AAPS op Wear OS smartwatch

You can install AAPS app on your Wear OS based smartwatch. Met de watch versie van AAPS kun je:

 • display data on your watch: by providing custom watchfaces or in standard watchfaces with use of complications

 • AAPS aansturen: stel een tijdelijk streefdoel in, bolus, etc. Je moet uiteraard wel jouw telefoon steeds in de buurt hebben, zowel voor het bekijken van gegevens als voor het aansturen.

Voor je een horloge aanschaft…

 • Sommige functies zoals complicaties vereisen Wear OS versie 2.0 of recenter om te functioneren

 • Google heeft Android Wear 1.x omgedoopt naar Wear OS vanaf versie 2.x. Indien een smartwatch met Android Wear wordt aangeduid, kan het goed zijn dat het de oudere 1.x versie heeft

 • Als in een beschrijving van smartwatch alleen compatibiliteit met Android en iOS aangegeven wordt, betekent het niet dat deze draait op Wear OS - het kan net zo goed een ander soort fabrikant specifieke OS zijn die niet compatibel is met AAPS wear!.

 • Check list of tested phones and watches and ask community if in doubt if your watch will be supported

Wear OS-versie van AAPS bouwen

The Wear OS App of AAPS has been seperated from the AAPS build for the Android mobile. Therefore you have to generate a second signed APK. Select as module “AndroidAPS.wear” and as build variant “fullRelease” and a second apk file for the Wear OS clock is generated when building the APK (or “pumpcontrolRelease” which will allow you to just remote control the pump without looping).

From March 2021 you need to sideload AAPS onto the watch, it is no longer accessible via the watch’s Google Play Store. You can sideload using Wear Installer which you will need to install on both your watch and phone. The Wear Installer app can be downloaded from the Google Play Store. The linked video from Malcolm Bryant the developer of Wear Installer gives you detailed instructions to a) download the apk to your mobile b) setup the Android Debugger on the wear c) use Wear Installer on mobile and wear to sideload the AAPS wear app to the mobile. Once you have selected AAPS as your app to upload wear version onto the watch you will be able to use watchfaces and complications and the AAPS controls.

Instellen op de telefoon

Within AAPS, in the ConfigBuilder you need to enable Wear plugin.

AAPS aansturen vanaf het horloge

AAPS is designed to be controlled by Android Wear watches. Als je wilt bolussen etc. vanaf je horloge, dan moet je bij “Wear instellingen” de optie “Bedieningen via horloge” geactiveerd hebben.

De volgende functies kunnen vanaf het horloge worden geactiveerd:

 • een tijdelijk BG doel (TT) instellen

 • use the bolus calculator (calculation variables can be defined in settings on the phone)

 • invoeren van vertraagde koolhydraten (eCarbs)

 • dien een bolus (insuline + koolhydraten) toe

 • watch instellingen

 • status

  • bekijk pomp status

  • bekijk loop status

  • profiel controleren en wijzigen, CPP (Circadiaans percentage profiel = tijdverschuiving + percentage)

  • weergeven van de TDD (Totale Dagelijkse Dosis = bolus + basale insuline per dag)

AAPS wijzerplaaten

There are several watchfaces to choose from that include average delta, IOB, currently active temp basal rate and basal profiles + CGM readings graph.

Ensure notifications from AAPS are not blocked on the watch. Confirmation of action (e.g. bolus, tempt target) comes via notification which you will need to swipe and tick.

To get faster to the AAPS menu, do a double tap on your BG. With a double tap onto the BG curve you can change the time scale..

Beschikbare watchfaces

Available watchfaces

New watchface as of AAPS 2.8

Watchface Digital Style

 • Als je in het instellingen menu op het tandwiel-icoontje drukt bij het watchface keuzemenu, dan kun je de kleuren, lijnen, en cirkel zelf aanpassen.

