DanaR pompa

Naudokitės šiomis instrukcijomis, jei turite DanaR pompą. Jei naudojate DanaRS (nuo 2017 m.), skaitykite DanaRS insulino pompa.

 • Pompoje pasirinkite Main Menu > Setting > User Option
 • Išsirinkite “8. Ištęstas bolusas”

DanaR pompa

 • Eikite Main Menu > Setting > Discovery
 • Telefone eikite į Bluetooth nustatymus, nuskaitykite aptinkamus prietaisus, pasirinkite savo DanaR pompos serijos numerį ir įveskite slaptažodį (sujungimo slaptažodis yra 0000). Jei telefonas neaptinka pompos, paleiskite telefoną iš naujo, išimkite DanaR bateriją, pakeiskite ją nauja ir pakartokite šiuos du žingsnius.
 • AndroidAPS programoje eikite į Konfigūraciją ir išsirinkite Jūsų DanaR pompos tipą (DanaR, DanaR Korean, DanaRv2)
 • Pradinio lango viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite 3 taškus. Išsirinkite Nustatymai.
 • Išsirinkite “DanaR Bluetooth” ir paspauskite savo pompos serijinį numerį.
 • Pasirinkite “Pompos slaptažodis” ir įveskite savo slaptažodį. (Standartinis slaptažodis yra 1234)
 • Jei norite, kad AndroidAPS naudotų bazės reikšmes virš 200 %, pažymėkite “Naudoti ištęstus bolusus >200%”. Įsidėmėkite, kad Jūs negalėsite naudoti ciklo su padidinta laikina baze, jei naudosite ištęstus bolusus maistui.
 • “Nustatymuose” pasirinkę “DanaR pompos nustatymai” galite pakeisti standartinį boluso greitį (1 V per 12 s, 1 V per 30 s, 1 V per 60 s).
 • Nustatykite bazės žingsnį pompoje 0.01 U/h
 • Įgalinkite ištęstus bolusus pompoje

Keliavimas per skirtingas laiko juostas su DanaR pompa

Žiūrėkite skyrių Keliavimas per skirtingas laiko juostas su pompa.