Accu Chek Combo Pomp

Deze software is onderdeel van een doe-het-zelf oplossing en is niet een product, maar vraagt JOU te lezen, leren en te begrijpen hoe het systeem werkt en hoe je het kunt gebruiken. Het neemt niet je gehele diabetes management van je over, maar stelt je wel in staat om je diabetes beter onder controle te krijgen en je kwaliteit van leven te verhogen, als je bereid bent de benodigde tijd erin te investeren. Haast je niet, maar geef jezelf de tijd om te leren. Jij alleen bent verantwoordelijk voor wat je ermee doet.

Hardware vereisten

 • Een Roche Accu-Chek Combo pomp (elke firmware is geschikt).

 • Een Smartpix of Realtyme apparaatje met bijbehorende 360 Configuratie software om de pomp te configureren. (Op verzoek stuurt Roche de Smartpix met software gratis op aan haar klanten.)

 • Een geschikte telefoon: een Android telefoon met LineageOS 14.1 (vroeger bekend als CyanogenMod) of met Android 8.1 (Oreo) of hoger. As of AAPS 3.0 Android 9 is mandatory. Zie release notes voor meer informatie.

 • LineageOS 14.1 dient een recente versie te zijn, van minimaal Juni 2017, omdat toen pas de functionaliteit beschikbaar is gekomen die nodig is om de Combo pomp te kunnen verbinden met de telefoon.

 • Een lijst met telefoons vind je in dit document: AAPS Telefoons.

 • NB: deze lijst is niet compleet en bevat persoonlijke ervaringen. Je wordt gevraagd om jouw eigen ervaring hier ook aan toe te voegen en zodoende anderen te helpen (deze projecten draaien allemaal om #payitforward mentaliteit).

 • Hoewel Android 8.1 het mogelijk maakt om met de Combo te communiceren, kunnen er nog steeds problemen optreden met AAPS op Android 8.1.

 • Voor gevorderde gebruikers is het mogelijk om de koppeling op een ‘geroote’ telefoon uit te voeren en deze over te brengen naar een andere geroote telefoon om te gebruiken met ruffy/AAPS, die ook geroot moet zijn. Hiermee wordt het mogelijk om het geheel over te zetten naar telefoons met Android <8.1, maar dit is niet uitgebreid getest: https://github.com/gregorybel/combo-pairing/blob/master/README.md

Beperkingen

 • Extended bolus and multiwave bolus are not supported (see Extended Carbs instead).

 • Slechts één basaal profiel wordt ondersteund.

 • Als je in de pomp meer dan één basaalprofiel instelt of wanneer je extended bolus of multiwave bolus geeft vanaf de pomp dan zal dit ingrijpen op de TBR en zal AAPS de loop dwingen tot een beperkte gebruiksmodus voor de duur van 6 uur, omdat de loop onder deze omstandigheden anders niet veilig kan blijven werken.

 • It’s currently not possible to set the time and date on the pump, so daylight saving time changes have to be performed manually (you may disable the phone’s automatic clock update in the evening and change it back in the morning together with the pump clock to avoid an alarm during the night).

 • Op dit moment worden alleen basaal standen tussen de 0,05 en 10 E/uur ondersteund. Dit geldt ook voor profielwissels, bijvoorbeeld bij een verhoging tot 200% mag de hoogste basaalstand niet boven de 5 E/uur liggen omdat het nog wordt verdubbeld. Dit geldt ook voor de ondergrens: bij een verlaging tot 50% moet de laagste basaalstand minstens 0,10 E/uur zijn.

 • Als de loop een actieve TBR (tijdelijke basaalstand) eigenlijk zou willen cancellen, dan zal de Combo een TBR instellen van 90% of 110% gedurende 15 minuten. Dit is omdat het annuleren van een TBR een trilalarm geeft op de pomp. Op deze manier worden veelvuldige trilalarmen vermeden.

 • Zo nu en dan (ruwweg elke paar dagen) gebeurt het dat AAPS het TBR CANCELLED alarm niet automatisch kan onderdrukken. Dan moet jij zelf de Vernieuw-knop in AAPS gebruiken om de waarschuwing in AAPS te krijgen, of je moet het alarm wegdrukken via de knoppen op je pomp.

 • De stabiliteit van de Bluetooth verbinding verschilt per telefoon, waardoor “pomp niet bereikbaar” foutmeldingen kunnen ontstaan indien er geen verbinding meer gemaakt kan worden met de pomp.

