xDrip+ Nustatymai

If not already set up, then download xDrip+.

Disable battery optimization and allow background activity for the xDrip+ app.

You can safely download the latest APK (stable) unless you need recent features or are using sensors that are being actively integrated (like G7), in which case you should use the latest Nightly Snapshot.

Pagrindiniai visų stebėjimo sistemų nustatymai

Disable Nightscout upload

Starting with AAPS 3.2, you shouldn’t let any other app upload data (blood glucose and treatments) to Nightscout.

→ Hamburger Menu (1) → Settings (2) → Cloud Upload (3) -> Nightscout Sync (REST-API)(4) → Switch OFF Enabled (5)

xDrip+ Pagrindiniai Parametrai 1

Disable automatic calibration and treatments

If you use an older version of AAPS (before 3.2), make sure to deactivate Automatic Calibration (7) If the checkbox for Automatic Calibration is checked, activate Download treatments (6) once, then remove the checkbox for Automatic Calibration and deactivate Download treatments again.

xDrip+ Pagrindiniai Parametrai 2

Tap Extra Options(8)

Deactivate Upload treatments(9) and make sure you will NOT use Back-fill data (11).

Option Alert on failures should also be deactivated (10). Otherwise you will get an alarm every 5 minutes in case Wi-Fi/mobile network issues or if the server is not available.

xDrip+ Pagrindiniai Parametrai 3

Inter-app Settings (Broadcast)

If you are going to use AAPS and the data should be forwarded to i.e. AAPS you have to activate broadcasting in xDrip+ in Inter-App settings.

→ Hamburger Menu (1) → Settings (2) → Inter-app settings (3) → Broadcast locally ON (4)

In order for the values to be identical in AAPS with respect to xDrip+, you should activate Send the displayed glucose value (5).

Enable Compatible Broadcast (6).

xDrip+ Basic Settings 4

If you have also activated Accept treatments in xDrip+ and Enable broadcasts to xDrip+ in AAPS xDrip+ plugin, then xDrip+ will receive insulin, carbs and basal rate information from AAPS.

If you enable Accept Calibrations, xDrip+ will use the calibrations from AAPS. Be careful when you use this feature with Dexcom sensors: read this first.

Remember to disable Import Sounds to avoid xDrip+ making a ringtone every time AAPS sends a basal/profile change.

xDrip+ Basic Settings 5

Nustatyti gavėjus

 • If you discover problems with local broadcast (AAPS not receiving BG values from xDrip+) go to → Hamburger Menu (1) Settings (2) → Inter-app settings (3) → Identify receiver (7) and enter info.nightscout.androidaps for AAPS build (if you are using PumpControl build, please enter info.nightscout.aapspumpcontrol instead!!).

 • Dėmesio: automatinis taisymas kartais keičia raidę i iš mažosios į didžiąją I raidę. You must use only lowercase letters when typing info.nightscout.androidaps (or info.nightscout.aapspumpcontrol for PumpControl). Capital I would prevent the App from receiving BG values from xDrip+.

  xDrip+ Inter-app Settings Identify receiver

Use AAPS to calibrate in xDrip+

 • If you want to be able to use AAPS to calibrate then in xDrip+ go to Settings → Interapp Compatibility → Accept Calibrations and select ON.

 • You may also want to review the options in Settings → Less Common Settings → Advanced Calibration Settings.

Dexcom G6

 • Dexcom G6 siųstuvą galima vienu metu sujungti su Dexcom imtuvu (arba alternatyviai su t:slim pompa) ir mobiliojo telefono programa.

 • Jei naudojate xDrip+ glikemijos duomenims gauti, pirmiausia pašalinkite Dexcom programą. Negalite vienu metu prijungti xDrip+ ir Dexcom programos prie vieno siųstuvo!

 • If you need Clarity and want to profit from xDrip+ features, use the Build Your Own Dexcom App with local broadcast to xDrip+, or use xDrip+ as a Companion app receiving notifications from the official Dexcom app.

xDrip+ versija, priklausomai nuo to G6 siųstuvo serijos nr.

 • All G6 transmitters manufactured after fall/end 2018 are called „Firefly“. They do not allow sensor restart without removing the transmitter, they do not send raw data. It is recommended to use the latest Nightly Snapshot.

 • Old rebatteried transmitters and modified trasmitters allow sensor life extension and restarts, they also send raw data. You can use the latest APK (stable).

Dexcom specialūs nustatymai

Pakartoninis paleidimas nerekomenduojamas

Only rebatteried or modified Dexcom transmitters. Preemptive restarts do not work with standard transmitters and will stop the sensor completely: you need to remove the transmitter to restart the sensor.

The automatic extension of Dexcom sensors (preemptive restarts) is not recommended as this might lead to “jumps” in BG values on day 9 after restart.

xDrip+ Jump after Preemptive Restart

To use it safely, there are a few points to be aware of:

 • Jei xDrip ar Spike naudojate natyvinius duomenis su kalibravimo kodu, saugumo sumetimais neturėtumėte leisti pakartotinio paleidimo iš naujo.

 • Jei vis dėlto naudojatės pakartotiniu paleidimu, tada jis turėtų būti daromas tokiu metu, kai galima stebėti pokyčius ir prireikus kalibruoti.

 • Jei iš naujo paleisite sensorių, atlikite tai be gamyklinio kalibravimo, kad rezultatai būtų saugūs 11-ą ir 12-ą dieną, arba būkite pasirengę kalibruoti ir stebėti pokyčius.

