוע האלגוריתם אינו מזהה נכונה את COB?

 • Maybe you overestimated carbs when entering them.

 • Activity / exercise after your previous meal

 • I:C needs adjustment

 • Value for min_5m_carbimpact is wrong (recommended is 8 with SMB, 3 with AMA)

תיקון ידני של פחמימות שנרשמו

If you over- or underestimated carbs you can correct this though treatments tab and actions tab / menu as described here.