Atnaujinimas į naują versiją arba atšaką

Kurti sau, o ne parsisiųsti

Dėl reikalavimų medicininiams įrenginiams, nėra galimybės tiesiog parsisiųsti AndroidAPS programą. Programos kūrimas savo reikmėms yra visiškai teisėtas, tačiau jums neleidžiama perduoti jos kopijos kitiems! Žr. DUK dėl išsamesnės informacijos.

Svarbios pastabos

Trumpas vadovas patyrusiems vartotojams

Please skip this paragraph if you are updating for the first time. Trumpas vadovas patyrusiems vartotojams. Kitas jūsų žingsnis būtų įdiegti git, jei dar to nepadarėte.

If you have already updated AAPS from previous versions and use a Windows PC you can update in four simple steps:

 1. Export your settings from the existing AAPS version on your phone to be on the save side
 2. Atnaujinkite vietinę kopiją (VCS->Git->Pull)
 3. Generuokite pasirašomąAPK (Pasirinkite “app”, o ne “wear”!)
 4. Depending on your BG source make sure to identify receiver in xDrip or use the ‘Build your own Dexcom App’.

Įdiegti git (jei neturite)

Vykdykite instrukcijas pagal git instaliavimo puslapį.

Atnaujinkite savo vietinę kopiją

 • Versijos 2.7 duomenų saugyklos adresas pakeistas į https://github.com/nightscout/AndroidAPS. If you are not familiar with git the easiest way for update is remove directory with AndroidAPS on your disk and follow the instructions to do a New clone. If you have already changed the URL or update from version 2.8.x, follow these steps:

 • Open your existing AndroidAPS project with Android Studio. You might need to select your project. (Double) click on the AndroidAPS project.

  Android Studio - Select Project

 • In the menu bar of Android Studio, select Git -> Fetch

  Android Studio Menu - Git - Fetch

 • You will see a message in the lower right corner that Fetch was successful.

  Android Studio Menu - Git - Fetch successful

 • In the menu bar, now select Git -> Pull

  Android Studio Menu - Git - Pull

 • Leave all options as they are (origin/master) and select Pull

  Android Studio - Git - Pull dialog

 • Wait while download is in progress, you will see this as info in the bottom bar. When it’s done, you will see a success message. Note: The files that were updated may vary! This is not an indication

  Android Studio - Pull successful

 • Gradle Sync will be running a couple of seconds to download some dependencies. Wait until it is finished.

  Android Studio - Gradle Sync

 • Your sourcecode is now the current released version. It’s time to build the signed apk from it as described in the build signed apk section.

Check AAPS version on phone

After you installed the new apk, you can check the AAPS version on your phone by clicking the three dots menu on the top right and then About.

AAPS version installed

Trikčių šalinimas

Žr. atskirą puslapį, kuriame pateiktas Android Studio trikčių šalinimas.