 • „Išankstinis įmirkymas“ (sensoriaus įvedimas daug anksčiau nei jo pradžia programoje) G6 su gamykliniu kalibravimu gali sukelti duomenų nukrypimus. Jei sensorių įvedate anksčiau, nei jį startuojate, gali reikėti jį kalibruoti, kad gautumėte geriausius rezultatus.

 • Jei neplanuojate sekti visų galimų nukrypimų, geriau grįžti į tradicinį kalibravimo režimą ir naudoti sistemą kaip G5.

To learn more about the details and reasons for these recommendations read the complete article published by Tim Street at www.diabettech.com.

Prijungti G6 siųstuvą pirmą kartą

For second and following transmitters see Extend transmitter life below.

Follow these instructions.

Siųstuvo baterijos būsena

 • Battery status can be controlled in system status
  → Hamburger Menu (1) → System Status (2) → If you are on the Classic Status Page (3) swipe the screen (4) to reach → G5/G6/G7 Status screen.

xDrip+ System status

 • See here for more information.

Pailginkite siųstuvo veikimo laiką

 • Lifetime cannot be extended for Firefly transmitters: only rebatteried or modified transmitters.

 • Follow these instructions for non-Firefly transmitters.

Siųstuvo pakeitimas

 • Išjunkite originalų „Dexcom“ imtuvą (jei naudojate).

 • Stop sensor (only if replacing sensor).

 • Ištrinkite įrenginį išmaniojo telefono xDrip+ IR Bluetooth nustatymuose (rodomas kaip Dexcom?? kur?? are the last two digits of the transmitter serial no.)
  → Hamburger Menu (1) → System Status (2) → If you are on the Classic Status Page (3) swipe the screen (4) to reach → G5/G6/G7 Status screen → Forget Device (5).

xDrip+ System status

 • Remove transmitter (and sensor if replacing sensor). To remove transmitter without removing sensor see this, or this video https://youtu.be/AAhBVsc6NZo.

 • Patraukite seną siųstuvą kuo toliau, kad jis nebūtų vėl prijungtas. A microwave is a perfect Faraday shield for this - but unplug power cord to be 100% sure no one is turning the microwave on.

 • Follow these instructions.

 • Neįjunkite originalaus Dexcom imtuvo (jei jį naudojate), kol xDrip+ nepasirodys pirmieji duomenys.

Naujas sensorius

Sensoriaus kodo gavimas

→ Hamburger Menu (1) → System Status (2) → If you are on the Classic Status Page (3) swipe the screen (4) to reach → G5/G6/G7 Status screen → Calibration Code.

xDrip+ gauti Dexcom sensoriaus kodą 2

Dexcom G6 ir xDrip+ trikčių šalinimas

Sujungimo su siųstuvu problema

Follow these instructions.

Problemos paleidžiant naują sensorių

Follow these instructions.

Libre 1

 • Setup your NFC to Bluetooth bridge in xDrip+

  → Hamburger Menu (1) → Settings (2) → Less common settings (3) → Bluetooth Settings (4)

 • In Bluetooth Settings set the checkboxes exactly as in the screenshots below (5)

  • Disable watchdogs as they will reset the phone Bluetooth and interrupt your pump connection.

  xDrip+ Libre Bluetooth parametrai 1

 • You can try to enable the following settings (7)

  • Naudotis skanavimu

  • Trust Auto-Connect

  • Use Background Scans

 • If you easily lose connection to the bridge or have difficulties recovering connection, DISABLE THEM (8).

  xDrip+ Libre Bluetooth parametrai 2

 • Leave all other options disabled unless you know why you want to enable them.

  xDrip+ Libre Bluetooth Settings 3

Libre smart reader battery level

 • Battery level of bridges such as MiaoMiao and Bubble can be displayed in AAPS (not Blucon).

 • Details can be found on screenshots page.

Connect Libre Transmitter & start sensor

 • If your sensor requires it (Libre 2 EU and Libre 1 US) install the latest out of process algorithm.

 • Your sensor must be already started using the vendor app or the reader (xDrip+ cannot start or stop Libre sensors).

 • Set the data source to Libre Bluetooth.

  → Hamburger Menu (1) → Settings (2) → Select Libre Bluetooth in Hardware Data source (3)

  xDrip+ Start Libre Transmitter & Sensor 1

 • Scan Bluetooth and connect the bridge.

  → Hamburger Menu (1) → Scan Bluetooth (2) → Scan (3)

  • If xDrip+ can’t find the bridge, make sure it’s not connected to the vendor app. Put it in charge and reset it.

  xDrip+ Start Libre Transmitter & Sensor 2

 • Start the sensor in xDrip+.

  → Hamburger Menu (1) → Start sensor (2) → Start sensor (3) → Set the exact time you started it with the reader or the vendor app. If you didn’t start it today, answer „Not Today“ (4).

xDrip+ Start Libre Transmitter & Sensor 3

Libre 2 patched app

 • Set the data source to Libre patched app.

  → Hamburger Menu (1) → Settings (2) → Select Libre (patched App) in Hardware Data source (3)

  xDrip+ Libre Patched app 1

 • You can add BgReading:d,xdrip libre_receiver:v under Less Common Settings->Extra Logging Settings->Extra tags for logging. Taip bus įrašomi papildomi klaidų pranešimai trikčių šalinimui.

xDrip+ LibreLink logging