 • Als deze foutmelding verschijnt, zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld, druk op de knop Vernieuwen in het tabblad Combo om te zien of dit is veroorzaakt door een tijdelijk probleem, en als er nog geen verbinding kan worden gemaakt herstart je de telefoon. Meestal is het probleem dan opgelost.

 • Er is een ander probleem wanneer een herstart niet helpt, maar een knop op de pomp moet worden ingedrukt (hierdoor wordt de Bluetooth van de pomp gereset), voordat de pomp opnieuw verbindingen kan maken met de telefoon.

 • Er is heel weinig dat kan worden gedaan om beide problemen op dit moment te verhelpen. So if you see those errors frequently your only option at this time is to get another phone that’s known to work well with AAPS and the Combo (see above).

 • Het toedienen van een bolus vanaf de pomp zal niet altijd optijd gedetecteerd worden (word gecontroleerd als AAPS met de pomp verbindt) dit kan in het ergste geval tot wel 20 minuten duren.

 • Voordat AAPS een commando voor een bolus of hoge TBR geeft, zal hij altijd de bolusgeschiedenis in de pomp controleren. Wanneer hij dan de handmatige bolus opmerkt, zal AAPS geen Bolus/TBR commando geven omdat deze was berekend met verkeerde aannames. (-> Niet bolussen vanaf de pomp! See chapter Usage below)

 • Het instellen van een TBR op de pomp moet worden vermeden, aangezien AAPS de controle zou moeten houden over TBRs. Wanneer je dit wel zou doen, dan kan het tot 20 minuten duren voordat AAPS contact maakt met de pomp en de nieuwe TBR detecteert. De TBR zal alleen worden geregistreerd vanaf het moment dat hij wordt gedetecteerd, dus in het ergste geval zou er al twintig minuten lang een TBR zijn afgegeven die niet in de IOB wordt meegerekend.

Instellen

 • Stel de pomp in met de 360 configuratie software.

 • Als je de software niet hebt, neem dan contact op met de Accu-Chek klantenservice. Ze sturen meestal een CD met de “360° Pump ConfiguratieSoftware” en een SmartPix USB-infrarood verbindingsapparaat (het Realtyme apparaat werkt ook als je dat hebt).

 • Vereiste instellingen (groen gemarkeerd op het screenshot):

  • Zorg dat de menu configuratie op “Standaard” staat, dit zal alleen de ondersteunde menu’s/acties op de pomp weergeven en de niet-ondersteunde verbergen (zoals vertraagde/multiwave bolus, meerdere basaalstanden). Wanneer je de niet-ondersteunde opties toch gebruikt, dan zullen bepaalde loop functies worden beperkt omdat het niet mogelijk is om veilig te loopen met deze opties.

  • Controleer of de Quick Info-Tekst is ingesteld op “QUICK INFO” (zonder de aanhalingstekens, te vinden onder Insuline Pomp Opties).

  • TBR instellen *Maximale aanpassing * tot 500%

  • Uitschakelen Einde van de tijdelijke Basaal instelling

  • TBR instellen tijdsverlenging tot 15 min

  • Bluetooth inschakelen

 • Aanbevolen instellingen (blauw gemarkeerd op het screenshot)

  • Laag reservoir alarm naar wens instellen

  • Configureer een max. bolus geschikt voor jouw therapie om te beschermen tegen bugs in de software

  • Vergelijkbaar, stel de maximale TBR-duur in als beveiliging. Kies voor tenminste 3 uur, omdat de optie om de pomp te ontkoppelen gedurende 3 uur, een 0% gedurende 3 uur instelt.

  • Toetsblokkering van de pomp inschakelen om ongewenst bolusen vanaf de pomp te voorkomen, vooral wanneer de pomp eerder werd gebruikt en snel bolussen een gewoonte was.

  • Stel de scherm time-out en menu time-out in tot een minimum van 5,5 en 5 respectievelijk. Dit laat AAPS sneller herstellen van foutsituaties en vermindert de hoeveelheid trillingalarmen die je kunt hebben tijdens zulke fouten

Screenshot of user menu settings

Screenshot of TBR settings

Screenshot of bolus settings

Screenshot of insulin cartridge settings

 • Install AAPS as described in the AAPS wiki

 • Make sure to read the wiki to understand how to setup AAPS.

 • Select the MDI plugin in AAPS, not the Combo plugin at this point to avoid the Combo plugin from interfering with ruffy during the pairing process.

 • Clone ruffy via git van MilosKozak/ruffy. Op dit moment is de primaire branch de combo branch, in het geval van problemen kunt u ook de branch ‘pairing’ proberen (zie hieronder).