AAPSv2 wijzerplaat - Legend

Legend AAPSv2 watchface

A - time since last loop run

B - CGM reading

C - minutes since last CGM reading

D - change compared to last CGM reading (in mmol or mg/dl)

E - average change CGM reading last 15 minutes

F - phone battery

G - basal rate (shown in U/h during standard rate and in % during TBR)

H - BGI (blood glucose interaction) -> the degree to which BG “should” be rising or falling based on insulin activity alone.

I - carbs (carbs on board | e-carbs in the future)

J - insulin on board (from bolus | from basal)

Toegang tot het hoofdmenu van AAPS

To access main menu of AAPS you can use on of following options:

 • dubbel tik op je BG-waarde

 • selecteer het AAPS icoon in het applicatie menu van het horloge

 • tik op de het AAPS deel van de wijzerplaat (indien geconfigureerd voor menu)

Instellingen (in Android Wear horloge)

To access to the watchface settings, enter AAPS main menu, slide up and select “Settings”.

Filled star is for enabled state (On), and hollow star icon indicates that setting is disabled (Off):

Settings on/off

AAPS-parameters

 • Trillen bij Bolus (standaard Aan):

 • **Eenheden voor acties ** (standaard mg/dl): als On eenheden voor acties mg/dl is, als Off eenheid mmol/l. Wordt gebruikt bij het instellen van een tijdelijs streefdoel vanaf het horloge.

Watchface instellingen

 • Toon Datum (standaard Uit): let wel: datum is niet beschikbaar op alle watchfaces

 • Toon IOB (standaard Aan): De IOB waarde weergeven of niet (gedetailleerde instellingen voor de waarde staan in AAPS wear instellingen)

 • Toon COB (standaard Aan): Toon wel of geen COB waarde

 • Toon Delta (standaard Aan): Toon wel of geen BG variatie van de laatste 5 minuten

 • Toon AvgDelta (standaard Aan): De gemiddelde BG variatie van de afgelopen 15 minuten wel of niet weergeven

 • Toon Telefoon Batterij (standaard Aan): Telefoon batterij in %. Is rood beneden de 30%.

 • Rig Batterij tonen (standaard Uit): Rig batterij is een samenvoeging van Telefoon batterij, pompbatterij en sensor accu (over het algemeen de laagste van de 3 waarden)

 • Toon Basaal hoeveelheid (standaard Aan): Huidige basaalstand weergeven (in E/uur of in % bij TBR)

 • Toon Loop Status (standaard Aan): laat aantal minuten zien sinds de laatst uitgevoerde loop (pijlen bij de waarde worden rood indien boven de 15’).

 • Toon BG (standaard Aan): Wel of geen laatste BG waarde weergeven

 • **Toon richting pijl ** (standaard Aan): Wel of geen BG trend pijl weergeven

 • Toon historie (standaard Aan): toon aantal minuten sinds de laatste uitlezing.

 • Donker (standaard Aan): Je kunt overschakelen van zwarte naar witte achtergrond (behalve voor Cockpit en Steampunk wijzerplaaten)

 • Markeer basaal (standaard Uit): verbeter de zichtbaarheid van basaalstanden en tijdelijke basaalstanden

 • Overeenkomst verdeler (standaard Uit): Voor AAPS, AAPSv2 en AAPS(groot) wijzerplaten, toon contrast op de achtergrond voor verdeler (Uit) of match met de achtergrondkleur (Aan)

 • Grafiek Tijdschaal (standaard 3 uur): in het submenu kan je de maximale tijdschaal van de grafiek tussen 1 uur en 5 uur selecteren.