 • Bouw en installeer ruffy en gebruik deze om de pomp te koppelen. Als het na meerdere pogingen niet werkt, stap dan over naar de pairing branch, koppel de pomp en schakel daarna terug naar de oorspronkelijke versie. Als de pomp al is gekoppeld en via ruffy kan worden bediend, is het voldoende om de combo branch te installeren. Het koppelen van de pomp kan een moeizaam proces zijn (maar hoeft gelukkig slechts één keer te worden gedaan) en mogelijk kost het meerdere pogingen. Bevestig notificaties in ieder geval snel, en verwijder de pomp uit de Bluetooth-instellingen als je opnieuw begint. Een andere optie welke geprobeert kan worden, is om naar het Bluetooth-menu te gaan nadat je het koppelingsproces hebt gestart (dit houdt de Bluetooth detectie van de telefoon aan zolang het menu wordt weergegeven). Schakel na het bevestigen van de koppeling op de pomp pas weer terug naar ruffy, wanneer de pomp de autorisatiecode toont. Als het koppelen van de pomp niet gelukt is (zeg na 10 pogingen), probeer dan tot 10 seconden te wachten voordat je de koppeling bevestigt (wanneer de naam van de telefoon op de pomp wordt weergegeven). Als je de menu time-out hierboven op 5 seconden hebt ingesteld, moet je deze opnieuw verhogen. Sommige gebruikers hebben gemeld dat ze dit nodig hadden. Tenslotte, overweeg naar een andere ruimte te gaan om atmosferische (radio) storingen uit te sluiten. Bij ten minste één gebruiker loste dit direct de koppelingsproblemen op door simpelweg naar een andere ruimte te gaan.

 • Wanneer AAPS van ruffy gebruik maakt, kan de ruffy app niet gebruikt worden. De eenvoudigste manier is om de telefoon na het koppelingsproces te herstarten en AAPS ruffy op de achtergrond te laten starten.

 • Als de pomp volledig nieuw is, moet je eerst een bolus op de pomp doen, zodat de pomp een eerste behandeling opslaat.

 • Voordat u de Combo-plugin in AAPS inschakelt, zorg er dan voor dat jouw profiel correct is ingesteld en geactiveerd (!) en dat jouw basale profiel up-to-date is. Omdat AAPS het basale profiel zal synchroniseren met de pomp. Activeer vervolgens de Combo-plugin. Druk op de Verversen knop op het Combo tabblad om de pomp te initialiseren.

 • Om de verbinding te controleren: zorg dat de pomp niet verbonden is, en gebruik AAPS om een TBR van 500% gedurende 15 minuten in te stellen en een kleine bolus te geven. De pomp moet nu een actieve TBR hebben en een bolus in de geschiedenis. AAPS moet ook de actieve TBR en de geleverde bolus laten zien.

Waarom werkt het koppelen met de pomp met de “ruffy” app niet?

There are serveral possible reasons. Try the following steps:

 1. Plaats een verse of volle batterij in de pomp. Kijk in de batterij sectie voor details. Zorg ervoor dat de pomp heel dicht bij de smartphone is.

Combo should be next to phone

 1. Schakel bluetooth apparaten uit of verwijder ze zodat ze geen verbinding met de telefoon kunnen maken tijdens het koppelen. Alle parallelle bluetooth-communicatie of -prompt voor het tot stand brengen van verbindingen kan het koppelingsproces verstoren.

 2. Verwijder aangesloten apparaten in het Bluetooth-menu van de pomp: BLUETOOTH SETTINGS / CONNECTION / REMOVE totdat NO DEVICE verschijnt.

 3. Verwijder een pomp die al via Bluetooth met de telefoon gekoppeld is: ga naar Instellingen / Bluetooth en verwijder het gekoppelde apparaat “SpiritCombo

 4. Zorg ervoor dat AAPS niet op de achtergrond draait in loop. Zet de loop uit in AAPS.

 5. Gebruik de branch ‘pairing’ uit de MilosKozak/ruffy repository om de verbinding te maken

 6. Start ruffy nu op de telefoon. Je kunt op Reset! drukken en de oude koppeling verwijderen. Druk dan op Connect!.

 7. In het Bluetooth menu van de pomp, ga naar ADD DEVICE / ADD CONNECTION. Druk op CONNECT!*

  • De volgende drie stappen hangen af van de juiste timing, dus je moet mogelijk verschillende pauzes/snelheden proberen als het koppelen mislukt. Lees alle stappen voor je het probeert.

 8. Nu moet de pomp de BT naam van de telefoon weergeven om te kunnen koppelen. Nu is het belangrijk om tenminste 5s te wachten voor je de select-knop op de pomp indrukt. Anders stuurt de pomp het koppelingsverzoek niet correct naar de telefoon.

  • Als de Combo Pomp is ingesteld op 5s Screen time-out, dan kan je testen met 40s (oorspronkelijke instelling). Uit ervaring blijkt dat de tijd totdat de pomp op de telefoon wordt weergegeven tot “select phone” ongeveer 5 tot 10 seconden bedraagt. In veel andere gevallen krijg je een time-out voor het koppelen, en slaagt het koppelen dus niet. Zet de Screen timeout terug op 5s als het koppelen geslaagd is, in overeenstemming met de AAPS Combo instellingen, en om snellere verbindingen te krijgen.

  • Als de pomp de telefoon niet laat zien als een koppelbaar apparaat is de Bluetooth stack van je telefoon waarschijnlijk niet compatibel met de pomp. Gebruik een recente LineageOS ≥ 14.1 of Android ≥ 8.1 (Oreo). Probeer indien mogelijk een andere smartphone. Hier vindt je een lijst van reeds succesvol gebruikte smartphones: [AAPS Phones] - (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZAsN6f0gv6tkgy9EBsYl0BQNhna0RDqA9QGycAqCQc/edit#gid=698881435).

 9. Soms vraagt de telefoon om een (meestal 4-cijferige) Bluetooth PIN-code die niet gerelateerd is aan de 10 cijferige pincode die later op de pomp wordt weergegeven. Meestal stelt ruffy deze PIN-code automatisch in, maar vanwege timing-problemen werkt dit niet altijd. Als er een verzoek voor een Bluetooth pairing pincode wordt weergegeven op de telefoon voordat er een code wordt weergegeven op de pomp, moet je }gZ=’GD?gj2r|B}> als PIN-code invoeren. Het is het gemakkelijkst om deze 16 tekens naar het klembord te kopiëren voordat je met koppelen begint, en ze te plakken in het dialoogvenster in deze stap. Zie het gerelateerde Github issue voor meer informatie.

 10. Nu zou de pomp een 10-cijferige veiligheidscode moeten laten zien. En Ruffy laat een scherm zien waar je deze kan invoeren. Voer de code in Ruffy in en je bent klaar.

 11. Als het koppelen niet gelukt is omdat je een time-out op de pomp kreeg, moet je het proces opnieuw vanaf het begin doorlopen.

 12. Als je de branch ‘pairing’ hebt gebruikt om de ruffy app te bouwen, installeer dan nu de versie van de ‘combo’ branch hier overheen. Zorg ervoor dat je dezelfde sleutels (key-store) hebt gebruikt bij het signeren van de twee versies van de app om alle instellingen en gegevens te kunnen behouden; hierin staan ook de koppelingsgegevens.

 13. Start de telefoon opnieuw op.

 14. Nu kan je de AAPS loop herstarten.

Gebruik

 • Houd er rekening mee dat dit geen product is, vooral in het begin moet de gebruiker het systeem monitoren en leren begrijpen, Wat de beperkingen zijn en wat er fout kan gaan. Het wordt sterk aangeraden om dit systeem NIET te gebruiken wanneer de persoon het systeem niet volledig begrijpt.

 • Read the OpenAPS documentation https://openaps.org to understand the loop algorithm AAPS is based upon.

 • Read the online documentation to learn about and understand AAPS https://androidaps.readthedocs.io/

 • Deze integratie maakt gebruik van dezelfde functionaliteit als de meter die bij de Combo wordt geleverd. De meter maakt het mogelijk om het pompscherm te spiegelen en de vooruit knop te bedienen op de pomp. De verbinding met de pomp en dit doorsturen wordt door de ruffy app gedaan. Een scripter component leest het scherm en automatiseert het invoeren van bolussen, TBRs etc. en zorgt ervoor dat de ingaven correct worden verwerkt. AAPS werkt vervolgens met de scripter om loop commando’s toe te passen en bolussen toe te laten dienen. Deze modus heeft enkele beperkingen: hij is relatief langzaam (maar snel genoeg voor de toepassing waarvoor hij wordt gebruikt), en het instellen van een TBR of het geven van een bolus zorgt ervoor dat de pomp trilt.

 • The integration of the Combo with AAPS is designed with the assumption that all inputs are made via AAPS. Boluses entered on the pump directly will be detected by AAPS, but it can take up to 20 min before AAPS becomes aware of such a bolus. Reading boluses delivered directly on the pump is a safety feature and not meant to be regularly used (the loop requires knowledge of carbs consumed, which can’t be entered on the pump, which is another reason why all inputs should be done in AAPS).