Gebruikersinterface instellingen

 • Invoer uiterlijk: met deze parameter kun je de positie van “+” en “- knoppen selecteren voor wanneer je opdrachten in AAPS (TT, Insuline, khd…) invoert

Input design options

Specifieke watchface parameters

Steampunk watchface

 • Delta Korrelgrootte (standaard Medium)

Steampunk_gauge

Cirkel Watchface

 • Grote Getallen (standaard Uit): Verhoog tekstgrootte om de zichtbaarheid te verbeteren

 • Geschiedenis Ring (standaard Uit): Bekijk BG geschiedenis met grijze ringen binnen de groene uur ring

 • Lichte Geschiedenis Ring (standaard Aan): Geschiedenis wordt meer discreet weergeven met een donkergrijs

 • **Animaties ** (standaard Aan): Als dit is ingeschakeld, wordt ondersteund door het horloge en niet in de energiebesparing low-res modus dan zal de watchface cirkel worden geanimeerd

Opdracht Instellingen

 • Wizard in Menu (standaard Aan): Sta toe dat de wizard interface in het hoofdmenu gebruikt wordt voor het invoeren van koolhydraten en geef een bolus vanaf het horloge

 • Voorvullen in Menu (standaard Uit): Voorvullen / Vullen vanaf horloge toestaan

 • Enkel doel (standaard Aan):

  • Aan: je stelt een enkele waarde als TT in

  • Uit: Laag en hoog doel gelijktijdig als TT ingesteld

 • Wizard Percentage (standaard Uit): Bolus correctie vanuit de wizard toestaan (waarde ingevoerd in percentage voor bevestiging melding)

Complications

Complication is a term from traditional watchmaking, where it describes addition to the main watchface - as another small window or sub-dial (with date, day of the week, moon phase, etc.). Wear OS 2.0 brings that metaphor to allow custom data providers, like weather, notifications, fitness counters and more - to be added to any watchfaces that support complications.

AAPS Wear OS app supports complications since build 2.6, and allow any third party watchface that supports complications to be configured to display AAPS related data (BG with the trend, IOB, COB, etc.).

Complications also serve as shortcut to AAPS functions. By tapping them you can open AAPS related menus and dialogs (depending on complication type and configuration).

Complications_On_Watchfaces

Complicatie types

AAPS Wear OS app provides only raw data, according to predefined formats. It is up to third-party watchface to decide where and how to render complications, including its layout, border, color, and font. From many Wear OS complication types available, AAPS uses:

 • SHORT TEXT - Bevat twee regels tekst, 7 tekens elk, soms aangeduid als waarde en label. Meestal weergegeven in een cirkel of kleine ‘pill’ - de één onder de ander, of naast elkaar. Het is een zeer ruimtebesparende complicatie. AAPS probeert onnodige tekens te verwijderen om deze complicatie in te passen: door het afronden van waarden, het verwijderen van voorafgaande en afsluitende nullen uit waarden, enz.

 • LONG TEXT - Bevat twee regels tekst, elk ongeveer 20 tekens. Meestal weergegeven in een rechthoek of lange pill - de één onder de ander. Het wordt gebruikt voor extra details en voor de status uitgeschreven in tekst.

 • RANGED VALUE - Wordt gebruikt voor waardes binnen een vooraf gedefinieerd bereik, zoals een percentage. Het bevat een pictogram, label en wordt meestal weergegeven in cirkelvorm.

 • LARGE IMAGE - Aangepaste achtergrondafbeelding die kan worden gebruikt (indien ondersteund door watchface) als achtergrond.

Complicaties instellen

To add complication to watchface, configure it by long press and clicking the gear icon below. Depending on how specific watchface configures them - either click on placeholders or enter the watchface setup menu for complications. AAPS complications are grouped under the AAPS menu entry.

When configuring complications on watchface, Wear OS will present and filter the list of complications that can be fit into selected complication place on watchface. If specific complications cannot be found on the list, it is probably due to its type that cannot be used for the given place.

Complicaties van AAPS

AAPS provides following complications:

AAPS_Complications_List

 • BR, CoB & IoB (SHORT TEXT, opent Menu): Geeft basale snelheid op de eerste regel weer en Carbs on Board en Insulin on Board op de tweede regel.

 • Bloed Glucose (SHORT TEXT, opent Menu): Geeft Bloed Glucose waarde en trend pijl op de eerste regel weer en ouderdom vd meting en BG delta op de tweede regel.

 • CoB & IoB (SHORT TEXT, opent Menu): Geeft Carbs on Board op de eerste regel weer en Insulin on Board op de tweede regel.

 • CoB Gedetailleerd (SHORT TEXT, opent Wizard): Geeft huidige actieve Carbs on Board op de eerste regel weer en geplande (toekomstige, eCarbs) Carbs op de tweede regel.

 • CoB Icon (SHORT TEXT, opent Wizard): Geeft Carbs on Board waarde weer met een statisch pictogram.

 • Volledige status (LONG TEXT, opent Menu): Laat de meeste gegevens tegelijkertijd zien: Blood Glucose waarde en trend pijl, BG delta en ouderdom vd meting op de eerste regel. Op de tweede regel Carbs on Board, Insulin on Board en basaalstand.

 • Volledige status (omgekeerd) (LONG TEXT, opent Menu): Dezelfde gegevens als voor standaard Volledige status, maar de regels zijn omgedraaid. Kan worden gebruikt in watchfaces die een van de twee regels van LONG TEXT negeren.

 • IoB Gedetailleerd (SHORT TEXT, opent Bolus): Toont totaal Insulin on Board op de eerste regel en splitst IoB voor Bolus en Basaal uit op de tweede regel.

 • IoB Icon (SHORT TEXT, opent Bolus): Geeft Insulin on Board waarde weer met een statisch pictogram.

 • Uploader/Telefoon Batterij (RANGED VALUE, opent Status): Geeft het batterij percentage van de AAPS telefoon (uploader) weer, zoals gerapporteerd door AAPS. Afgebeeld als percentagemeter met een batterijpictogram dat de waarde weergeeft. Het kan zijn dat het niet real-time wordt bijgewerkt, maar slechts wanneer andere belangrijke AAPS gegevens veranderen (meestal: elke ~ 5 minuten met nieuwe Blood Glucose meting).

Additionally, there are three complications of LARGE IMAGE kind: Dark Wallpaper, Gray Wallpaper and Light Wallpaper, displaying static AAPS wallpaper.

Instellingen voor complicaties

 • Complicatie tik voor actie (standaard Standaard): Bepaalt welk dialoogvenster wordt geopend wanneer de gebruiker op een complicatie tikt:

  • Standaard: actie specifiek voor complicatie type (zie lijst hierboven)

  • Menu: AAPS hoofdmenu

  • Wizard: bolus wizard - bolus calculator

  • Bolus: directe bolus waarde ingeven

  • eCarb: dialoogvenster eCarbs

  • Status: status submenu

  • Geen: Er gebeurt niets als je op de AAPS complicatie tikt

 • Unicode in Complicaties (standaard Aan): Wanneer Aan, zal de complicatie gebruik maken van Unicode-tekens voor symbolen zoals Δ Delta, , komma als scheidingsteken of Basaal Ratio symbool. De weergave hiervan hangt af van het lettertype, en dat kan zeer horloge-specifiek zijn. Deze optie maakt het mogelijk om Unicode-symbolen Uit te schakelen indien nodig - als het lettertype gebruikt door aangepaste watchface deze symbolen niet ondersteunt - om weergavefouten te voorkomen.

Wear OS Tiles

Wear OS Tiles provide easy access to users’ information and actions to get things done. The tiles are only available on Android smartwatches running on Wear Os version 2.0 and higher.

Tiles allow you to quickly access actions on the AAPS application without going through the watch face menu. The tiles are optional and can be added and configured by the user.

The tiles are used “next to” any watch face. To access a tile, when enabled, swipe right to left on your watch face to show them.

Please note; that the tiles do not hold the actual state of the AAPS phone app and will only make a request, which has to be confirmed on the watch before it is applied.

How to add Tiles

Before using the tiles, you have to switch on “Control from Watch” in the “Wear OS” settings of Android APS.

Wear phone preferences enabled

Depending on your Wear OS version, brand and smartphone there are two ways of enabling the tiles:

 1. On your watch, from your watch face;

  • Swipe right to left till you reach the “+ Add tiles”

  • Select one of the tiles.