 • Gebruik nooit de knoppen op de pomp om een TBR in te stellen of te annuleren. De loop veronderstelt totale controle over TBR en kan anders niet betrouwbaar werken. Dit omdat het niet mogelijk is om de begintijd te bepalen van een TBR die door de gebruiker op de pomp is ingesteld.

 • Het eerste basaal profiel van de pomp wordt gelezen bij het starten van de toepassing en wordt aangepast door AAPS. De basaalstand mag niet handmatig veranderd worden op de pomp, maar zal wel worden gedetecteerd en gecorrigeerd als een veiligheidsmaatregel (vertrouw niet standaard op veiligheidsmaatregelen, dit is alleen bedoeld om een onbedoelde verandering op de pomp te detecteren).

 • Het wordt aangeraden om de vergrendeling van de pomp in te schakelen om te voorkomen dat onbedoeld bolussen vanaf de pomp worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, als de pomp voorheen ook gebruikt werd en de “quick bolus” functie een gewoonte was om te gebruiken. Met toetsvergrendeling ingeschakeld, zal de actieve communicatie tussen AAPS en pomp NIET onderbroken worden wanneer er per ongeluk op een toets wordt gedrukt.

 • Wanneer er tijdens het instellen van een TBR of tijdens het uitvoeren van een bolus een BOLUS/TBR GEANNULEERD waarschuwing op de pomp verschijnt, wordt dit veroorzaakt door een onderbroken verbinding tussen pomp en telefoon, dit komt af en toe voor. AAPS zal proberen opnieuw verbinding te maken en het alarm te bevestigen en zal vervolgens de laatste actie proberen te herhalen. (bolussen worden om veiligheidsredenen NIET opnieuw uitgevoerd). Daarom mag een dergelijk alarm worden genegeerd, aangezien AAPS het automatisch zal bevestigen, meestal binnen 30 seconden. (annuleren is geen probleem maar zal leiden tot het uitstellen van de huidige actie en te wachten tot het scherm van de pomp wordt uitgeschakeld voordat er opnieuw verbinding met de pomp gemaakt kan worden). Als het alarm van de pomp aanhoudt is de automatische bevestiging mislukt, in dat geval moet de gebruiker het alarm handmatig bevestigen.

 • Wanneer een laag reservoir of een laag batterijalarm wordt gegeven tijdens een bolus, worden deze bevestigd en weergegeven als een melding in AAPS. Als ze optreden terwijl er geen verbinding is met de pomp, Ga naar het Combo tabblad en druk op de knop verversen dat zal door het bevestigen deze meldingen overnemen en als een melding in AAPS weergeven.

 • Indien AAPS er niet in slaagt om een TBR GEANNULEERD waarschuwing te bevestigen, of dat er een waarschuwing door een andere reden is ontstaan. Zal door het verversen van de Combo tab verbinding gemaakt worden, de waarschuwing bevestigd en een melding worden weergeven in AAPS. Dit kan veilig uitgevoerd worden, omdat deze waarschuwingen onschuldig zijn, een geschikte TBR zal worden ingesteld tijdens de volgende uitvoering van loop.

 • Voor alle andere waarschuwingen die de pomp heeft gegeven zal de pomp het waarschuwingsbericht laten zien op het Combo tabblad, bijv. “State: E4: Occlusion” en tevens nog een notificatie op het hoofdscherm. Een fout zal een urgente melding veroorzaken. AAPS bevestigt nooit ernstige fouten op de pomp, maar laat de wel pomp trillen en geluid maken om ervoor te zorgen dat de gebruiker op de hoogte is van een kritieke situatie die actie vereist.

 • Na het koppelen, mag ruffy niet direct worden gebruikt (AAPS zal ruffy automatisch op de achtergrond starten wanneer dit nodig is), omdat gelijktijdig gebruik van ruffy en AAPS niet wordt ondersteund.

 • Als AAPS crasht (of is gestopt door de debugger) terwijl AAPS met de pomp communiceerde (via ruffy), dan kan het nodig zijn om ruffy geforceerd af te sluiten. Herstart van AAPS zal ruffy opnieuw starten. Indien je niet weet hoe je de app geforceerd afsluit, is het opnieuw opstarten van de telefoon een eenvoudige manier om hetzelfde te bereiken.

 • Bedien geen knoppen op de pomp terwijl AAPS communiceert met de pomp (Bluetooth logo is zichtbaar op de pomp).