 2. On your phone open the companion app for your watch.

  • For Samsung open “Galaxy Wearable”, or for other brands “Wear OS”

  • In the click on the section “Tiles”, followed by “+ Add” button

  • Find the AAPS tile you like to add by selecting it. Wear phone add tile The order of the tiles can be changed by dragging and dropping

The content of the tiles can be customized by long-pressing a tile and clicking the “Edit” or “gear icon” button.

APS(Actions) Tile

The action tile can hold 1 to 4 user-defined action buttons. To configure, long-press the tile, which will show the configuration options. Similar actions are also available through the standard watch menu.

Actions supported in the Action tile can request the AAPS phone app for:

 • Calc; do a bolus calculation, based on carb input and optional a percentage [1]

 • Insulin; request insulin delivery by entering the unit of insulin

 • Treatment; request both insulin delivery and add carbs

 • Carbs; add (extended) carbs

 • TempT; set a custom temporary target and duration

Wear action tile, sample calculator

[1] Via, the Wear OS menu, set the “Calculator Percentage” option to “ON” to show the percentage input in the bolus calculator. The default percentage is based on the phone settings in the”Overview” section “Deliver this part of the bolus wizard result %” When the user does not provide a percentage, the default value from the phone is used. Configure the other parameters for the bolus calculator in the phone app via “Preferences” “Wizard Settings”.

AAPS(Temp Target) Tile

The Temp Target Tile can request a temporary target based on AAPS phone presets. Configure preset time and targets through the phone app setting by going to “Preferences”, “Overview”, “Default Temp-Targets” and set the duration and targets for each preset. Configure the visible actions on the tile through the tile settings. Long press the tile to show the configuration options and select 1 to 4 options:

 • Activity; for sport

 • Hypo; to raise the target during hypo treatment

 • Eating soon; to lower the target to raise the insulin on board

 • Manual; set a custom temporary target and duration

 • Cancel; to stop the current temporary target

Wear actions tile edit

AAPS(QuickWizard)Tile

The QuickWizard tile can hold 1 to 4 quick wizard action buttons, defined with the phone app[2]. See QuickWizard. You can set standard meals (carbs and calculation method for the bolus) to be displayed on the tile depending on the time of the day. Ideal for the most common meals/snacks you eat during the day. You can specify if the quick wizard buttons will show on the phone, watch, or both. Please note that the phone can show only one quick wizard button at a time. The quick wizard setup also can specify a custom percentage of the insulin for the bolus. The custom percentage enables you to vary, for example, snack at 120%, slow absorbing breakfast 80% and hypo treatment sugar snack at 0%

Wear actions tile and phone configuration

[2] Wear OS limits tiles update frequency to only once every 30 seconds. When you notice that the changes on your phone are not reflected on the tile, consider; waiting 30 seconds, using the “Resend all data” button from the Wear OS section of AAPS, or removing the tile and adding it again. To change the order of the QuickWizard buttons dragging an item up or down.

Always on

Long battery life for Android Wear OS smartwatches is a challenge. Some smartwatches get as much as 30 hours before recharging. The display should be switched off for optimal power saving when not in use. Most watches support the “Always on” display.

Since AAPS version 3, we can use a “Simplify UI” during always-on-mode. This UI only contains the blood glucose, direction, and time. This UI is power-optimized with less frequent updates, showing less information and lightening fewer pixels to save power on OLED displays.

The simplified UI mode is available for the watch-faces: AAPS, AAPS V2, Home Big, Digital Style, Steampunk, and Cockpit. The simplified UI is optional and is configured through the watch face settings. (log press the watch face and click “edit” or the gear icon) Select the configuration “Simplify UI” and set it to “Always on” or “Always on and charging”.

Night-time mode

While charging, it would be helpful if the display could stay “always-on” and show your blood glucose during the night. However, the standard watch-faces are too bright and have too much information, and the details are hard to read with sleepy eyes. Therefore, we added an option for the watch-face to simplify the UI only during charging when set in the configuration.

The simplified UI mode is available for the watch-faces: AAPS, AAPS V2, Home Big, Digital Style, Steampunk, and Cockpit. The simplified UI is optional and is configured through the watch face settings. (log press the watch face and click “edit” or the gear icon) Select the configuration “Simplify UI” and set it to “During charging” or “Always on and charging”

The Android developer options enable your watch to stay awake during charging. To make the developer options available, see the official documentation. Set the “Stay awake when charging” to “on” in the developer options”.

Note: not all displays can handle always-on very well. It can cause screen burn-in, especially on the older OLED displays. The watches will generally dim the display to prevent burn-in; please check your owner’s manual, the manufacturing, or the internet for advice.

Watchface Nightstand

Simplified UI

Performance and battery life tips

Wear OS watches are very power-constrained devices. The size of the watch case limits the capacity of the included battery. Even with recent advancements both on hardware and software side, Wear OS watches still require daily charging.

If an experienced battery span is shorter than a day (from dusk to dawn), here are some tips to troubleshoot the issues.

Main battery-demanding areas are:

 • Active display with a backlight on (for LED) or in full intensity mode (for OLED)

 • Rendering on screen

 • Radio communication over Bluetooth

Since we cannot compromise on communication (we need up-to-date data) and want to have the most recent data rendered, most of the optimizations can be done in display time area:

 • Stock watchfaces are usually better optimized than custom one, downloaded from the store.

 • It is better to use watchfaces that limit the amount of rendered data in inactive / dimmed mode.

 • Be aware when mixing other Complications, like third party weather widgets, or other - utilizing data from external sources.

 • Start with simpler watchfaces. Add one complication at the time and observe how they affect battery life.

 • Try to use Dark theme for AAPS watchfaces, and Matching divider. On OLED devices it will limit the amount of pixels lit and limit burnout.

 • Check what performs better on your watch: AAPS stock watchfaces or other watchfaces with AAPS Complications.

 • Observe over a few days, with different activity profiles. Most watches activate the display on glancing, movement and other usage-related triggers.

 • Check your global system settings that affect performance: notifications, backlight/active display timeout, when GPS is activated.

 • Check list of tested phones and watches and ask community for other users experiences and reported battery lifetime.

 • We cannot guarantee that data displayed on watchface or complication is up-to-date. In the end, it is up to Wear OS to decide when to update a watchface or a complication. Even when the AAPS app requests update, the System may decide to postpone or ignore updates to conserve battery. When in doubt and low on battery on watch - always double-check with main AAPS app on phone.

Troubleshooting the wear app:

 • Sometimes it helps to re-sync the apps to the watch as it can be a bit slow to do so itself: Android Wear > Cog icon > Watch name > Resync apps.

 • Enable ADB debugging in Developer Options (on watch), connect the watch via USB and start the Wear app once in Android Studio.

 • If Complications does not update data - check first if AAPS watchfaces work at all.

Sony Smartwatch 3

 • The Sony Smartwach 3 is one of the most popular watches to be used with AAPS.

 • Helaas heeft Google de ondersteuning voor Wear OS 1,5 apparaten in 2020 beëindigd. This leads to problems when using Sony SW3 with AAPS 2.7 and above.

 • A possible workaround can be found on this troubleshooting page.

View Nightscout data

If you are using another looping system and want to view your looping detail on an Android Wear watch, or want to watch your child’s looping, then you can build/download just the NSClient APK. To do this follow the build APK instructions selecting the build variant “NSClientRelease”. There are several watchfaces to choose from that include average delta, IOB, currently active temp basal rate and basal profiles + CGM readings graph.

Pebble

Pebble users can use the Urchin watchface to view looping data (if uploaded to Nightscout), but you will not be able to interact with AAPS through the watch. You can choose fields to display such as IOB and currently active temp basal rate and predictions. If open looping you can use IFTTT to create an applet that says if Notification received from AAPS then send either SMS or pushover notification.